ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / BIOMECHANICAL ASSESMENT OF SPORTS PERFORMANCE
Κωδικός058
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘωμάς Νικοδέλης
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000245

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600069315
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 127 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • 176 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 • 229 ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι απαραίτητο ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με το βασικό μάθημα με τίτλο: Βιοκινητική (κωδικός 272) για να γνωρίζει τις βασικές αρχές της μηχανικής της κίνησης. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητες οι γνώσεις Ανατομικής και λειτουργικής ανατομικής, καθώς επίσης και της φυσιολογίας του ανθρώπου. Tα επιπρόσθετα προαπαιτούμενα είναι προαπαιτούμενα και για το βασικό μάθημα της Βιοκινητικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναλύουν την αθλητική κίνηση στο πλαίσιο του περιγραφικού- αναλυτικού μοντέλου της τεχνικής της, αξιολογώντας την κάτω από το πρίσμα της σχέσης: αίτιο-αποτέλεσμα. Αυτό θα τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι καθηγητές φυσικής αγωγής και προπονητές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Είναι 2ωρο εργαστηριακό μάθημα επιλογής απαραίτητο για φοιτητές της κατεύθυνσης αγωνιστικού αθλητισμού. Στόχο είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορεί να διερευνήσει την αθλητική κίνηση (προπόνηση και αγώνας), υπό το πρίσμα της σχέσης αίτιο-αποτέλεσμα, να αποκτήσει εμπειρία στις μετρήσεις και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και να μπορεί να προβεί στην ανάλυση της κίνησης. Η αξιολόγηση γίνεται με πειραματική εργασία που πραγματοποιούν οι φοιτητές ανά ομάδες 3-4 ατόμων , εντός του εξαμήνου. Ενότητες Περιγραφικό - Αναλυτικό μοντέλο της αθλητικής κίνησης. Καθορισμός της σχέσης αίτιο-αποτέλεσμα στην απόδοση της αθλητικής κίνησης. Μέτρηση και αξιολόγηση των κινηματικών παραμέτρων της κίνησης. Μέτρηση και αξιολόγηση των δυναμικών παραμέτρων της κίνησης. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε σχέση με την επίδοση. Μετρήσεις πεδίου και σύγκριση με εργαστηριακές μετρήσεις Αθλητική τεχνική Ανάλυση της τεχνικής και αξιολόγησή της με βάση το αναλυτικό μοντέλο της. Σύγκριση της τεχνικής μεταξύ διαφορετικών αθλητών. Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας Συλλογή δεδομένων για την εργασία Ανάλυση δεδομένων Παρουσίαση εργασίας
Λέξεις Κλειδιά
Βιοκινητική, Αξιολόγηση της απόδοσης, Ανάλυση της κίνησης, ανάλυση της τεχνικής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • cd
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τρέξουν τις πρώτες αναλύσεις δεδομένων σε Excel (MS Office). Στη συνέχεια πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα εμπορικό ειδικό λογισμικό για την ποιοτική video-ανάλυση παιχνιδιών. Oι συλλογές, επεξεργασίες και αναλύσεις δεδομένων πραγματοποιούνται μέσα στο εργαστήριο , όπου όλα τα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχονται ON LINE από Η/Υ με εμπορικά λογισμικά, όπως LabView και MAtlab, καθώς επίσης με λογισμικό που έχει κατασκευασθεί στο εργαστήριο. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές πρέπει να ερευνήσουν για βιβλιογραφία μέσω διαδικτύου, και να προετοιμάσουν την εργασία τους και να την παρουσιάσουν με πολυμέσα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
εκμάθηση λογισμικών πακέτων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση τις παρουσίες στο εργαστήριο και την τελική ερευνητική εργασία που θα παρουσιάσουν στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βικινητική της Αθλητικής κίνησης, Ηρακλής Κόλλιας, εκδόσεις Χριστοδουλίδη, ISBN: 960-8183-30-8 Αθλητική Ικανότητα και η Ανατομία της Κίνησης, Rof Wirhed, εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ISBN:960-394-004-6 Neuromechanical basis of Kinesiology, Roger Enoka, Human Kinetics, ISBN: 0-87322-665-8
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Biomechanics and motor control of human movement, David Winter, Willey & Sons, ISBN: 0-471-50908-6 Kinematics of human motion, Vladimir Zatsiorsky, Human kinetics, ISBN: 0-88011-676-5 Kinetics of human motion, Vladimir Zatsiorsky, Human kinetics, ISBN: 0-7360-3778-0ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ISBN:960-394-004-6 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, Susan Hall, εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ,ISBN:960-394-363-0 Biomechanics of the musculo-skeletal system, edited by Benno Nigg and Walter Herzog, Wiley, ISBN: 0 471 94444 0 Internet
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-08-2016