ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ / Biokinetics and Human Performance
ΚωδικόςΝ553
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΗρακλής Κόλλιας
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000189

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΕαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600069559
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές–τριες θα είναι ικανοί να εμβαθύνουν στις τεχνικές μέτρησης και ανάλυσης της αθλητικής βιομηχανικής, να συνδέουν αυτές με την αθλητική απόδοση σε διάφορες δεξιότητες και ικανότητες. Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: • γνωρίζουν εργαστηριακά βασικές βιομηχανικές μεθόδους αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης, • να εφαρμόζουν ένα πειραματικό σχεδιασμό, μέσα από την προετοιμασία, διεξαγωγή, ανάλυση και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πειραματικής διαδικασίας με ομαδική συνεργασία. • Να συνδέουν τα αποτελέσματα του πειράματος με την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης • και να καθοδηγούν προπονητές, αθλητές, ειδικούς πληθυσμούς, στελέχη αθλητισμού στην μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εισαγωγή στην αθλητική βιοκινητική- Περιγραφή τομέων βιομηχανικής και σχέση με την αθλητική απόδοση- Μέθοδοι ανάλυσης της κίνησης. Πειραματικός σχεδιασμός. 2. Κινηματική ανάλυση-Είδη κίνησης, μέθοδοι ανάλυσης - Εφαρμογή στην αθλητική απόδοση 3. Εργαστήριο κινηματικής ανάλυσης, 2-Δ και 3-Δ ανάλυση- εφαρμογές στην αθλητική απόδοση- 4. Ανάλυση Τεχνικής με έμμεσες και άμεσες μεθόδους βιομηχανικής, Πειραματική άσκηση. 5. Δυναμομετρία- μέθοδοι ανάλυσης των δυνάμεων, μηκοδυναμική και ταχυδυναμική σχέση-εφαρμογές στην αθλητική απόδοση 6. Τρόποι αξιολόγησης της ισομετρίας- προσδιορισμός δεικτών δύναμης και εφαρμογή στην απόδοση 7. Εργαστήριο αξιολόγησης ισομετρικών και ισοκινητικών δυνάμεων- σχέση με την αθλητική απόδοση.,Πειραματική άσκηση 8. Δυναμοδάπεδο, υπολογισμός δυνάμεων αντίδρασης, εφαρμογή στις αθλητικές κινήσεις και απόδοση, Πειραματική άσκηση. 9. Εργαστήριο αξιολόγησης κάθετων δυνάμεων σε αθλητικές κινήσεις και δεξιότητες (βάδιση, ισορροπία). 10. Κύκλος διάτασης – βράχυνσης, αξιολόγηση, εφαρμογές στην αθλητική επίδοση (παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των αλμάτων). Πειραματική άσκηση. 11. Ηλεκτρομυογραφία, μέτρηση , ανάλυση σήματος, εφαρμογές στην αθλητική κίνηση, Πειραματική άσκηση 12. Αρχιτεκτονική των μυών, προσδιορισμός μεταβλητών, σχέση με την αθλητική απόδοση 13. Παρουσίαση πειραματικών σχεδιασμών από τις ομάδες εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Εμβιομηχανική, αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πρακτική στο εργαστήριο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Ανασκόπηση – ανάλυση βιβλιογραφίας (ατομική): 30% 2.Ερευνητική εργασία (ομαδική): 20% 3.Τελική γραπτή εξέταση: 40% 4.Προφορική συμμετοχή: 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Biomechanics and Motor Control of Human Movement by David A. Winter (2009) Νευρο-Μηχανικές Αρχές Αξιολόγησης της Μυϊκής Δύναμης ,Κέλλης Ε(2009) -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 1.Journal of biomechanics 2.Journal of Electromyography & Kinesiology -Ηλεκτρονικές πηγές www.journals.elsevier.com/journal-of-biomechanics www.journals.elsevier.com/journal-of-electromyography &kinesiology
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-06-2015