ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / LINGUISTICS I: INTRODUCTION TO LINGUISTICS
Τίτλος στα ΓερμανικάLinguistik I: Einführung in die Linguistik
ΚωδικόςΓΛΩ102
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003587

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600070632
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα • έχουν αποκτήσει βασικές εισαγωγικές γνώσεις στη γλωσσολογία • έχουν ενημερωθεί για την ευρωπαϊκή πολιτική για τις γλώσσες και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο σχολείο • είναι ευαισθητοποιημένοι/ες σε θέματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν την πολυγλωσσία στη σχολική τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αρχάκης,Α. / Κονδύλη, Μ. (2011)3: Εισαγωγή σε ζητήματα Kοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Εκδόσεις νήσος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Γούτσος, Δ. (2012): Γλώσσα. Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική • Σκούρτου, Ε. (2011): Η Διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg • Τσοκαλίδου, Ρ. (2012): Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζυγός --------------------- • Busch,A. / Stenschke,O. (2007): Germanistische Linguistik. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag • Bussmann,H (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. durchg. u. bibl. erg. Aufl. Stuttgart: Kröner Verlag • Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, Strassburg, deutsche Übersetzung, Langenscheidt, • Graefen,G. / Liedke, M. (2008) Germanistische Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-Zweit- oder Fremdsprache. Tübingen / Basel: A. Francke / UTB • Gross, H. (1998): Einführung in die germanistische Linguistik, 3., überarb. und erw. Aufl. , München: Iudicium Verlag • Linke, A. / Nussbaumer, M. / Portmann, P. (2004): Studienbuch Linguistik. 5., erw. Auflage. Tübingen: Niemeyer • Meibauer, J. et al. (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. 2., aktualisierte Auflage. Stuttgart/Weimar: Metzler. • Volmert,J . (Hrsg.) (1999): Grundkurs Sprachwissenschaft. 3te korr. Aufl. München: Fink / UT Links http:// ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2016