ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / BANKING LAW
ΚωδικόςΕΛΕ12
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Ψυχομάνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001618

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600097641
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου. - Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. - Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Τραπεζικού Δικαίου. - Είναι σε θέση να παρέχουν ενημέρωση σε ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (Ορισμός, βασικές έννοιες, κλάδοι τραπεζικού δικαίου) Β. Πηγές του τραπεζικού δικαίου. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Α. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση Β. Οι βασικοί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θεσμοί Ι. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ΙΙΙ. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ΙV. Λοιποί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί οργανισμοί Γ. Συνέπειες της ενιαίας θεσμικής οργάνωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. Η έννοια της τράπεζας στο ελληνικό δίκαιο Β. Διακρίσεις τραπεζών Γ. Οι τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες Δ. Οι συνεταιριστικές τράπεζες Ε. Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα I. Γενικά II. Ρυθμισμένες μορφές χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. Γενικά Β. Η κατά τη σύσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία Ι. Το καθεστώς της άδειας ως βάση της εποπτείας ΙΙ. Οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας Γ. Η κατά την εγκατάσταση πιστωτικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία Ι. Εγκατάσταση με βάση την καταστατική ή την πραγματική έδρα ΙΙ. Εγκατάσταση με ίδρυση υποκαταστημάτων ΙΙΙ. Εγκατάσταση με πρακτορείο ΙV. Εγκατάσταση με ίδρυση θυγατρικής V. Εγκατάσταση με άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας Δ. Η κατά την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση εποπτεία Ε. Η κατά τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία ΣΤ. Οι επιβαλλόμενες επί παραβάσεων κυρώσεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Α. Η σχέση εμπιστοσύνης πελάτη και τράπεζας Β. Η υποχρέωση τήρησης του τραπεζικού απορρήτου Ι. Έννοια-Εφαρμοστέες διατάξεις ΙΙ. Τραπεζικό απόρρητο και σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς πελατών (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) Γ. Συμβαλλόμενα πρόσωπα Δ. Οι γενικοί όρων συναλλαγών Ε. Ο τραπεζικός λογαριασμός ΣΤ. Ο τρέχων εν στενή εννοία και ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ζ. Οι εισπραττόμενες από τράπεζες αμοιβές Ι. Γενικά ΙI. Οι τόκοι IIΙ. Οι τόκοι τόκων (ανατοκισμός) IV. Οι προμήθειες Η. Η εξασφάλιση των τραπεζών Ι. Γενικές ασφάλειες ΙΙ. Χρηματοοικονομικές ασφάλειες Θ. Η αναγκαστική εκτέλεση από τράπεζες Ι. Τα νόμιμα μέσα ΙΙ. Αμφισβητούμενης νομιμότητας μέσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων Ι. Οι καταθέσεις 1. Έννοια-Νομική φύση 2. Ιδιαιτερότητες α. Τόκοι καταθέσεων β. Φορολόγηση τόκων γ. Παραγραφή απαιτήσεως από κατάθεση δ. Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) και κωδική κάρτα αναλήψεων ε. Το βιβλιάριο καταθέσεως στ. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων ζ. Ειδικό απόρρητο και κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων 3. Διακρίσεις καταθέσεων α. Καταθέσεις όψεως β. Καταθέσεις σε τρεχούμενο λογαριασμό γ. Καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου δ. Καταθέσεις επί προθεσμία ή προθεσμιακές ε. Προθεσμιακές καταθέσεις έναντι εκδιδομένων τίτλων- Πιστοποιητικά καταθέσεων στ.. Καταθέσεις υπό προειδοποίηση ζ. Καταθέσεις υπέρ τρίτων η. Αναπαλλοτρίωτες καταθέσεις θ. Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό ι. Καταθέσεις σε αδιαίρετο ή ενωμένο ή συμπλεκτικό λογαριασμό ια. Δεσμευμένες καταθέσεις ΙΙ. Η αποδοχή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 1. Γενικά 2. Tα oμολογιακά δάνεια των τραπεζών 3. H τιτλοποίηση απαιτήσεων Β. Η χορήγηση πιστώσεων Ι. Γενικές παρατηρήσεις ΙΙ. Το δάνειο ΙΙΙ. Η σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως IV. Η πίστωση με τρέχοντα (ή τρεχούμενο ή ανοικτό) λογαριασμό Γ. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων Δ. Η χρηματοδοτική μίσθωση Ε. Οι υπηρεσίες πληρωμών Ι. Γενικά ΙΙ. Το τραπεζικό έμβασμα, ειδικότερα ΙΙΙ. Η σύμβαση γύρου ή διεξαγωγής δοσοληψιών, ειδικότερα ΣΤ. Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής Ι. Τα πιστωτικά δελτία (πιστωτικές κάρτες) ΙΙ. Τα χρεωστικά δελτία (χρεωστικές κάρτες) ΙΙΙ. Τα δελτία (κάρτες) αναλήψεων ΙV. Τα έξυπνα δελτία (κάρτες) ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή υπόθεμα ηλεκτρονικού χρήματος V. Η τραπεζική επιταγή και το δελτίο (κάρτα) εγγυήσεως επιταγής VI. Η ταξιδιωτική επιταγή Z. Οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων I. Οι τραπεζικές εγγυήσεις II. Οι εγγυητικές επιστολές III. Οι πιστωτικές επιστολές IV. Οι πιστώσεις έναντι εγγράφων και οι ενέγγυες πιστώσεις V. Η προκαταβολή έναντι φορτωτικής VI. Η υποσχετική επιστολή (Promissory letter) H. Συναλλαγές για λογαριασμό της ίδιας της τράπεζας ή της πελατείας της I. Σε μέσα χρηματαγοράς II. Σε συνάλλαγμα III. Σε προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα IV. Σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων (swaps) V. Σε κινητές αξίες VI. Σε χρυσό Θ. Οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και η παροχή συναφών υπηρεσιών Ι. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων ΙΑ. Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές («Πράξεις χρηματομεσίτη») ΙΒ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή συμβουλών για τη διαχείρισή του ΙΓ. Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών ΙΔ. Η παροχή εμπορικών πληροφοριών και υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών ΙΕ. Η εκμίσθωση θυρίδων ΙΣΤ. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος ΙΖ. Επενδυτικές δραστηριότητες ΙΗ. Τραπεζοασφάλειες (Bankassurance)
Λέξεις Κλειδιά
Τραπεζικό Δίκαιο, τραπεζικές εργασίες, πιστωτικά ιδρύματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • Δικαστικές αποφάσεις / Σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1124,5
Φροντιστήριο
Σύνολο1124,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Σπύρος Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, 2011, 7η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε. ΚΩΔ. 12560216 2) Σπύρος Ψυχομάνης, Δίκαιο Τραπεζικού Συστήματος-Οι τράπεζες και η εποπτεία τους, 2009 2η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα ΚΩΔ. 25118 3) Ν. Ρόκας, Χρ. Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Δημόσιο και Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 2η έκδοση, ΚΩΔ. 12641990
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις, διανεμόμενες από το φωτοτυπείο "Λογότυπος" στο υπόγειο του Κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015