ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / MARKETING RESEARCH
Κωδικός12ΕΕ11
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικολέττα θεοφανία Σιαμάγκα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003604

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 90
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης533
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600098397
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κατανόηση των βασικών αρχών του Μάρκετινγκ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα της Έρευνας Μάρκετινγκ αποσκοπεί: α) Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της έρευνας μάρκετινγκ και στην αξιολόγηση της συμβολής της κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης με στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικών Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς, β) στην εισαγωγή των φοιτητών στις εναλλακτικές ερευνητικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών τους, γ) στην παρουσίαση των απαραίτητων εργαλείων για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην Έρευνα Μάρκετινγκ και δ) στον προσδιορισμό της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση σχετικών ερευνητικών προβλημάτων στον τομέα του μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελείται από τέσσερεις διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται η εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Μάρκετινγκ και παρουσιάζεται ο ορισμός του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης της διοίκησης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τύποι έρευνας ενώ γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τα ερευνητικά εργαλεία της Ποιοτικής μεθοδολογίας όπως οι Ομάδες Εστίασης, οι σε Βάθος Συνεντεύξεις, οι Προβολικές Τεχνικές και οι Τεχνικές Παρατήρησης. Η τρίτη ενότητα αποσκοπεί στην αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων της Ποσοτικής μεθοδολογίας όπως ο Σχεδιασμός του Ερωτηματολογίου, η Δειγματοληψία, η Κωδικοποίηση και ο Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων. Η τρίτη ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων όπως η περιγραφική στατιστική, η ανάλυση συσχέτισης, το t-test, η ανάλυση διακύμανσης, η ανάλυση παραγόντων και η ανάλυση παλινδρόμησης. Τέλος, η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας παρέχοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συγγραφή ενός κατανοητού και ολοκληρωμένου report. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και την πρακτική εφαρμογή του στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και την εξέταση επιχειρησιακών περιπτώσεων και σχετικής αρθρογραφίας. Παράλληλα, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το μάθημα μέσω της εκπόνησης και της παρουσίασης εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Ερευνητικό πρόβλημα, Ποιοτική Έρευνα, Ποσοτική Έρευνα, Πρωτογενή και Δευτερογενή Δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1555,5
Εξετάσεις250,9
Σύνολο1806,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γιώργος Σιώμκος και Δημήτρης Μαύρος, Έρευνα Αγοράς (2015). Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dawson, C. (2009). Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project. 4th Revised edition: How To Books Ltd: United Kingdom. Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. 4th Edition: Sage Publications Ltd: London. McDaniel, C.D. (2015). Marketing Research. 8th edition (International student edition).Hoboken, NJ: John Wiley. Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies. 4 edition: Financial Times/ Prentice Hall: England. Saunders, M., Thornhill, A. & Lewis, P. (2009). Research Methods for Business Students. 5th edition: Financial Times/ Prentice Hall: England.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2018