Παιδαγωγική Γραμματική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Γραμματική / Pedagogical Grammar
ΚωδικόςΕΔΞΓ 531
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004035

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης ΓλώσσαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Γραμματική
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072859
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΔΞΓ 593 Μέθοδοι Έρευνας
 • ΕΔΞΓ 564 Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν κατακτήσει γνώσεις σχετικά με τη δραστηριοκεντρική προσέγγιση και τις δεξιότητες να οργανώνουν μαθήματα με στόχο τη διδασκαλία της γραμματικής με τη χρήση δραστηριοτήτων σε κατάλληλα περικείμενα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να επανεξετάσει παραδοσιακά μοντέλα της διδασκαλίας και εκμάθησης της γραμματικής στη θεωρία και στην πράξη. Συγκεκριμένα, οι πεποιθήσεις των παραδοσιακών προσεγγίσεων θα εξεταστούν μέσα από μια εναλλακτική προσέγγιση στη διδασκαλία της γραμματικής: την δραστηριοκεντρική προσέγγιση. Η κύρια αιτία αυτής της επιλογής είναι ότι συνδυάζεται εύκολα με άλλες επικοινωνιακές προσεγγίσεις στην ξενόγλωσση διδασκαλία. Η δραστηριοκεντρική προσέγγιση εστιάζεται στην εκτέλεση μιας επικοινωνιακής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα όμως, η προσέγγιση περιλαμβάνει εστίαση στη γλωσσική δομή, η οποία όμως ακολουθεί την εκτέλεση της δραστηριότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ένα περικείμενο που επιτρέπει την εστίαση στη γραμματική δομή.
Λέξεις Κλειδιά
δραστηριοκεντρική προσέγγιση, επικοινωνιακή προσέγγιση, εστίαση στη μορφή, γραμματική δομή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Όλες οι διαλέξεις, οι σημειώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται διαθέσιμο στην πλατφόρμα elearning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H διαμορφωτική αξιολόγηση γίνεται με βάση εργασίες και παρουσιάσεις των φοιτητών (60%) ενώ η συμπερασματική αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτή εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Batstone, R. (1994) Grammar, Oxford: Oxford University Press Bolitho, R. and Tomlinson, B. (1995) Discover English, Oxford: Heinemann Bygate, M. et al (eds.) (1994) Grammar and the Language Teacher, Hemel Hempstead: Prentice Hall Chalker, S. (1992) ‘Pedagogical Grammar: Principles and Problems,’ in M. Bygate et al (eds.) Dirven, R. (1990) ‘Pedagogical Grammar: State of the Art Article,’ Language Teaching, Cambridge: The British Council/CILT/Cambridge University Press Johnson, K. (1994) 'Teaching Declarative and Procedural Knowledge. In M. Bygate et al (eds.) Grammar and the Language Teacher, Hemel Hempstead: Prentice Hall Krashen, S.D. (1981) Second Language Acquisition and Second Language Learning, Oxford: Pergamon Press Leech, G. and Svartvik, J. (1975) A Communicative Grammar of English, London: Longman Newby, D. (1989) Grammar for Communication, Vienna: Österreichischer Bundesverlag Newby, D. (1989a) 'Towards a Notional Grammar of English' in Kettemann, B, et al (eds) Englisch als Zweitsprache, Tübingen: Gunter Narr Verlag Odlin, T. (ed.) (1994) Perspectives on Pedagogical Grammar, Cambridge: Cambridge University Press Rutherford, W.E. (1987) Second Language Grammar: Learning and Teaching, London: Longman Rutherford, W.E. and Sharwood Smith, M. (1988) Grammar and Second Language Teaching, Boston: Heinle & Heinle Swan, M. (1994) 'Design Criteria for Pedagogical Grammars'. In M. Bygate et al (eds.) Ur, P. (1989) Grammar Practice Activities, Cambridge: Cambridge University Press van Lier, L. (1995) Introducing Language Awareness, Harmondsworth: Penguin Westney, P. (1994) ‘Rules and Pedagogical Grammar’, in T. Odlin (ed.) Widdowson, H.G. (1990) Aspects of Language Teaching, Oxford: Oxford University Press Woods, E. (1995) Introducing Grammar, Harmondsworth: Penguin Further reading Batstone, R. (1994) Grammar, Oxford: Oxford University Press Bygate, M. et al (eds.) (1994) Grammar and the Language Teacher, Hemel Hempstead: Prentice Hall Odlin, T. (ed.) (1994) Perspectives on Pedagogical Grammar, Cambridge: Cambridge University Press Rutherford, W.E. and Sharwood Smith, M. (1988) Grammar and Second Language Teaching, Boston: Heinle & Heinle Woods, E. (1995) Introducing Grammar, Harmondsworth: Penguin
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-04-2016