ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / PEDAGOGY OF PE AND SPORTS
Κωδικός279
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000570

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600068735
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Nα γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες το πλαίσιο και τους άξονες της Παιδαγωγικής της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, καθώς και τη σχέση της επιστήμης της Παιδαγωγικής με τη Διδακτική και τη Μεθοδική. Στο μάθημα γίνεται επεξεργασία βασικών εννοιών, όπως εκπαίδευση, μόρφωση, ανάπτυξη, μάθηση και κοινωνικοποίηση. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται επίσης οι θεματολογίες που αφορούν την παιδαγωγική σημασία του αθλητισμού στους διάφορους φορείς και οργανώσεις. Γίνεται αναφορά σε θεματολογίες όπως το σώμα και η σωματική υπόσταση, η συνεκπαίδευση, η αγωγή υγείας, το παιχνίδι, ο συναγωνισμός και η απόδοση, η ψυχολογία του παιδαγωγού-εκπαιδευτικού κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η παιδαγωγική της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού: οι έννοιες της αγωγής, της εκπαίδευσης, της μάθησης και της μόρφωσης. 2. Η εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης - συγκριτική παιδαγωγική. 3. Συνεκπαίδευση. 4. Μοντέλα οργάνωσης και διεύθυνσης της εκπαίδευσης και της τάξης. 5. Αγώνας, απόδοση και πρωταθλητισμός στις μικρές ηλικίες από παιδαγωγική άποψη. 6. Αγωγή για δια βίου άσκηση. 7. Το παιχνίδι ως παιδαγωγική διαδικασία. 8. Λεκτική και μη λεκτική αλληλεπίδραση μέσα και έξω από το σχολείο. 9. Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα. Σχολική πειθαρχία. 10. Παιδαγωγική ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. 11. Η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση ω παιδαγωγική διαδικασία. 12. Παιδαγωγικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κινήτρων και της μάθησης στο σχολείο. 13. Παιδί, άσκηση και ηθική ανάπτυξη. 14. Ανακεφαλαίωση.
Λέξεις Κλειδιά
αγωγή, εκπαίδευση, μάθηση, μόρφωση, συνεκπαίδευση, παιχνίδι, βαθμολόγηση, αξιολόγηση, ηθική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις56
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο56
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Blankenship, Β. (2013). Ψυχολογία της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής. Αθήνα: ΙΩΝ. Χατζηδήμου, Δ. (2007). Εισαγωγή στη θεματική της Διδακτικής-Συμβολή στη θεωρία και στην πράξη της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης Hillenbrand, C. (2010). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική των διαταραχών συμπεριφοράς. Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2013