ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
Κωδικός03ΕΕ24
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000702

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600098522
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν λογιστικές καταστάσεις και να προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση αυτών, υπολογίζοντας και αξιολογώντας χρηματοοικονομικούς δείκτες, βασιζόμενοι σε επιστημονικά κριτήρια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων και οργανισμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, βασιζομένων σε επιστημονικά κριτήρια. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστικές καταστάσεις • Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες • Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων • Κεφάλαιο κίνησης και καταστάσεις ταμειακής ροής • Ανάλυση νεκρού σημείου • Case studies
Λέξεις Κλειδιά
λογιστικές καταστάσεις, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, χρηματοοικονομικοί δείκτες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη χρήση του power point και η επικοινωνία με τους φοιτητές, εκτός από την κατ'ίδιαν συνάντηση, τις ώρες γραφείου, γίνεται και με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται 40% από τη γραπτή εργασια και 60% από την τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Γκίκας Δ., «Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων», Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα 2002 Β. Peter Atrill, Eddie McLaney, «Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη λήψη αποφάσεων», University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Κάντζος Κ. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις INTERBOOKS, Αθήνα 2002  Παπαδόπουλος Δ., Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχείρησης, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1983  Samuels J.M., R. E. Brayshaw and J.M. Craner, “Financial Statement Analysis in Europe”, 1st ed., London, UK: Chapman & Hall, 1995  Stickney C.P., “Financial Statement Analysis”, 2nd ed., Fort Worht, TX: Dryden Press, 1993
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-10-2017