Εθνοτικές Σπουδές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕθνοτικές Σπουδές / Ethnic Studies
ΚωδικόςΛογ 560
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003996

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αγγλικές και Αμερικανικές ΣπουδέςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕθνοτικές Σπουδές
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072480
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προαπαιτεί γενικές γνώσεις γύρω από θέματα εθνοτικής ταυτότητας, ιστορία των μετακινήσεων πληθυσμών στην συγχρονη εποχή, ενδιαφέρον και ανοιχτή σκεψη για θέματα μετανάστευσης σε παγκόσμια κλίμακα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατέχουν θεωρητικές γνωσεις γύρω από θέματα όπως εθνισμός, διεθνισμός, διασπορά, παγκοσμιοποίηση. 2. Έχουν μελετήσει προσωπικά αΦηγήματα και λογοτεχνικά κείμενα όπου τίθενται τα παραπάνω θέματα. 3. Εχουν αποκτήσει την ικανότητα να συνδιαλέγονται με γνώση και σωστή επιχειρηματολογία αλλά και με κατανόηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Εθνισμός, διεθνισμός, εθνικισμός, διασπορά, παγκοσμιοποίηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Το μάθημα είναι διεπιστημονικό στην προσέγγιση. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν άρθρα και βιβλία που άπτονται της λογοτεχνίας,πολιτικών επιστημών, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, ιστορίας. Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε τις έννοιες εθνισμός, διεθνισμός, εθνικισμός, διασπορά τις συγκλίσεις και τις αποκλήσεις τους. τα κείμενα αφορούν κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στις ΗΠΑ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερευνητική εργασία 55% Παρουσιάσεις 10% Παρουσίαση εργασίας 30% Συμμετοχή στο μάθημα 5%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
General Bibliography Ahmad, Aijaz. (1994) “Orientalism and After: Ambivalence and Metropolitan Location in the Work of Edward Said.” In In Theory: Classes, Nations, Literatures. Verso: 159-219. Anderson, Benedict. (1991) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso. Anagnostou, Yiorgos (2009) Contours of White Ethnicity: Popular Ethnography and the Making of Usable Pasts in Greek America. Ohio UP. Anthias, Floya. (1998) “Evaluating Diaspora: Beyond Ethnicity?” Sociology 32: 557-580. Balibar, Etienne and Immanuel Wallerstein. (1991) Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. Verso. Banks, Marcus. (1996) Ethnicity: Anthropological Constructions. Routlege. Barth, Fredric. (1969) “Ethnic Groups and their Boundaries.” In Theories of Ethnicity. Edited by Werner Sollors, NYUP, 1996. Bodnar, John. (1988) The Transplanted. Oxford UP. Brah, Avtar. (1996). Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. Routlege. Chatterjee, Partha. (1986) Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Minnesota UP. -----------------------. (1993) The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton. Clifford, James , George Marcus Ed. (1986) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. U of California P. -------------------. (1997) “Diasporas” In Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Harvard UP. Chow, Rey. (1993). Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies. Cohen, Robin. (1997). Global Diasporas. U of Washington P. de la Campa etc. (1995). Late Imperial Culture. Verso. Eriksen, Thomas Hylland. (1993) Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. Pluto P. Fanon, Franz. (1965) "Algeria Unveiled." In A Dying Colonialism. Grove Press: 35-67. Friedman, Lester D. (1991) Unspeakable Images: Ethnicity and the American Cinema. U of Illinois P. Foster, Gwendolyn Audrey. (2003) Performing Whiteness: Postmodern Re/constructions in the Cinema. SUNY P. Galusca, Roxana. “From Fictive Ability to National Identity: Disability, Medical Inspection, and Public Health Regulations on Ellis Island.” Cultural Critique 72 (Spring 2009): 137-163. Gellner, Ernest. (1983). Nations and Nationalism. Cornel UP. Gilroy, Paul. (1987). There ain’t No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation. Hutchinson. ----------------.