ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ / Recreation and Leisure Time
ΚωδικόςΝ512
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Τζέτζης
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000167

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600069549
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες του ελεύθερου χρόνου, της αναψυχής, του παιχνιδιού και της ψυχαγωγίας Κατανοούν την αντίληψη και τις συνήθεις της αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου σε διαφορετικές δημογραφικές και ψυχογραφικές διαστάσεις της ζωής του ανθρώπου Αναλύουν το εκάστοτε πρόβλημα συμμετοχής σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των σχετικών θεωριών που διέπουν την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο σε δημιουργικές ενότητες. Εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στη δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων αναψυχής, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου. Αξιολογούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και συμμετοχή σύμφωνα με τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
1 Εισαγωγή στον ελεύθερο χρόνο στην αναψυχή και στην άσκηση για όλους (ΑγΟ) 2 Αθλητισμός αναψυχής 3 Προγραμματισμός και διοίκηση του αθλητισμού αναψυχής 4 Οργάνωση και έλεγχος του αθλητισμού αναψυχής 5 Συμπεριφορά καταναλωτή στην αθλητική αναψυχή 6 Τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς στα στάδια ζωής 7 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 8 Τάσεις της αγοράς και διεθνεή δεδομένα 9 Υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες - Κατασκηνώσεις 10 Ηγεσία (Μελέτη περίπτωσης) Εκπαιδευτική επίσκεψη 11 Εκπαιδευτική επίσκεψη σε πρόγραμμα αθλητικής αναψυχής 12 Αναψυχή και προγράμματα άσκησης για όλους (ΑγΟ) 13 Μελλοντικές τάσεις
Λέξεις Κλειδιά
αθλητική αναψυχή, ελεύθερος χρόνος, παιχνίδι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρησιμοποιούντα όργανα βιντεοπροβολής και Η/Υ κατά τη διδασκαλία με την παρουσίαση διαλέξεων και quiz σε powerpoint. Όλα αποθηκεύονται στο moodle και η αλληλογραφία με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παρουσιάζονται επίσης στο moodle.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1255
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργή συμμετοχή σε ομάδες ανάλυσης προβλημάτων (10%) 2. Συλλογή και κριτική ανάλυση βιβλιογραφίας για σχετικά θέματα (10%) 3. Ανάλυση και παρουσίαση σημαντικότερων σημείων επιλεγμένων άρθρων (20 %) 4. Αξιολόγηση και προτάσεις οργάνωσης αναψυχικού γεγονότος (20%) 5. Σχεδιασμός προγράμματος δραστηριοτήτων αναψυχής (20%) 6. Εκπαιδευτικές επισκέψεις και κριτική ανάλυση εγκατάστασης χώρου αναψυχής (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλεγμένη βιβλιογραφία και σημειώσεις 1. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 1-3 σελ. 15-47) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 2. Mull, F. R., Bayless, G. K., Ross, M. C. & Jamieson, M. L. (1997). Recreational Sport Management. (3rd edition) (pp 1-19). Champaign, IL: Human Kinetics. 3. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 2, pp. 23-45). Champaign, IL: Human Kinetics. 4. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. Εdginton, R. S. (1992). Leisure Programming. Concepts, Trends and Professional Practice. (2nd Ed). (Chapters 4-5 pp. 82-135). Dubuque, IA: Brown & Benchmark. 5. Packianathan Chelladurai (1999). Human Resource Management in Sport and Recreation. (Chapter 2, pp.29-42). Champaign IL: Human Kinetics 6. Leigh Robinson (2002). Is quality management appropriate for public leisure services? Managing Leisure 7, 33-40. 7. Κουθούρης Χ., (2000). «Εκτίμηση της ποιότητος των προσφερόμενων υπηρεσιών σε προγράμματα αναψυχής ενεργητικών διακοπών». Άθληση και Κοινωνία, 26 8. Christine Williams (1998). The state of quality management in six leisure related research sites. The TQM Magazine, Vol 10, No 2, pp. 95-103. 9. Godbey, G. (1999). Leisure in your life. An exploration. (4th edition).