ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / MONEY AND BANKING ECONOMICS
Κωδικός12ΥΕ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣοφια Καλαθα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001478

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 180
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης536
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600098446

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (159)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160)
ΗμερολόγιοΤρίτη 08:00 έως 10:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής είναι σε θέση α) να αντιλαμβάνεται τη συμβολή και τους κινδύνους του τραπεζικού τομέα στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον β) να υπολογίζει και να προβλέπει την αξία, την απόδοση και την ευαισθησία των τίτλων της χρηματαγοράς, της κεφαλαιγοράς και της αγοράς συναλλάγματος γ) να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται τραπεζικά προβλήματα και κινδύνους δ) να αποφαίνεται σχετικά με την φερεγγυότητα των τραπεζών και τη συμμόρφωση τους προς τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ ε) να να αντιλαμβάνεται τους στόχους της νομισματικής πολιτικής και διαμορφώνει αντίστοιχες προβλέψεις για τις τιμές, τα επιτόκια και την καμπύλη επιτοκίων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής μια ολοκληρωμένη εικόνα της συμβολής του τραπεζικού τομέα στην πραγματική οικονομία, και του ρόλου του τομέα αυτού στην προσφορά χρήματος και στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Αντικείμενο Αντικείμενο του μαθήματος είναι η λειτουργία του τραπεζικού τομέα και η συμβολή του στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα, αναλύονται η δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση και ο συμμετοχή των τραπεζών στη χρηματοδότηση της οικονομίας, στη δημιουργία του χρήματος και στη διενέργεια πληρωμών και μεταβιβάσεων. Επίσης παρουσιάζεται η αποτίμηση και οι σχέσεις ισορροπίας στην χρηματαγορά (γραμμάτια, καμπύλη επιτοκίων), την κεφαλαιαγορά (ομόλογα), την αγορά συναλλάγματος (προθεσμιακό spread). Επιπλέον εξετάζεται η δομή του Ευρωσυστήματος και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και οι στόχοι και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Τέλος εξετάζεται το θέμα του πιστωτικού κινδύνου και της εποπτείας των τραπεζών, η μέτρηση και η διαχείριση του τραπεζικού κινδύνου και οι προβλέψεις των συμφωνιών της Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η διδασκαλία υποστηρίζεται από προβολή διαφανειών PPT. Οι διαφάνειες είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του μαθήματος users.auth.gr/~gpapahr και μέσω του περιβάλλοντος e-learning. Οι ασκήσεις του μαθήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και οι απαντήσεις αποστέλλονται μέσω email. Περαν της γραπτής εξέτασης υποστηρίζεται εξέταση τύπου σωστό/λάθος μέσω του περιβάλλοντος e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1043,7
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Φροντιστήριο301,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις εκτεταμένης απάντησης και επίλυση ασκήσεων. Περαν της γραπτής εξέτασης υποστηρίζεται εξέταση τύπου σωστό/λάθος μέσω του περιβάλλοντος e-learning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
P. Howells, K. Bain, Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες - Μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση, τόμος Α' και B’, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P. Howells, K. Bain, Money Banking Finance, vol,A B, (Greek translation), Αθήνα 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2016