ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ / The Phychology of Adolescence
ΚωδικόςΠ3003
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280009268

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600068038
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: - αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη γνωστική, συναισθηματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου - ευαισθητοποιηθούν ως προς το ρόλο και την επίδραση διάφορων παραγόντων (πολιτισμικών, κοινωνικο-οικονομικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών κ.α) στην ανάπτυξη του εφήβου - θα κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις για την εφηβεία και την εκπαιδευτική πράξη - θα εξοικειωθούν με την αναζήτηση και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας για την εφηβεία και την εκπόνηση σχετικών θεωρητικών εργασιών - θα εξασκηθούν ως προς τις δεξιότητες της συγγραφής και της συνεργασίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ανάπτυξη του εφήβου και η κατανόηση, από την πλευρά των φοιτητών/φοιτητριών, των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον. Καταρχήν παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη γνωστική, ηθική και συναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία. Στη συνέχεια, εξετάζονται διεξοδικά επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση της ταυτότητας κατά την εφηβεία σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του οικογενειακού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος καθώς και με τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα εστιάζει σε επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση του εφήβου, τον ρόλο των συνομηλίκων και των φιλικών σχέσεων, τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και της χρήσης του διαδικτύου, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις επαγγελματικές επιλογές, τις απαιτήσεις του σχολείου και τη σχολική διαρροή, τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες του εφήβου. Τα παραπάνω εξετάζονται σε σχέση με μια σειρά από παράγοντες (κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, πολιτισμικό υπόβαθρο, φύλο, οικογενειακές σχέσεις). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στάση και τους παιδαγωγικούς χειρισμούς που καλείται να υιοθετήσει ο εκπαιδευτικός για την ενίσχυση της μαθησιακής πορείας και της κοινωνικοποίησης των εφήβων. Θεματικές ενότητες 1. Εισαγωγή. Βιοσωματικές αλλαγές στην εφηβεία 2. Ψυχικές διεργασίες στην εφηβεία. Τα στάδια της εφηβείας 3. Διαμόρφωση ταυτότητας. 4. Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση 5. Γνωστική ανάπτυξη κατά την εφηβεία 6. Η ανάπτυξη της ηθικότητας 7. Γονείς και έφηβοι 8. Ο έφηβος σε σχέση με την ομάδα των συνομηλίκων του- Η παρέα και οι φιλίες 9. Σεξουαλικότητα και ρομαντικές σχέσεις 10. Έφηβος και διαδίκτυο 11. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην εφηβεία 12. Έφηβος και σχολείο: Eπαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματικές επιλογές 13. Έφηβος και σχολείο- - Ο εκπαιδευτικός και ο έφηβος
Λέξεις Κλειδιά
έφηβος, ταυτότητα, ανάπτυξη, εκπαιδευτικός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- παρουσίαση των εισηγήσεων της διδάσκουσας και των εργασιών των φοιτητών με power point - ανάρτηση των παρουσιάσεων στο e-class - ανάρτηση ανακοινώσεων, εγγράφων σχετικών με το μάθημα στο e-class - Επικοινωνία με τους φοιτητές για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την παρακολούθηση του μαθήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Σεμινάρια251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Εξετάσεις502
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
η τελική αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τα εξής (ανακοινώνεται στο μάθημα και στο eclass) : Γραπτή εξέταση: 60% της τελικής βαθμολογίας Γραπτή εργασία : 40% της τελικής βαθμολογίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσιάντης, Ι. (1997). (επιμ). Εφηβεία, Τόμος δεύτερος, Τεύχος πρώτο, Αθήνα: Καστανιώτης. Cole, M. & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών –Εφηβεία (Γ΄ Τόμος) /μετ. Μ. Σόλμαν. Αθήνα: Τυπωθήτω
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναστασόπουλος, Δ. (1992). Σχέσεις εφήβων με καθηγητές. Στο Δραγώνα, Θ. & Ντάβου, Μπ. (επιμ). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 207-216). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ανδρέου, Ε. & Smith, P. K. (2002). To φαινόμενο "bullying" στο χώρο του σχολείου και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας από συνομηλίκους, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, 9-25. Γαβριηλίδου, Μ. (1997). Η ψυχοδυναμική και ο θεραπευτικός ρόλος της σχέσης εφήβων-εκπαιδευτικών. Στο Τσιάντης, Ι. (επιμ.) Εφηβεία Τόμος δεύτερος, Τεύχος πρώτο (σσ. 183-215). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Γωνίδα – Μπαμνίου, E. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B. (2008). Η έρευνα για τις αντιλήψεις και τις επιλογές ζωής των εφήβων με την οπτική του φύλου: Προβληματική, στόχοι και μεθοδολογία. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Γωνίδα – Μπαμνίου, E., & Ψάλτη, Α. (Επιμ), Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές ζωής: Διερευνώντας τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων υπό την οπτική του φύλου (σσ. 37-98). