ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / SOCIAL SPORT PSYCHOLOGY
Κωδικός075
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Δογάνης
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΜαθήματα ΤΕΦΑΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000262

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600068881
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Κοινωνικής Αθλητικής Ψυχολογίας και να ευαισθητοποιηθούν στο ρόλο των κρίσιμων παραγόντων που επενεργούν στο αθλητικό γίγνεσθαι. • συνδέσουν θεωρία με πράξη και θα αντιληφθούν το ρόλο του αθλητισμού ως θεμελειώδους κοινωνικού θεσμού • εξοικειωθούν με τις απαραίτητες δεξιότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου η αθλητική εμπειρία να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στους μετέχοντες. • εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων, συνεκτιμώντας τους κρίσιμους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κατά την προπονητική διαδικασία αλλά και στο σχολείο
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός: Είναι η μελέτη ειδικών θεμάτων ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λειτουργία του ατόμου στην ομάδα, του ηγετικού ρόλου και της αθλητικής ομάδας. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια κριτική θεώρηση των αθλητικών φαινόμενων και συμπεριφορών και να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο μελέτης. Όλοι οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να μελετήσουν ένα θέμα, να συγγράψουν μια σύντομη εργασία και να την παρουσιάσουν στους υπολοίπους φοιτητές Διδακτικές ενότητες: 1. Εισαγωγή στην κοινωνική αθλητική ψυχολογία. Σχέση με ψυχολογία και κοινωνιολογία. Πεδίο μελέτης. Πεδίο εφαρμογών. 2. Η ψυχολογία της κοινωνικοποίησης στον αθλητισμό. 3. Ψυχοκοινωνικές πτυχές του παιδικού αθλητισμού. 4. Επίδραση των θεατών στην απόδοση. Η ψυχολογία της κοινωνικής διευκόλυνσης στον αθλητισμό. 5. Οι στάσεις στον αθλητισμό. Στάσεις και άσκηση. Τροποποίηση των στάσεων προς την άσκηση. 6. Η ψυχοκοινωνική ερμηνεία της βίας στους αθλητικούς χώρους. 7. Ψυχοκοινωνική ανάλυση επιμέρους αθλημάτων. 8. Η ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό. Αθλητισμός και διαμόρφωση χαρακτήρα. Ηλικία και επίπεδα ηθικής ανάπτυξης στον αθλητισμό. 9. Η ψυχολογία της ομάδας. Δομή και λειτουργία αθλητικών ομάδων. Ρόλοι, κανόνες, συμμόρφωση. Συνοχή και ομοιογένεια. Τρόποι ανάπτυξης συνοχής. 10. Η ψυχολογία του προπονητή ως ηγέτη στον αθλητισμό. Αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας στις αθλητικές ομάδες. 11. Αρχές επικοινωνίας και προπονητής. 12. Επίλυση συγκρούσεων στον αθλητισμό. 13. Επισκόπηση.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, ηγεσία, συνοχή, ηθικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δογάνης, Γ. (2009) Αθλητική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης Θεοδωράκης Γ., Γούδας, Μ., & Παπαϊωάννου, Α. (2001) Ψυχολογική υπεροχή στον αθλητισμό. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης Μπάουμαν, Τσορμπατζούδης, Χ.Ψυχολογία στον Αθλητισμό . Θεσσαλονίκη Jowett, S., D. Lavallee (2011) Κοινωνική Ψυχολογία των Σπορ. Αθήνα: Ιων (επιμ. Χ. Τσορμπατζούδης)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Tenenbaum, G., & Eklund, R.C. (Eds.) 2007. Handbook of sport psychology (3rd ed.). New York: Wiley. Weinberg, R., & Gould, D. 2010. Foundations of sport and exercise psychology (5th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Williams, J. 2009. Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (6th ed.).Mountain View, CA: Mayfield. Hardy, L., Jones, G., & Gould, D. (1996). Understanding psychological preparation for sport. Wiley, Chichester. Martens, R. (1987). Coaches guide to sport psychology. Champaign IL. Human Kinetics. Mετάφραση στα ελληνικά Προπονητής και Αθλητική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Σάλτο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015