(1993) The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Harvard UP. Glazer, Nathan and Moynyhan Daniel. (1970) Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City. M.I.T. UP. -------------------------------------------. (1975) Ethnicity: Theory and Experience. Harvard UP. Gordon, Milton. (1965) Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins. Oxford UP. Hall, Stewart. “Culture, Community, Nation.” Cultural Studies, 7 (3) (1993): 349-63. -----------------. (1990) “Cultural Identity and Diaspora.” In Identity: Community, Culture, Difference. Edited by Jonathan Rutherford. London: Lawrence and Wishat. 222-237. ----------------. (1991) “Old and New Identities. Old and New Ethnicities.” In Globalization and the World System. Edited by A. D. King. Macmillan. Haenni, Sabine. The Immigrant Scene: Ethnic Amusements in New York 1880-1920. U of Minnesotta P., 2008. “Urban Space and Ethnic Entertainment” pp.1-25 and “Alien Intimacies, Urban Crowds: Screening Immigrants on Broadway.” pp. 189-228. Higham, John. (1984) Send These to Me: Immigrants in Urban America. Oxford UP. Hobsbawm, E. J. (1991) Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. ---------------------. (1983) “Mass-producing Traditions: Europe 1970-1914.” In The Invention of Tradition. Edited by Hobsbawm and Terence Ranger. 263-307. Jacobson, Matthew Frye. (2001) “The Crucible of Empire.” In Whiteness of a Different Color: European Immigrants and the Alchemy of Race. Harvard UP. ---------------------------------. (2006) Roots Too: White Ethnicity in Post-Civil Rights America. Harvard UP. Kaplan, Caren. (1996) “Traveling Theorists: Cosmopolitan Diasporas.” In Questions of Travel: Postmodern Discourses of Displacement. Duke UP: 101-142. Lipsitz, George. (1998) The Possessive Investment in Whiteness: How White People Profit from Identity Politics. Temple UP. Loshitzky, Yosefa. (2010) Screening Strangers: Migration and Diaspora in Contemporary European Cinema. Indiana UP. “Screening Strangers in Fortress Europe” pp. 1-13. Lowe, Lisa (1996) “Heterogeneity, Hybridity, Multiplicity: Asian American Differences.” In Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics. Duke UP: 60-83. Naficy, Hamid. (2001) An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton. Nash, Manning. (1989) The Cauldron of Ethnicity in the Modern World. Chicago. Omi, Michael and Howard Winnant. (1986) Racial Formation in the US: From the 1960s to the 1980s. Routlege. Renan, Ernest. (1882) “What is Nationalism?” In Nation and Narration. Ed. By Homi Bhabha. Routlege. Rosaldo, Renato. (1988) "Ideology, Place, and People Without Culture." Cultural Anthropology, 3.1, 77-87. Safran, William. “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return.” Diaspora 1.1 (Spring 1991): 83-99. Said, Edward. “Introduction” From Orientalism. Penguin, 1978. Pp. 1-28. ---------------. “Secular Interpretation, the Geographical Element, and the Methodology of Imperialism.” In After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements. Princeton UP, 1995. Schnapper, Dominique. “From the Nation-State to the Transnational World: On the Meaning and Usefulness of Diaspora as a Concept.” Diaspora 8.3, 1999: 225-254. Sollors, Werner. (1986) Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford UP --------------------. (1989) The Invention of Ethnicity. Oxford UP. Thernstrom, Stephan. (1979) Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. Harvard UP. Tobing Rony, Fatimah. The Third Eye: Race, Cinema and Ethnographic Spectacle. “King Kong and the Monster in Ethnographic Cinema.” Pp. 157-191. Tololyan, Khachig. “The Nation and Its Others: In Lieu of a Preface.” Diaspora 1.1 (Spring 1991): 3-7. ----------------------. “Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment.” Diaspora 5.1 (1996): 3-30. Verdery, Katherine. (1994)."Ethnicity, Nationalism, and State-Making: Ethnic Groups and Boundaries: Past and Future." In The Anthropology of Ethnicity: Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Edited by Hans Vermeulen and Cora Govers. Het Spinhuis: 33-58. Wald, Priscilla. (1992) "Terms of Assimilation: Legislating Subjectivity in the Emerging Nation." Boundary 2. Wirth-Nesher, Hana. (2008). Call It English: The Languages of Jewish American Literature. Princeton UP.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-04-2016