Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων / New Technologies in Language Education: The Use of Corpora
ΚωδικόςΕΔΞΓ 572
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004040

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης ΓλώσσαςΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600072864
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΔΞΓ 593 Μέθοδοι Έρευνας
 • ΕΔΞΓ 564 Εκπαιδευτική Γλωσσολογία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν (α) να δημιουργήσουν ένα μικρό ΗΣΚ (β) να χρησιμοποιήσουν ένα εύρος εργαλείων όπως οι συμφραστικοί πίνακες προκειμένου να αναλύσουν το περιεχόμενο των ΗΣΚ (γ) να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων αποτελούν εδώ και 30 περίπου χρόνια ένα πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο για τους γλωσσολόγους, τους λεξικογράφους και τους εκπαιδευτικούς. Η συμβολή των ΗΣΚ στη γλωσσολογία και στη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένη και ειδικά λογισμικά έχουν αναπτυχθεί με στόχο να διευκολύνουν ερευνητές και εκπαιδευτικούς στην έρευνα και ανάλυση των ΗΣΚ. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση της συμβολής των ΗΣΚ στη γλωσσολογική θεωρία και να διερευνήσει τον ρόλο των ΗΣΚ στις παρακάτω περιοχές: (α) παραγωγή πηγών αναφοράς (β) μελέτη της λεξικογραμματικής και της λεξιλογικής προσέγγισης στη γλωσσική ανάλυση και περιγραφή (γ) διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας και ανάπτυξη σχετικών προσεγγίσεων και τεχνικών στην εκμάθηση και διδασκαλία
Λέξεις Κλειδιά
Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, DDL
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Όλες οι διαλέξεις και σημειώσεις του μαθήματος ανεβαίνουν στην πλατφόρμα elearning και όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε εργαστήριο Η/Υ όπου οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ΗΣΚ και σε ειδικά λογισμικά για την ανάλυση των ΗΣΚ (concordancers). Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται με emails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων64.152,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών642,3
Σύνολο206.157,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρώτη εργασία: Παρουσίαση στην τάξη (20%) Δεύτερη εργασία: Παρουσίαση στην τάξη (40%) Γραπτή αναφορά (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aijmer, K. (2009). Corpora and language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Aston, G. (2001). Learning with corpora. Houston: Athelstan. Aston, G., S. Bernandini, & D. Steard (eds) (2004). Corpora and language learners. Amsterdam: John Benjamins. Boulton, A. (2008). DDL: reaching the parts other teaching can’t reach? In A. Frankenberg-Garcia (ed.) Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference. Lisbon, Portugal: Associacao de Estudos e de Investigacao Cientifica do ISLA_Lisboa, pp. 38-44. Burnard, L. & T. McEnery (eds) (2000). Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Frankfurt: Peter Lang. Gabrielatos, C. (2005). Corpora and language teaching: just a fling or wedding bells? Teaching English as a Second Language – Electronic Journal, 8/4, p. 1-35. http://tesl-ej.org/ej32/a1.html Granger, S., J. Hung & S. Petch-Tyson (eds) (2002). Computer learner corpora, second language acquisition and foreign language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Hadley, G. (2002). Sensing the winds of change: an introduction to data-driven learning. RELC Journal, 33/2, 99-124 http://www.nuis.ac.jp/~hadley/publication/windofchange/windsofchange.htm Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Krieger, D. (2003). Corpus linguistics: what it is and how it can be applied to teaching. Internet TESL Journal, 9/3. http://iteslj.org/Articles/Krieger-Corpus.htm. McCarthy, M. (2004). Touchstone: From corpus to coursebook. Cambridge: CUP. http://www.cambridge.org/us/esl/Touchstone/teacher/images/pdf/CorpusBookletfinal.pdf McEnery, T., R. Xiao & Y.Tono (eds). (2006) Corpus-based language studies. An advanced resource book. Oxon: Routledge. Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a learner corpus. Amsterdam: John Benjamins. O’Keefe, A., M. McCarthy, & R. Carter (2007). From corpus to classroom: Language use and language teaching. Cambridge: CUP. Partingon, A. (1998). Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins. Sinclair, J. McH. (ed). (2004) How to use corpora in language teaching. Amsterdam: John Benjamins. West, M. (1953). A General Service List of English Words. London: Longman. Available at John Bauman’s website: http://jbauman.com/aboutgsl.html Corpus resources English and Greek Corpora and Concordancers for on-line use--jump right in and try it. • http://vlc.polyu.edu.hk/ • http://www.edict.com.hk/concordance/WWWConcappE.htm • http://info.ox.ac.uk/bnc • http://www.collins.co.uk/books.aspx?group=153 • http://www.fltr.ucl.ac.be/fltr/germ/etan/cecl/cecl.html • http://hnc.ilsp.gr (Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου) • http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm (Kόμβος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) Tim John's web page on concordancing (geared toward language teachers): • http://web.bham.ac.uk/johnstf/timconc.htm
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2016