ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) / GREENHOUSE GAS REDUCTION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT (POLLUTION SOURCES)
Κωδικός321
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΛεωνίδας Ντζιαχρήστος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000378

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600069773
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στο να: - Διακρίνουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα και τις κύριες πηγές που συμβάλλουν σε αυτά - Υπολογίζουν εκπομπές ρύπων από διάφορες πηγές μέσω εφαρμογής κατάλληλων μεθοδολογίων - Υπολογίζουν εκπομπές ρύπων από οδικές μεταφορές με χρήση του εργαλείου COPERT 4
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή: Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα (κλιματική αλλαγή, όξινη βροχή, αστική ρύπανση, καταστροφή στοιβάδας όζοντος), κύριοι ρύποι, περιβαλλοντική νομοθεσία. Μεθοδολογίες υπολογισμού εκπομπών αέριων ρύπων. Συντελεστές εκπομπής. Εκπομπές ρύπων από σταθερές πηγές καύσης: Ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία, μικρές εστίες καύσης (βιοτεχνία, κεντρικές θερμάνσεις). Εκπομπές ρύπων από τις οδικές μεταφορές: Εκπομπές οδικών μεταφορών και σχετικές τεχνολογίες οχημάτων, εφαρμογή του λογισμικού COPERT 4, σενάρια μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές, ηλεκτρικά, υβριδικά οχήματα, χρήση βιοκαυσίμων. Εφαρμογή μοντέλων CRUISE/ADVISOR για την προσομοίωση λειτουργίας υβριδικών/ηλεκτρικών οχημάτων. Εκπομπές ρύπων από άλλες μεταφορές: αεροπορικές μεταφορές, τραίνα, ναυσιπλοΐα, μηχανήματα και οχήματα «εκτός δρόμου». Άλλες ανθρπωγενείς πηγές εκπομπών εκτός καύσης: Χρήση διαλυτών, εξόρυξη, μεταφορά και διανομή στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων, διεργασίες παραγωγής, γεωργικές-κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Διαχείριση απορριμμάτων. Βιογενείς πηγές εκπομπών: Δάση. Απογραφές εκπομπών αερίων ρύπων: Χαρακτηριστικά ενός συστήματος απογραφής εκπομπών. Εκπομπές σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα. Ατμοσφαιρική ρύπανση σε αστικές περιοχές: χωρικός και χρονικός προσδιορισμός του προβλήματος. Απογραφές εκπομπών ρύπων στην Ελλάδα.
Λέξεις Κλειδιά
Αέρια Ρύπανση, Απογραφές ρύπων, Ανθρωπογενής ρύπανση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με χρήση προβολικού Χρήση του διαδικτύου για μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Φροντιστήριο200,7
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο40,1
Εκπόνηση μελέτης (project)441,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις20,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1525,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν 2 projects στη διάρκεια του εξαμήνου, στα οποία εξετάζονται προφορικά, και να δώσουν και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον αλγόριθμο: 0,2 x Βαθμός Project 1 + 0,2 x Βαθμός Project 1 + 0,6 x Βαθμός γραπτών εξετάσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εύδοξος: 28017, https://static.eudoxus.gr/books/17/toc-28017.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016