ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ / TOPICS IN COMPARATIVE SYNTAX WITH REFERENCE TO THE TEACHING OF GREEK TO SPEAKERS OF ENGLISH
ΚωδικόςΓλ4-395
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013471

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδικά Θέματα συγκριτικής σύνταξης με προσανατολισμό στη διδασκαλία της ελληνικής σε αγγλόφωνους μαθητές
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600069663

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 112 (111)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επαρκής γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα μπορούν να εντοπίσουν προβληματικές πλευρές της ελληνομάθειας που χρειάζεται να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση αγγλόφωνων σπουδαστών της ελληνικής. Θα είναι σε θέση να κάνουν την απαραίτητη συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση των συγκεκριμένων φαινομένων. Θα μπορούν να συνδέσουν τα φαινόμενα αυτά με τις περιγραφές τους σε εγχειρίδια, σε παιδαγωγικές γραμματικές και σε γραμματικές αναφοράς καθώς και με τις προβλέψεις της γενικής θεωρίας σύγκρισης των γλωσσών και εφαρμογών της στη διδασκαλία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει σε συγκεκριμένες πλευρές της συγκριτικής ανάλυσης της δομής της αγγλικής και της νέας ελληνικής γλώσσας που έχουν αναδειχθεί ως κρίσιμες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Εξετάζονται χαρακτηριστικά όπως η σειρά των όρων και η πληροφοριακή δομή της πρότασης, τα είδη των προτάσεων, οι λειτουργίες των βοηθητικών ρημάτων, οι διακρίσεις στα συστήματα Χρόνου-Όψης-Έγκλισης, το περιεχόμενο των διακρίσεων (α)παρεμφατικότητας, οι λειτουργίες της πτώσης κ.ά. Οι αναλύσεις αυτές θα αντιπαρατεθούν με τα περιεχόμενα εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι φοιτητές θα κληθούν να εργαστούν με βάση εξειδικευμένες μελέτες σχετικές την περιγραφή και τη σύγκριση της αγγλικής και της ελληνικής και να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις τους στη διδασκαλία της ελληνικής σε αγγλόφωνα ακροατήρια.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1084,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προαιρετικές εργασίες και τελική γραπτή εξέταση. Όλα τα κριτήρια αναφέρονται ρητά στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γεωργιαφέντης Μ., Χ. Λασκαράτου, Β. Σπυρόπουλος, Ε. Τσαμαδού-Jacoberger, Ι. Μ. Τσιμπλή, Ε. Φιλιππάκη-Warburton & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου. 2006. Η σύνταξη στη μάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (στη σειρά Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική – επιστημονική επιμέλεια: Σπύρος Α. Μοσχονάς). Holton, D., P. Mackridge & I. Philippaki-Warburton. 1997. Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language. London and New York: Routledge. [Ελληνική μετάφραση: Β. Σπυρόπουλος. 1999. Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.] Holton, D., P. Mackridge & I. Philippaki-Warburton. 2012. Greek: A Comprehensive Grammar – 2nd Edition. Revised by Vassilios Spyropoulos. London and New York: Routledge. Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ., Χ. Λασκαράτου, Μ. Σηφιανού, Μ. Γεωργιαφέντης & Β. Σπυρόπουλος (επιμ.) 2003. Σύγχρονες τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία: Μελέτες αφιερωμένες στην Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton. Αθήνα: Πατάκης. Joseph, B. D. & I. Philippaki-Warburton. 1987. Modern Greek. London: Croom Helm. Mackridge, P. 1985. Τhe Modern Greek language. A descriptive analysis of Standard Modern Greek. Oxford: Clarendon Press. [Ελληνική μετάφραση: Κ. Πετρόπουλος. 1990. Η νεοελληνική γλώσσα: περιγραφική ανάλυση της νεοελληνικής κοινής. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.] Σπυρόπουλος, Β. & Α. Τσαγγαλίδης. 2005. Η γραμματική στη διδασκαλία: Σύγκριση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Τζεβελέκου, Μ., Α. Τσαγγαλίδης & Α. Ψάλτου-Joycey. 2012. Το χρονικό σύστημα της νέας ελληνικής: Μελέτες από τη σκοπιά της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (στη σειρά Ελληνική Γλώσσα: Θεωρία και Διδακτική – επιστημονική επιμέλεια: Σπύρος Α. Μοσχονάς). Triandaphyllidis, M. 1997. Concise Modern Greek Grammar. [Translated by John B. Burke]. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies, Aristotle University of Thessaloniki. [Αγγλική μετάφραση της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής, 1949].
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2020