(chapter 8, pp.171-202) State College, PA: Venture Publishing Inc. 10. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 4 σελ 55-88) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 11. Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 3-4 pp. 45-77). Dubuque, IA: Brown Company Publishers. 12. Εdginton, R. C., Hanson, J. C. & Lankford, S. (2001). Managing Recreation, Parks and Leisure Services: An Introduction (Chapter 8 pp. 263-299). Champaign, IL: Sagamore Publishing 13. David Jobber (1995). Principles and Practice of Marketing. Mc Graw Hill Company, London. 14. 3. George Torkildsen, (1999). Leisure and Recreation Management. Fourth Edition, E & FN Spon, Taylor & Francis Group, London, UK 15. Αυθίνος, Γ. (1998). Άσκηση – Άθληση – Κινητική Αναψυχή. – Οργανωτική Διάσταση (Κεφάλαιο 7 σελ 151-171) Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 16. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 12, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 17. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program developmentIn: Youth programs promoting quality services, chapter 13, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 18. Howat, G. & Murry, D. (2002). The role of critical incidents to compliment service quality information for a sports and leisure center, European Sports Management Quarterly V1, No 4 19. Ibrahim, H. & Cordes, A. K. (1993) Outdoor recreation. (chapters 14-15, pp.287-353). Dubuque, IA: Brown & Benchmark 20. George Torkildsen (1998).Leisure and Recreation Management. E & FN SPON, London 21. Haywood. (1990). Understanding Leisure. Stanley Thornes Ltd, Cheltenham, UK 22. Icek Ajzen, & B. L. Driver (1991). Prediction of Leisure Participation from Behavioral, Normative, and Control Beliefs: An Application of the theory of Planned Behavior. Leisure Sciences, Vol. 13, pp 185-204 23. Konstantinos Alexandris & Bob Carrol (1997). Motives for Recreational Sport Participation in Greece: Implications for Planning and Provision of Sport Services. European Physical Education Review, Vol.3, No2 pp. 129-143 24. Standeven, J. & De Knop (1999). Sport tourism (pp 3-162). Champaign, IL: Human Kinetics. 25. Λαλούμης, Δ. Ξενοδοχειακή ψυχαγωγία και άθληση (σελ 21-40) Αθήνα: Σταμούλης 26. Klarreich H. S. (1987). Health and fitness in the workplace. (chapter 1-2, pp.1-34) New york: Praeger Publishers 27. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 1, pp. 1-22). Champaign, IL: Human Kinetics 28. Chenoweth, H. D. (1998). Worksite health promotion. (chapter 1, pp 1-10) Champaign, IL: Human Kinetics. 29. Grantham, C. W., Patton, W. R., York, D. T. Winick, L. M. (1998). Health fitness management (chapter 21, pp. 491-528). Champaign, IL: Human Kinetics 30. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 1, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 31. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 2, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 32. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 3, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 33. Edginton, S.& Edginton, C. (1999). Program objectives In: Youth programs promoting quality services, chapter 4, eds. Sagamore Publishing, Champaign, IL 34. Camping magazine (Jan. – Feb. 2000). Staff development 35. Iso-Ahola, E. S. (1980). The social psychology of leisure and recreation. (chapters 15-16 pp. 319-354). Dubuque, IA: Brown Company Publishers
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Christopher R Edginton, Carole J Hanson, Susan R Edginton, & Susan D. Hudson (2003). Leisure programming: A service-centered and benefits approach, New York: McGraw Hill ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. http://www.sport.act.gov.au/info/resources.html 2. http://www.rst.uiuc.edu/grad/links.htm 3. http://www.healthypeople.gov/ 4. http://www.internet4classrooms.com/health.htm 5. http://www.who.int/en/
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2016