ΣΥΜΠΕΡ.ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΠΕΡ.ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / CONSUMER BEHAVIOUR
Κωδικός03ΕΕ08
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωστουλα Μαργαριτη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000722

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΠΕΡ.ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600098531
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισάγει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στο γνωστικό πεδίο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή (ΣΚ). Οι διαλέξεις του μαθήματος θα δώσουν έμφαση στο πως και γιατί οι καταναλωτές συμπεριφέρονται, καθώς επίσης και στη σημασία της επιστήμης της ΣΚ για το Μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί να αναλυθούν η σημασία των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών, η διαδικασία λήψης αποφάσεων που ακολουθούν οι καταναλωτές και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Ο/Η φοιτητής/τρια καλείται μέσα από μια ψυχολογική, κοινωνική και συμπεριφορική προσέγγιση να κατανοήσει τους παράγοντες που οδηγούν στην διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος διερευνάται και αναλύεται η συμπεριφορά του ατόμου ως καταναλωτή. Δίνεται έμφαση στις επιπτώσεις των οικονομικών, κοινωνικών και ψυχολογικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εξετάζονται θέματα που αναφέρονται: (i) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, (ii) στην επεξεργασία πληροφοριών, (iii) στις αντιλήψεις, (iv) στη συμμετοχή του καταναλωτή στη διαδικασία αγοράς του προϊόντος, (v) στη μέτρηση και αλλαγή των στάσεων, (vi) στις διαπροσωπικές επιδράσεις στη συμπεριφορά του καταναλωτή, (vii) στη διαμόρφωση υποδειγμάτων συμπεριφοράς του καταναλωτή, (viii) στις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, (ix) στις εφαρμογές τοποθέτησης του προϊόντος.
Λέξεις Κλειδιά
Διαδικασία λήψης απόφασης, Αντίληψη, Ανάμιξη, Τοποθέτηση προϊόντος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις165
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εξετάσεις15
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, προεραιτική κατ’ οίκον εργασία, εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σιώμκος, Γ. Ι. (2011), Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 3η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα. Evans, M., Jamal, Α. & Foxall, G. (2009). "Consumer Behaviour", Second Edition, John Wiley & Sons, United Kingdom.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μπάλτας, Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2003). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές- Στρατηγικές – Εφαρμογές, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. Hawkins, D., Best, J. R., Coney, A, K.,(2009). “Consumer Behavior: Building Marketing Strategy”, Eleventh edition, McGraw-Hill/Irwin, New York. Foxall, G. R, Goldsmith, E. R & Brown, S, (1998). “Consumer Psychology of Marketing”, Second edition, Thomson, United Kingdom. Solomon, M., (2007), “Consumer Behavior: Buying, Having and Being”, Fifth edition, Prentice Hall, USA.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-02-2018