ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / Topic of social and ethical development in PE
ΚωδικόςΝ531
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Μουρατίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000176

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600069553
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί α) στο να διδαχθούν οι φοιτητές/-ήτριες τις βασικές έννοιες, το θεωρητικό υπόβαθρο, και την προσέγγιση-ερμηνεία της ηθικής και κοινωνικής ικανότητας των παιδιών και των εφήβων και β) να μυηθούν στον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, που στοχεύουν στην υποστήριξη της ηθικής και κοινωνικής ικανότητας μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /-ήτρια θα: • Γνωρίζει τις βασικές συνιστώσες, τα θεωρητικά μοντέλα και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην εκπλήρωση του κοινωνικο-ηθικού στόχου του Αναλυτικού Προγράμματος, που ισχύει για τη Φ.Α. • Είναι σε θέση να προγραμματίσει, να οργανώσει, να διδάξει και να αξιολογήσει μαθήματα Φ.Α. που –μεταξύ άλλων- επικεντρώνονται στην υποστήριξη της κοινωνικο-ηθικής ανάπτυξης μαθητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή σε βασικές θεματικές που αφορούν στην κοινωνική ικανότητα, την κοινωνικοποίηση, και την εξατομίκευση 2. Προσέγγιση, ερμηνεία, και θεωρητικά μοντέλα για την κοινωνική ικανότητα και την κοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων 3. Κοινωνική συμπεριφορά, κοινωνικές δεξιότητες και αντιμετώπιση «προβληματικών» αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια της φυσικής αγωγής 4. Εργαλεία αποτίμησης της κοινωνικής ικανότητας στην πρώιμη και μέση παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών και προγραμμάτων για την υποστήριξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης εντός της Φ.Α. 5. Κοινωνική ικανότητα και θέματα φύλου στη φυσική αγωγή 6. Εισαγωγή σε βασικές θεματικές που αφορούν στην ηθική ικανότητα 7. Θεωρίες για την ηθική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων 8. Σύνδεση της ηθικής ικανότητας με τη φυσική αγωγή 9. Εργαλεία αποτίμησης της ηθικής ανάπτυξης. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών και προγραμμάτων για την υποστήριξη της ηθικής ικανότητας εντός της Φ.Α. 10. Το μοντέλο “διδασκαλίας της ατομικής και κοινωνικής υπευθυνότητας” του D. Hellison 11. Σύνδεση θεωριών μάθησης και συμπεριφοράς με την ηθική και κοινωνική ταυτότητα παιδιών και εφήβων 12. Παρουσίαση ατομικών εργασιών 13. Παρουσίαση ομαδικών εργασιών / Ανακεφαλαίωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) 2. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 3. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Liukkonen, J., Auweele, Y.V., Vereijken, B., Alfermann, D., & Theodorakis, Y. (2007). Psychology for Physical Educators. 2nd Edition. London: HumanKinetics - Bonnie Tjeerdsma Blankenship (2012). Ψυχολογία της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ίων. - Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Travers J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αποτελεσματική διδασκαλία - Αποτελεσματική μάθηση. Αθήνα: Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-06-2015