ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / MONETARY THEORY AND POLICY
Κωδικός03ΥΖ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπαχρήστου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000877

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600098623
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει εμβάθυνση σε θέματα Νομισματικής Θεωρίας και άσκησης οικονομικής πολιτικής. Οι φοιτητές θα μπορούν να διαχειρίζονται παίγνια Νομισματικής Πολιτικής
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού παρουσιάζονται οι εξής τρεις θεματικές ενότητες: Α. Η νομισματική πολιτική στα παραδοσιακά υποδείγματα: διερεύνηση των επιπτώσεων του χρήματος στην οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό. Β. Στατικά και δυναμικά παίγνια νομισματικής πολιτικής σε κλειστή και ανοιχτή οικονομία (υπόδειγμα Barro – Gordon): αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής, ανεξαρτησία και διαφάνεια της Κεντρικής Τράπεζας Γ. Η άσκηση νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενωσης, ο συνδυασμός νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής (policy mix) στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενωση και ο ρόλος της αγοράς εργασίας. Εμφαση δίνεται στην αναλυτική και κατά συστηματικό τρόπο παρουσίαση των διαφόρων οικονομικών μοντέλων καθώς επίσης και στη μαθηματική απόδειξη των θεωριών και προτάσεων πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά
Νομισματική Θεωρία, Νομισματική Πολιτική, Παίγνια, Αξιοπιστία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις, κατ'οίκον εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Π. Κορλίρας, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Ε. Μπένου, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 2709. 2. P. Howells, K. Bain, Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες, Μια Ευρωπαϊκή Προ-σέγγιση, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 7657869.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-12-2013