ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Special learning deficiencies: categorization and educational intervention
Τίτλος στα ΙταλικάDifficoltà specifiche di apprendimento. classificazione e intervento educativo
Κωδικός11337
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006659

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:TAΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600073599
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του παρόντος μαθήματος, οι φοιτητές καθίστανται ικανοί να κατανοήσουν τα κριτήρια ταξινόμησης διαφορετικών μαθησιακών δυσκολιών. Επιπροσθέτως, αναμένεται να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα πλαίσια του μαθήματος της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο παρόν μάθημα επικεντρώνει στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λόγου, ανάγνωσης και γραφής. Αναλύει τα κριτήρια διαφοροδιάγνωσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που εντάσσονται σε αυτές τις κλινικές ομάδες. Παρουσιάζει τις δυσκολίες που τα παιδιά αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην τάξη και αναλύει μεθόδους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχία στο μάθημα της ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κριτήρια κατάταξης, εκμάθηση ξένης γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σαφήνεια στις απαντήσεις που αφορούν σε ζητήματα κατάταξης διαφορετικών μαθησιακών δυσκολιών. Ικανότητα επιλογής/τεκμηρίωσης και παρουσίασης διδακτικής μεθόδου για διδασκαλία ξένης γλώσσας σε μαθητή με ειδική μαθησιακή δυσκολία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμέλεια και έκδοση) (2010). Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Επίκεντρο. Κωνσταντίνου, Μ., & Κοσμίδου, Μ. (Επιμ.) (2011). Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Διαταραχών. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Nijakowska, J. (2010) Dyslexia in the foreign language classroom. Multilingual Matters: Bristol Schneider, E. & Crombie, M. (2003). Dyslexia and Foreign Language Learning David Fulton Publishers.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2015