Μορφολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜορφολογία / Morphology
ΚωδικόςΓλ 590
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004020

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜορφολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072468
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/-τριες θα έχουν μάθει τις βασικές αρχές της Μορφολογίας όσον αφορά τη δομή της λέξης, τόσο στην κλίση όσο και στην παραγωγή και σύνθεση, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν δεξιότητες στην καταγραφή, μορφολογική ανάλυση και περιγραφή γλωσσών, με στόχο τη συγγραφή Γραμματικής, Λεξικού και γλωσσικών εγχειριδίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ling 2-590 Μορφολογία Ελισάβετ Μελά-Αθανασοπούλου Το μάθημα θα ασχοληθεί με τις πιο πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις της Μορφολογίας στο πλαίσιο της Γενετικής Γραμματικής . Αρχικά γίνεται μια επισκόπηση των μοντέλων της Μορφολογίας καθώς και ανταγωνιστικές απόψεις σχετικά με τη θέση της Μορφολογίας στη γλωσσολογική θεωρία. Συγκεκριμένα επιχειρείται μια ανασκόπηση των σύγχρονων μορφολογικών θεμάτων και συζητήσεων, όπως λ.χ. διεπαφές μορφολογίας-φωνολογίας ή μορφολογίας-σύνταξης , σημασιολογίας, κλπ. Θίγονται επίσης τα θέματα της μορφολογίας-ψυχογλωσσολογίας, που και ως ποιό βαθμό η μορφολογική δομή της λέξης παίζει ρόλο στην αντίληψη και παραγωγή της λέξης. Επίσης, θα ερευνηθούν ενδελεχώς σχέσεις όπως κλίση κα παραγωγή, σύνθεση και εγκλιτικά καθώς και μορφολογικά παράδοξα όσον αφορά τη δομή της λέξης. Τέλος, θα παρουσιαστούν στην τάξη μορφοφωνολογικές αναλύσεις με βάση την επιτόπια έρευνα πάνω στην τεκμηρίωση διαλέκτων/γλωσσών, στο πλαίσιο της τεκμηριακής γλωσσολογίας. Το μάθημα δεν προϋποθέτει απαραίτητα προγενέστερη γνώση της Μορφολογίας. Εντούτοις προτείνεται στους φοιτητές/-τριες να παρακολουθούν σχετικά μαθήματα όπως λ.χ. το Ling2-388 Κλιτική Μορφολογία. Αξιολόγηση: ερευνητική εργασία και/ή παρουσίαση εργασίας στην τάξη
Λέξεις Κλειδιά
Παραγωγική και κλιτική Μορφολογία, μορφολογικές διεπαφές, Σύνθεση, επιτόπια έρευνα, τεκμηρίωση γλωσσών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στα εργαστήρια όσον αφορά τη μορφοφωνολογική ανάλυση γλωσσών με στόχο την τεκμηρίωση και καταγραφή τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Books 1. Kalasha Grammar. 2014. Elizabeth Mela-Athanasopoulou. University Studio Press, Thessaloniki 2, Linguistic Morphology. 2009. Elizabeth Mela-Athanasopoulou. University Studio Press, Thessaloniki Articles 1. Conversion: A typological and functional analysis of the morphophonological structure of zero-derivation in English word formation. Selected papers of the 18th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics. Ed. A.Tsangalidis. Thessaloniki, 2009. Pp. 273-280. 2. A Morphophonological description of Kalasha as an Indo-Aryan Language with Ancient Greek Roots. In the Selected Papers of the International Conference on Language Documentation and Tradition (ICLDT-Ka) 7-9 Nov. 2008. Aristotle University of Thessaloniki. Edited by Everhard Carol, Elizabeth Mela-Athanasopoulou. Thessaloniki 2011 University Studio Press. Pp 179-199 3. How many are we? A Demographic Research of the Kalash. In cooperation with Taleem Khan, the Selected Papers of the International Conference on Language Documentation and Tradition (ICLDT-Ka) 7-9 Nov. 2008. Aristotle University of Thessaloniki. Edited by Everhard Carol, E. Mela-Athanasopoulou. Thessaloniki 2011 University Studio Press. Pp 247-256 4. The Kalasha woman today. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 7, September 2012. Pp 88-94 5. Documenting the Kalasha language: Some Challenges and Solutions. In the 1st International Conference on Language Documentation and Conservation (ICLDC) University of Hawaii, Honolulu. March 2009 http://hdl.handle.net/10125/5005 Hawaii, USA 6. Semantically Motivated Suffixes in Gender Inversion. Evidence from ModGreek. In the Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics. University of Chicago, USA. Ed Brian Joseph at al. University of Chicago 2011 http://www.ling.ohio-state.edu/ICGL/proceedings/6_Mela-athanasopoulou_A%20I_55.pdf 7. The Function of Semantically Motivated Suffixes in Gender Inversion of Modern Greek Derivatives. In the Selected papers of the 19th International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics. Edited by Anastasios Tsangalidis. Thessaloniki, 2011, pp 337-343. http://www.enl.auth.gr/symposium19/19thpapers/033_Mela-Athanasopoulou.pdf 8. Adjectival Participles bearing on Unaccusativity Identification. Evidence from Modern Greek. In Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics: Selected Papers from the 20thISTAL. London: Versita de Gruyter. 2013. Edited by N. Lavidas. (in press). 9. First steps to endangered language documentation: the Kalasha language, a case study. IJOAL Vol. 37, No 2, Jul-Dec 2011. Eds. Alok Kumar Das, Harpreet Kaur Bahri and Deepinder Singh, Bahri Publications, New Delhi. Pp 83-100 10. A morphophonological description of Kalasha as an Indo-Aryan language with Greek roots. US-China Foreign Language Journal, Vol. 9, No. 7 July 2011. David Publishing Co, Chicago, Ill., USA. Pp 405-420 11. The problem of word identification in Modern Greek dialects: evidence from Lefkada documented data. In the 21st ISTAL, 5-7 April 20132. Mattheoudaki M. et al, eds. (at the publishers) 12. Dialect fieldwork evidence of the Ionian islands and the notion of word identification in Modern Greek. In the 11th International Conference on Greek Linguistics, 26-29 Sept 2013, Rhodes. (at the publishers)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-04-2016