ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ / STRATEGIC MANAGEMENT
Κωδικός12ΥΖ02
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Καμπούρη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000318

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 412
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕιδική Επιλογή746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600098452

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΜΕΓΑΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (A) (158)
ΗμερολόγιοΤρίτη 14:00 έως 16:00
ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (159)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Ανάπτυξη στους φοιτητές και sτις φοιτήτριες της στρατηγικής σκέψης με σκοπό την συστηματική προσέγγιση και αντιμετώπιση των στρατηγικής φύσεως προβλημάτων κατά την άσκηση του μάνατζμεντ. 2) Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ως προς: - την αναζήτηση, ανάλυση και εκτίμηση των κύριων συνθηκών λειτουργίας του εξωτερικού και εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως και των βασικών προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται οι στρατηγικής σημασίας αποφάσεις, - τα διάφορα επίπεδα και είδη εναλλακτικών στρατηγικών μεταξύ των οποίων η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ώστε να επιτύχει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, 3) Εξοικείωση με τις μεθόδους, συστήματα, υποδείγματα και διαδικασίες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίησής τους κατά την εφαρμογή της επιλεγόμενης στρατηγικής. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται και με την συστηματική ανάλυση και μελέτη σημαντικού αριθμού πραγματικών περιπτώσεων, καθώς και την ενασχόληση με επί μέρους αντικείμενα του μαθήματος ως θέματα εργασιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα του Στρατηγικού Μάνατζμεντ περιλαμβάνονται: 1) Η έννοια, η σημασία, το περιεχόμενο και οι διαστάσεις του Στρατηγικού Μάνατζμεντ. 2) Το Βασικό Υπόδειγμα των Κύριων Φάσεων και της Διαδικασίας του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, και ειδικότερα: η έννοια, η σημασία, ο προσδιορισμός του Οράματος, της Αποστολής και των Κύριων Στόχων μίας επιχείρησης, η Ανάλυση και Εκτίμηση των βασικών παραγόντων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού της περιβάλλοντος, η Ανάλυση SWOT, τα Διάφορα επίπεδα στρατηγικής (Κοινωνικού, Εταιρικού, Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Επιπέδου), η επιλογή της κατάλληλης Στρατηγικής, η Εφαρμογή και ο Έλεγχος των Αποτελεσμάτων της. 3) Τα διάφορα είδη εναλλακτικών στρατηγικών (αναπτυξιακές, σταθερότητας, αμυντικές, ανταγωνιστικές), και η απαραίτητη γνώση σχετικά με τις μεθόδους, συστήματα, υποδείγματα και διαδικασίες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ. 4) Η ανάλυση και μελέτη σημαντικού αριθμού πραγματικών περιπτώσεων (case studies) με την βοήθεια των oποίων παρέχεται η δυνατότητα εξοικείωσης και εμβάθυνσης: - στα στρατηγικής φύσεως προβλήματα που παρουσιάζονται και απασχολούν τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων στην πράξη, - στις στρατηγικές οι οποίες επιλέγονται και εφαρμόζονται για την επίλυσή τους, - οι αδυναμίες τα εμπόδια τα οποία εμφανίζονται και τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν κάτω από τις ειδικές συνθήκες και συγκυρίες κάθε περίπτωσης.
Λέξεις Κλειδιά
Στρατηγικό Μάνατζμεντ (ΣΜ), Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Εργαλεία και διαδικασία Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για τη διδασκαλία του μαθήματος. - Αξιοποίηση του MOODLE με σκοπό την ανάρτηση σημειώσεων, διαφανειών και χρήσιμων πληροφοριών για το μάθημα (π.χ. πρόσθετη βιβλιογραφία, οδηγίες για τις εργασίες, ανακοινώσεις. - Χρήση μηχανών αναζήτησης (π.χ. Heallink) για την αναζήτηση βιβλιογραφίας. - Επικοινωνία e-mail / MOODLE - Χρήση της Ιστοσελίδας του Τμήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1053,8
Σεμινάρια401,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών552,0
Εξετάσεις20,1
Σύνολο2167,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται με βάση: - Την παρακολούθηση των διαλέξεων - συμμετοχή κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων - Την ανταπόκριση στις προτεινόμενες ασκήσεις - Το βαθμό επιτυχίας σχετικά με την ανάληψη και παρουσίαση εργασιών - Τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του μαθήματος - Τις τελικές προφορικές ή γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, Θεωρία, Έκδοση 7η, Ε. Σ. Μπένου, Αθήνα, ISBN: 978-960-359-119-1 (Κωδ. Εύδοξου: 50659970) 2. Γεωργόπουλος, Ν. (2013). Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Έκδοση Γ΄, Ε.Σ. Μπένου, ISBN: 978-960-8249-95-0 (Κωδ. Εύδοξου: 33133177). 3. Θερίου Ν. (2015). Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Έκδοση Γ΄, Εκδ. Κριτική, ISBN: 978-960-218-890-3 (Κωδ. Εύδοξου: 33154735)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Rothaermel, F. (2012), Strategic Management: Concepts, McGraw-Hill/Irwin; 1st Ed. 2. Pearce, J. anf Robinson, R. (2012), Strategic Management, McGraw-Hill/Irwin; 13 edition 3. Osterwalder, A. and Pigneur, Y. (2010) Business Model Generation. Wiley. 4. Johnson, J., Scholes, K and Whittington R. (2010), Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, 9th Ed. 5. Carpenter, M. A. and Sanders, W. G. (2007). Strategic management: a dynamic perspective: concepts and cases. Pearson/Prentice Hall. Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, HD30.28.C3772. 6. Hill, C. W. L. and Jones, G. R.(2009). Theory of strategic management. South-Western, Cengage Learning Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, HD70.U5H544. 7. Hunger, J. D and Wheelen, T. L. (2007). Essentials of strategic management. Pearson Prentice Hall, Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, HD30.28.H867. 8. Wheelen, Th. L and Hunger, J. David (1998). Strategic management and business policy: entering 21st century global society. Addison- Wesley, Βιβλιοθήκη Τμημ. Μηχανολόγων - Μηχανικών, HD30.28.W43. 9. Gamble, J. E., Peteraf, M.A. and Thompson, A.A. (2015).Essentials of Strategic Management: The quest for Competitive Advantage, 5th ed., NY: McGrawHill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2018