ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ VI

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ VI / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE VI
ΚωδικόςΗ.3.275
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Μπιρμπίλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000336

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ VI
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία10
Class ID
600067685
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γ.3.270 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
 • Δ.3.271 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ
 • Ε.3.272 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙΙ
 • ΣΤ.3.273 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ IV
 • Ζ.3.274 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ V
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • αναπτύξουν την ικανότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και οργάνωσης της διδακτικής και γενικότερα παιδαγωγικής διαδικασίας αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν, τόσο από τα θεωρητικά μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, όσο και από την Α΄ και Β΄ φάση της πρακτικής άσκησης. • αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και ευελιξία στη διδακτική εφαρμογή προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων και στην εφαρμογή παιδαγωγικών στρατηγικών και τεχνικών για αντιμετώπιση καθημερινών θεμάτων και προβλημάτων που ανακύπτουν στο Νηπιαγωγείο. • απαλλαγούν από τυχόν αποκτημένα αντιπαιδαγωγικά διδακτικά στερεότυπα,από ενδοιασμούς και επιφυλάξεις και να αποκτήσουν την ικανότητα αυτοκριτικής και αυτοβελτίωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για τη φάση της Πρακτικής Άσκησης, κατά την οποία οι φοιτητές/-τριες αναλαμβάνουν υπό την πλήρη ευθύνη τους το ημερήσιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, με απώτερο σκοπό να αυτονομηθούν ως εκπαιδευτικοί-νηπιαγωγοί, ώστε να αναλαμβάνουν διδακτικές και γενικότερα παιδαγωγικής υφής πρωτοβουλίες. Η Τρίτη φάση της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου. Οι φοιτητές πηγαίνουν στα νηπιαγωγεία ανά δυο. Το πλήρες πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης της τρίτης φάσης περιλαμβάνει: α. Διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις & φροντιστήριο που υλοποιούνται σε χώρους του τμήματος, με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών για την πρακτική εφαρμογή στο νηπιαγωγείο, από τους υπεύθυνους διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ) και τους επόπτες ΠΑ. Οι φοιτητές στο διάστημα αυτό μελετούν, σχεδιάσουν/οργανώνουν και τεκμηριώνουν το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους στα νηπιαγωγεία β. Εποπτευόμενες διδασκαλίες στα νηπιαγωγεία επί τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα (4Χ5=20 διδασκαλίες). γ. Συναντήσεις ανατροφοδότησης, όπου παρουσιάζονται διδασκαλίες των φοιτητών/-τριών, σχολιάζονται στην ομάδα και αξιολογούνται από διδακτική πλευρά. Ο/η φοιτητής/τρια της Κατεύθυνσης «Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή» πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση (διδασκαλίες) σε Νηπιαγωγεία της Γενικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με ανάλογο πρόγραμμα που διαμορφώνεται από διδάσκοντες του Τομέα Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής και από διδάσκοντες του Τομέα Παιδαγωγικής.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
κατά τη υλοποίηση των διαλέξεων και σεμιναρίων χρησιμοποιούνται διαφάνειες (ppt), και προβολή βίντεο. Στην ιστοσελίδα του τμήματος αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, ενώ για την επικοινωνία χρησιμοποιούνται e-mail, sms.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10
Σεμινάρια30
Εργαστηριακή Άσκηση15
Άσκηση Πεδίου90
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Φροντιστήριο15
Πρακτική (Τοποθέτηση)90
φάκελος φοιτητή,εργ.90
Σύνολο430
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην 1η συνάντηση με τους φοιτητές καθώς και σε σχετικό αρχείο στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://nrd02w3.nured.auth.gr/modules/e_yliko/showyliko.aspx?mainLessonID=318&lessonTitle=%u0395%u03c6%u03b1%u03c1%u03bc%u03bf%u03c3%u03bc%u03ad%u03bd%u03b7+%u03a0%u03c1%u03bf%u03c3%u03c7%u03bf%u03bb%u03b9%u03ba%u03ae+%u03a0%u03b1%u03b9%u03b4%u03b1%u03b3%u03c9%u03b3%u03b9%u03ba%u03ae+VI+
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η μέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, L.G.Katz, S.C.Chard, Μ. Κόνσολας. Εκδότης: Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ o Η μέθοδος Project στην προσχολική εκπαίδευση και πρώτο-σχολική εκπαίδευση. Μικροί Ερευνητές (νέα εμπλουτισμένη έκδοση – 2011). Harris - Helm Judy, Katz Lilian. Εκδότης: Μεταίχμιο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ) Νηπιαγωγείου 2.Oδηγός Nηπιαγωγού - Eκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης 3. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. 4. Μπιρμπίλη, Μ. (2005). Η ομαδοσυνεργατική μάθηση στο νηπιαγωγείο. Μακεδνόν, 289-303 5. Χατζηγεωργίου, Γ. (2004). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Ατραπός-Περιβολάκι Ξωχέλλης, Π. (2008). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013