ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ / SWIMMING FOR INDIVIDUALS WITH DISABILITIES
Κωδικός099
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Μαμελετζή
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000282

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600067785
Τύπος Μαθήματος
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που αφορούν στη διδασκαλία κινητικών δραστηριοτήτων και αγωνισμάτων στο νερό σε άτομα με αναπηρίες, με στόχο την αποκατάσταση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την ψυχαγωγία και την κοινωνική τους ένταξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Η Σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στις υδάτινες δραστηριότητες 2.Ιδιότητες του νερού - Υδροδυναμικές αρχές, υγιεινή, κανόνες ασφάλειας 3.Βασικές αρχές και μέθοδοι διδασκαλίας των προσαρμοσμένων κολυμβητικών τεχνικών 4.Επίδραση των ιδιοτήτων του νερού σε κάθε αναπηρία - Εξοικείωση, προσανατολισμός και προσαρμογή στο υδάτινο περιβάλλον 5. Κολύμβηση σε άτομα με κινητικές αναπηρίες – Ακρωτηριασμοί 6.Κολύμβηση σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση - Μέθοδος Halliwick 7.Κολύμβηση σε άτομα με νοητικές αναπηρίες 8.Κολύμβηση σε άτομα με αισθητηριακές διαταραχές 9.Κολύμβηση σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα 10.Κολύμβηση σε άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς 11.Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης για κάθε αναπηρία 12.Προγράμματα Υδροθεραπείας - Πρακτική εφαρμογή 13.Πρακτική άσκηση - Υποδειγματική διδασκαλία
Λέξεις Κλειδιά
κολύμβηση, αναπηρία, θεραπεία, Μέθοδος Halliwick
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Θεωρητική προσέγγιση με διαλέξεις (Power Point & Video) & πρακτική άσκηση Eπικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση προκύπτει από την παρουσίαση εργασιών με Η/Υ , τη συμμετοχή των φοιτητών με φυσική παρουσία στο μάθημα και τη γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14070 Έκδοση: 1/2003 Συγγραφείς: Δημήτρης Κοκαρίδας ISBN: 960-8183-34-0 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 16136 Έκδοση: 1/2010 Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ISBN: 978-960-8183-80-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΚΑΙ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015