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γωνίδα – Μπαμνίου, E. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B. (2008). Σχολείο, οικογένεια και εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές: Σύνθεση των ερευνητικών ευρημάτων με την οπτική του φύλου. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Γωνίδα - Μπαμνίου, E., & Ψάλτη, Α. (Επιμ), Εφηβεία, προσανατολισμοί και επιλογές ζωής: Διερευνώντας τις μεταβατικές διαδικασίες των νέων υπό την οπτική του φύλου (σσ. 195-223). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Glasser, W., (2004). Δυστυχισμένοι έφηβοι και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους οι γονείς και οι δάσκαλοι. Αθήνα: Θυμάρι Κοκκέβη, Α., Φωτίου, Α., Σταύρου, Μ. & Καναβού, Ε. ( Οι έφηβοι και το σχολείο. ΕΠΙΨΥ, Προσβάσιμο στο http://www.epipsi.gr/pdf/2011/05_HBSC_2010_EPIPSI_2011.pdf Δασκάλου, Β. & Συγκολλίτου, Έ. (2003). Σχέση συναισθηματικών παραγόντων με την έννοια του εαυτού κατά την εφηβεία. Ψυχολογία, 10(4), 462-480. Δοξιάδη-Τριπ, Α. (Επιμ) (1985). Ο έφηβος και η οικογένεια. Αθήνα: Εστία. Δραγώνα, Θ & Ντάβου, Μ. (1992). Εφηβεία: Προσδοκίες και αναζητήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ιωαννίδης, Α. «Σχέσεις με οικογένεια και συνομηλίκους» στο Δραγώνα, Θ., Ντάβου, Μπ., (1992). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 29-44). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Dolto, F. & Dolto, K. (1996). Έφηβοι. Αθήνα: Πατάκης. Κοκκέβη, Α. Παράγοντες κινδύνου στη χρήση Ψυχοδραστικών ουσιών από τους μαθητές. Στο Δραγώνα, Θ., Ντάβου, Μπ., (1992). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 119-129). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Kokkinos, C. M., & Antoniadou, N. (2013). Κυβερνο-εκφοβισμός και κυβερνο-θυματοποίηση σε παιδιά και εφήβους: Συχνότητα εμφάνισης και παράγοντες επικινδυνότητας. Preschool and Primary Education, 1, 138. Κουρκούτας, Η. (2001). Η ψυχολογία του εφήβου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λεονταρή, Α. (2010). Αυτοαντιλήψεις, αυτοεκτίμηση και φύλο: σημαντικές παράμετροι για τη συμβουλευτική νεαρών γυναικών. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Στογιαννίδου Α. & Αθανασιάδου, Χ. (Επιμ). Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου (σσ. 65-90). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λιάπας, Ι. (2003). Χρήση ουσιών σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες: Η ελληνική εμπειρία. Στο Τσιάντης, Ι. (επιμ.) τόμος δεύτερος, τεύχος δεύτερο (σσ. 179-195). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2011). Σύγχρονα προβλήματα του εφήβου http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1090/3/1090_01_oaed_enotita03b_v03.pdf (σελ.31-40). Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Είδη κοινωνικής στήριξης και ο ρόλος της άνευ όρων αποδοχής στη διαμόρφωση θετικής αυτοεκτίμησης, Ψυχολογία 8(4), 488-505. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Έννοια του εαυτού, σχέσεις με τους γονείς και γονεϊκή στήριξη κατά την εφηβεία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 163-191. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Η έννοια του εαυτού εφήβων και οι σημαντικοί άλλοι Ψυχολογία, 7(1), 88-113. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). Έννοια του εαυτού, σχέσεις με τους γονείς και γονεϊκή στήριξη κατά την εφηβεία. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 30, 163-191. Μπίκος, K. (2008). Κοινωνικές σχέσεις στην τάξη εφήβων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Στο Οδηγός επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή (σσ. 89-110). ΥΠΕΠΘ (προσβάσιμο στο http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/ Μπίκος, Κ. (2011). Κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ζυγός. Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2001). Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία. 2001, Αθήνα: Gutenberg. Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2004). Η βίαιη/παραβατική συμπεριφορά των μαθητών και ο ρόλος του σχολείου στην πρόληψη. Στο Μ. Ζαφειροπούλου & Γ. Κλεφτάρας (Επιμ). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σσ. 245-262). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Νομικού, Γ. Χ. (2004). Εφηβεία: η ηλικία της επανάστασης: οι εφτά τρόποι των αποτελεσματικών γονιών. Αθήνα: Λιβάνης. Παπαθανασίου, Μ. (2010). Συμβουλευτική έφηβων κοριτσιών εξαρτημένων από ουσίες. Στο Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., Στογιαννίδου, Α. & Αθανασιάδου, Χ. (Επιμ). Συμβουλευτική με την Οπτική του Φύλου (σσ. 233-259). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πετρόπουλος, Ν., Παπαστυλιανού, Α., Κατερέλος, Π. & Χαρίσης, Κ. (2000). Αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.), Θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (σσ.105-146). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Salkind, N. (1988). Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης/ μετ. Δ. Μαρκουλής. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Swadi, H. (1997). Αξιολόγηση και θεραπεία για την κατάχρηση τοξικών ουσιών στην εφηβεία. Στο Τσιάντης, Ι. (επιμ.) Εφηβεία. Τόμος δεύτερος, τεύχος πρώτο. