ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / Sport Tourism
ΚωδικόςΓΚ2300
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000493

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600069175
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές: Θα είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο και την αγορά του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Θα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να τοποθετούνται σε βασικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη, στο σχεδιασμό, στη διοίκησης και στο μάρκετινγκ του αθλητικού τουρισμού. Θα μπορέσουν να διακρίνουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στο χώρο του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρουσιάσει στους φοιτητές εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του αθλητικού τουρισμού, αλλά και τη φύση της εργασίας των στελεχών στο χώρο αυτό
Λέξεις Κλειδιά
αθλητικός τουρισμός, τουρισμός, περιβάλλον, αθλητικός τουρίστας, αθλητικά γεγονότα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση κοινωνικών δικτύων Internet (email notifications, blackboard) Projector
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις180,7
Σεμινάρια40,2
Άσκηση Πεδίου20,1
Εκπόνηση μελέτης (project)20,1
Σύνολο261
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το 50% της τελικής βαθμολογίας δίδεται από την ομαδική εργασία που πρέπει να παρουσιαστεί στο τελευταίο μάθημα. Το υπόλοιπο 50% του βαθμού βασίζεται στις τελικές εξετάσεις που γίνονται ηλεκτρονικά στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2013