ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ / Motor coordination difficulties
ΚωδικόςΝ534
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Γρούϊος
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000179

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600069556
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποτελεί μάθημα επιλογής για την απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που αφορούν στην εξέταση και ανάλυση της κατάστασης της κινητικής αδεξιότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της κινητικής αδεξιότητας και των κινητικών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας (ορολογία, συχνότητα εμφάνισης, συσχέτιση με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, κινητικά, ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του παιδιού με κινητική αδεξιότητα), η ανάλυση και η κατανόηση της συνολικής εικόνας της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και των μεθόδων ανίχνευσης και αξιολόγησης των δυσκολιών που παρουσιάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, μέσω κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης στο μάθημα της φυσικής αγωγής, δίνοντας έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής. Ο φοιτητής αποκτά μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και των μεθοδολογιών στην ανίχνευση και αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών, αλλά και στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την εφαρμογή τους σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/επάγγελμα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν την κινητική ανάπτυξη, αλλά και τις παρεκκλίσεις που αφορούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση των κινητικών δυσκολιών στα παιδιά σχολικής ηλικίας. • Έχει γνώση των διαδικασιών και των μεθόδων και πως αυτές χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της επιδέξιας κίνησης και της κίνησης σε περιπτώσεις που παρατηρούνται δυσκολίες στη μάθηση (π.χ. κινητική αδεξιότητα), οι οποίες υποστηρίζονται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο γνωστικό πεδίο της κινητικής ανάπτυξης και των δυσκολιών. • Είναι σε θέση να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά (κινητικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά) σε μία μελέτη περίπτωσης και να μπορεί να εκτιμήσει και να εφαρμόσει τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή κατάλληλων παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση των κινητικών δυσκολιών και την ενθάρρυνση των παιδιών με κινητική αδεξιότητα για συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα. • Να μπορεί να χρησιμοποιεί τις βασικές μεθοδολογίες και διαδικασίες ανίχνευσης και αξιολόγησης, αλλά και των κατάλληλων παρεμβάσεων για να επιτευχθεί η αποτελεσματική διδασκαλία και ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, σε περιπτώσεις δυσκολίας μάθησης (κινητική αδεξιότητα), επιδεικνύοντας επαγγελματική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται του γνωστικού πεδίου της κινητικής ανάπτυξης, με στόχο την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. • Να αναλύει και να υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους των διαδικασιών και των μεθόδων ανίχνευσης, αξιολόγησης και παρέμβασης για την επίτευξη της μάθησης της κίνησης. • Να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει στοιχεία που αφορούν στα κινητικά, συναισθηματικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του παιδιού με κινητική αδεξιότητα και να διαμορφώνει κρίσεις πάνω σε ένα επιστημονικό ζήτημα (ανίχνευση δυσκολιών στον κινητικό συντονισμό) • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο ανίχνευσης κινητικών δυσκολιών, αλλά και ενός κατάλληλου προγράμματος αντιμετώπισης - παρέμβασης, σε μία μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων. • Να είναι σε θέση να κοινοποιεί πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις, τόσο σε ειδικευμένο, όσο και σε μη-ειδικευμένο κοινό (προφορική παρουσίαση) • Να έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του είναι απαραίτητες για να συνεχίσει σε περαιτέρω σπουδές (διδακτορικό επίπεδο) με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εισαγωγή στην έννοια της κινητικής αδεξιότητας και των κινητικών δυσκολιών σε παιδιά σχολικής ηλικίας – ορολογία, επιπτώσεις – μελέτη περίπτωσης 2. H ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων - ελλιπής ανάπτυξη στα παιδιά με κινητική αδεξιότητα. Υποκατηγορίες της κινητικής αδεξιότητας- σχέση με άλλες δυσλειτουργίες - αιτιολογία του προβλήματος 3. Κινητικά χαρακτηριστικά του παιδιού με κινητική αδεξιότητα –μελέτη περίπτωσης 4. Οπτική αντίληψη – ικανότητα υποδοχής μιας μπάλας - Αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες - Χρόνος αντίδρασης, χρόνος κίνησης, κινητικός έλεγχος και ικανότητα ισορροπίας σε παιδιά με κινητική αδεξιότητα 5. Συναισθηματικά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά του παιδιού με κινητική αδεξιότητα – κύκλος αποτυχίας – μελέτη περίπτωσης 6. Θεωρίες παρακίνησης και εφαρμογή τους σε παιδιά με κινητική αδεξιότητα στο μάθημα της ΦΑ 7. Θεωρία του αυτοκαθορισμού (SDT ) και η εφαρμογή της στην παρακίνηση των παιδιών με κινητική αδεξιότητα - ο ρόλος και το στυλ διδασκαλίας του καθηγητή ΦΑ 8. Θέματα αξιολόγησης και ανίχνευσης της κινητικής αδεξιότητας και των κινητικών δυσκολιών στο χώρο του σχολείου 9. Εργαστήριο: Κινητικό τεστ Movement Assessment Battery for Children - 2 (Henderson & Sugden, 1997) 10. Θέματα αντιμετώπισης της κινητικής αδεξιότητας. Ο ρόλος της ΦΑ και οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης με οικολογική προσέγγιση ανάλυσης της δεξιότητας 11. Σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης με βάση με βάση τις αρχές των θεωριών της κινητικής μάθησης – μελέτη περίπτωσης 12. Σεμινάριο: Εισαγωγή διαφορετικών προσεγγίσεων για παρέμβαση στην κινητική αδεξιότητα - Παρουσίαση εργασιών φοιτητών 13. Σεμινάριο: Σύνοψη - Παρουσίαση εργασιών φοιτητών
Λέξεις Κλειδιά
κινητική αδεξιότητα, κινητικές δυσκολίες, Αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
τελικές γραπτές εξετάσεις (50%), συγγραφή εργασίας (25%), παρουσίαση επιστημονικού άρθρου (25%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cermack, S. A., & Larkin, D. (Eds.). (2002). Developmental coordination disorder. Albany, NY: Thompson Learning. Sugden, D., & Chambers, M. (2005). Children with Developmental Coordination Disorder. UK: Wiley. Κιουμουρτζόγλου, Ε. (2007). Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα: σκοποί-στόχοι-επιδιώξεις- θεωρητικές προσεγγίσεις. Χριστοδουλίδης, Θεσ/νίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gabbard, C. P. (2008). Lifelong Motor Development. San Francisco: CA, Pearson Benjamin Cummings. Gallahue, D. L. (2002). Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα σημερινά παιδιά, Μετάφραση-Επιμέλεια: Χρ. Ευαγγελινού, Α. Παππά, University Studio Press, Θεσ/νίκη. Katartzi, E.S.,& Vlachopoulos,S.P.(2011). Motivating children with developmental coordination disorder in school physical education: The self-determination theory approach. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2674-2682. Κουτσούκη, Δ. Κινητικές διαταραχές και εξέλιξη. Αθλότυπο, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-07-2015