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Φέσσα-Ρόμπου, Δ. Τσατσάς. (1992). Επαγγελματικός προσανατολισμός και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Στο Δραγώνα, Θ. & Ντάβου, Μπ. (επιμ). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 257-274). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Φραγκουλίδου, Φ.(2006). Έφηβοι και Διαδίκτυο: Μελέτη των επιδράσεων του Διαδικτύου στους έφηβους χρήστες. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Herbert, M. (2010). Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hayes, N. (1998). Εισαγωγή στην ψυχολογία, Τόμος Β΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Head, John. (1997). Εκπαιδεύοντας τους εφήβους/ μετ. Π. Κοτσώνη, Αθήνα: Σαββάλας. Χειλάρη, Ε. (1992). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν τον έφηβο στη χρήση τοξικών ουσιών: η συμβολή της προσωπικότητας, της οικογένειας και των ομηλίκων. Στο Δραγώνα, Θ., Ντάβου, Μπ., (επιμ) (1992). Εφηβεία: προσδοκίες και αναζητήσεις (σσ. 133-148). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ψάλτη, Α., Κασάπη, Σ., & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (Επιμ.) (2012). Σύγχρονα Ψυχοπαιδαγωγικά Ζητήματα: Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Athanasiades, C., & Deliyanni-Kouimtzis, V. (2010). The experience of bullying in secondary school students. Psychology in the Schools. 47 (4), 328-341. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20473/pdf Ellickson, P. L., & McGuigan, K. A. (2000). Early predictors of adolescent violence. American Journal of Public Health, 90(4), 566-572. Antunes, C. & Fontaine, A-M. (2004). Adolescents' perceptions of their parents' attitudes towards academic performance: Their relation with academic performance, academic self-concept and global self-esteem, Hellenic Journal of Psychology, 1(2), 203-220. Antunes, C. & Fontaine, A-M. (2004). Relations between self-concept and social support appraisals during adolescents: A longitudinal study. Ψυχολογία, 7(3), 339-353. Brown, B. B., & Larson, J. (2009). Peer relationships in adolescence. Handbook of adolescent psychology. Collins, W. A. (2003). More than myth: The developmental significance of romantic relationships during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 13(1), 1-24. Connolly, J., Craig, W., Goldberg, A., & Pepler, D. (1999). Conceptions of cross-sex friendships and romantic relationships in early adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28(4), 481-494. Furman, W. (2002). The emerging field of adolescent romantic relationships. Current Directions in Psychological Science, 11(5), 177-180. Furman, W., & Shaffer, L. (2003). The role of romantic relationships in adolescent development. IN Florsheim, P. (Ed), Adolescent romantic relations and sexual behavior: Theory, research, and practical implications, (pp. 3-22) Lawrence Erlbaum, http://www.du.edu/psychology/relationshipcenter/publications/furman_shaffer_2003.pdf Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25(6), 633-649. Gross, E. F., Juvonen, J., & Gable, S. L. (2002). Internet use and well being in adolescence. Journal of Social Issues, 58(1), 75-90. Hinton WJ, Sheperis C, Sims P. (2003). Family-based approaches to juvenile delinquency: A review of the literature. Family Journal - Counseling & Therapy for Couples & Families, 11, 167-173. Jaffe, M. (1998). Adolescence. New York: Willey and Sons. Katsikis, D., & Syngollitou, E. (2009). Career Outcome Expectations: Their significance in Greek adolescents’ career development. A correlational cross-sectional study. Bulgarian Journal of Psychology, 3-4, 211-224. Leondari, A., & Gonida, E. N. (2008). Adolescents’ possible selves, achievement goal orientations, and academic achievement. Hellenic Journal of Psychology, 5(2), 179-198. (www.pseve.org). Mesch, G. S. (2001). Social relationships and Internet use among adolescents in Israel. Social Science Quarterly, 82(2), 329-339. Miller, J. B., & Lane, M. (1991). Relations between young adults and their parents. Journal of Adolescence, 14(2), 179-194. Smith, P. K., Nika, V., & Papasideri, M. (2004). Bullying and violence in schools: An international perspective and findings in Greece, Ψυχολογία, 11(2), 184-203. Siomos, K. E., Dafouli, E. D., Braimiotis, D. A., Mouzas, O. D., & Angelopoulos, N. V. (2008). Internet addiction among Greek adolescent students. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 653-657. Strikwerda-Brown, J., Oliver, R., Hodgson, D., Palmer, M., & Watts, L. (2008). Good Teachers / Bad Teachers: How Rural Adolescent Students’ Views of Teachers Impact on Their School Experiences. Australian Journal of Teacher Education, 33(6), 28-43. Προσβάσιμο στο http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1497&context=ajte Vermeiren, R., De Clippele, A., & Deboutte, D. (2000). A descriptive survey of Flemish delinquent adolescents. Journal of Adolescence, 23(3), 277-285. Reymond-Rivier, Β. (1989). Η κοινωνική ανάπτυξη του εφήβου. Αθήνα: Καστανιώτης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-03-2016