ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / MARKETING RESEARCH
Κωδικός03ΥΕ08
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικολέττα θεοφανία Σιαμάγκα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000721

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600098530

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (159)
ΗμερολόγιοMontag 15:00 to 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα της Έρευνας Μάρκετινγκ αποσκοπεί: α) Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της έρευνας μάρκετινγκ και στην αξιολόγηση της συμβολής της κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης με στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικών Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς, β) στην εισαγωγή των φοιτητών στις εναλλακτικές ερευνητικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών τους, γ) στην παρουσίαση των απαραίτητων εργαλείων για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην Έρευνα Μάρκετινγκ και δ) στον προσδιορισμό της κατάλληλης ερευνητικής μεθοδολογίας που θα υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση σχετικών ερευνητικών προβλημάτων στον τομέα του μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα μέρη. Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Αγοράς καθώς και στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το σχεδιασμό της διερευνητικής και περιγραφικής έρευνας. Γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας. Το τρίτο μέρος αφορά το σχεδιασμό και τη σύνταξη των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια), το σχεδιασμό της δειγματοληψίας καθώς και της επεξήγησης των διαδικασιών απόκτησης των πληροφοριών. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποιοτική Έρευνα: Ομάδες Εστίασης, Σε Βάθος Συνεντεύξεις, Προβολικές Τεχνικές, Τεχνικές Παρατήρησης, Case Study. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποσοτική Έρευνα: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου, Δειγματοληψία, Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς & Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας, Πιλοτική Έρευνα Αγοράς. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, η προετοιμασία των δεδομένων και οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και οι τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος του μαθήματος καθώς και οι μέθοδοι αποτύπωσης και παρουσίασης των ερευνητικών δεδομένων και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στη στρατηγική κατάκτηση της Αγοράς. Οι παραδόσεις περιλαμβάνουν την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και την πρακτική εφαρμογή στο χώρο των Υπηρεσιών και των Επιχειρήσεων, καθώς και την εξέταση επιχειρησιακών περιπτώσεων και αρθογραφίας μαζί με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών στα θέματα που το μάθημα διαπραγματεύεται.
Λέξεις Κλειδιά
Ερευνητικό πρόβλημα, Ποιοτική έρευνα, Ποσοτική έρευνα, πρωτογενη και δευτερογενή δεδομένα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γιώργος Σιώμκος & Δημήτρης Μαύρος (2008), Έρευνα Αγοράς, 2008, Εκδόσεις Σταμούλη. Σταθακόπουλος, Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2005.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dawson, C. (2009). Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project. 4th Revised edition: How To Books Ltd: United Kingdom. Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. 4th Edition: Sage Publications Ltd: London. McDaniel, C.D. (2015). Marketing Research. 8th edition (International student edition).Hoboken, NJ: John Wiley. Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies. 4 edition: Financial Times/ Prentice Hall: England. Saunders, M., Thornhill, A. & Lewis, P. (2009). Research Methods for Business Students. 5th edition: Financial Times/ Prentice Hall: England.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-01-2017