ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
ΚωδικόςΥΒ.005
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυγενία Πετρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000633

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 29
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά24
Class ID
600067815
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια νέα προσέγγιση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Είναι προσανατολισμένη στην εξασφάλιση της ποιότητας όλων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Μέσω του Στρατηγικού Προγραμματισμού και της συνεχούς αξιολόγησηςη ΔΟΠ επιδιώκει να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφερθούν στους φοιτητές/τριες α) βασικές γνώσεις αναφορικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση και β) εργαλεία καιδεξιότητεςγια να ασκηθούν οι πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εννοιολογική οριοθέτηση της Ποιότητας -Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ανάλυση των θεμελιωδών αρχών Ποιότητας και Αριστείας στην Εκπαίδευση. Προϋποθέσεις, οφέλη, εμπόδια, επίπεδα εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Μοντέλα για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Διοίκησης της Ποιότητας της Εκπαίδευσης (EFQM ExcellenceModelforEducation) Ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας ( EFQM) : Ηγεσία , Στρατηγική και Πολιτικές Ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας ( EFQM) : Άνθρωποι, Συνεργάτες και Πόροι Ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας ( EFQM) :Διαδικασίες, Αποτελέσματα για τους πελάτες Ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας ( EFQM) : Αποτελέσματα για τους ανθρώπους, για την κοινωνία Ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας ( EFQM) : Αποτελέσματα κύριας απόδοσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Εργαστηριακή Άσκηση502
Εξετάσεις1255
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Από την 6η εβδομάδα, η παρουσίαση των μαθημάτων θα επιχειρηθεί χρησιμοποιώντας διαδραστικούς τρόπους. Έτσι απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε ομάδες που θα αναπτύξουν κριτήρια ποιότητας για να τα εφαρμόσουν σε σχολικές μονάδες. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα είναι η προετοιμασία ατομικής εργασίας με θέμα την ανάλυση δεικτών Ποιότητας σε σχολική μονάδα με εφαρμογή του μοντέλου EFQM.
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ζαβλανός, Μ., Η Ολική Ποιότητα στην εκπαίδευση, Αθήνα, Σταμούλης, 2003 Κριεμάδης Θ. Θωμοπούλου Ι., Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, με έμφαση στην Ποιότητα, Αθήνα, Οικονομική Βιβλιοθήκη, 2012. Μπρίνια Βασιλική , Management Εκπαιδευτικών Μονάδων, Αθήνα, εκδόσεις Σταμούλη (2008) Sallis, E., Total Quality Management in Education, London, Kogan Page, 2002 Journals Quality Assurance in Education Total Quality Management School Effectiveness and School Improvement
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-09-2022