ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II / STATISTICS II
Κωδικός12ΥΒ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Μάττας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001409

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 842
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600098927
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών και μεθόδων επαγωγικής στατιστικής με έμφαση σε εφαρμογές στην Οικονομική επιστήμη και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Περεταίρω εξοικείωση με τη χρήση Στατιστικού λογισμικού (SPSS).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επαγωγική στατιστική: Δειγματοληψία, Εκτιμητική και Έλεγχοι υποθέσεων, Έλεγχοι καλής προσαρμογής, Διερεύνηση της σχέσης δύο μεταβλητών. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Περίγραμμα Ύλης: - Δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας της μέσης τιμής, της διακύμανσης και της αναλογίας. - Εκτίμηση σημείου και διαστήματα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, την διακύμανση και την αναλογία. - Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων για τη μέση τιμή, την αναλογία και τη διακύμανση. - Έλεγχοι καλής προσαρμογής για μια μεταβλητή. - Έλεγχοι συνάφειας με την κατανομή χ2, μέτρηση της σχέσης ανάμεσα σε ποιοτικές μεταβλητές. - Συντελεστές συσχέτισης του Pearson και του Spearman, έλεγχοι υποθέσεων για τη συσχέτιση σε έναν στατιστικό πληθυσμό. - Απλή γραμμική παλινδρόμηση.
Λέξεις Κλειδιά
Στατιστική συμπερασματολογία, εκτίμηση, έλεγχος υποθέσεων, συσχέτιση, παλινδρόμηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση Powerpoint στο Αμφιθέατρο - Στατιστικό λογισμικό (SPSS) στο Εργαστήριο - Ιστοσελίδα μαθήματος όπου διατίθονται οι σημειώσεις, πολυμεσικό υλικό, ασκήσεις, εργασίες και σύνολα δεδομένων για τη διεξαγωγή τους
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση521,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών521,9
Σύνολο1565,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Τα θέματα των εξετάσεων είναι στη μορφή: (α) ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών (5 μονάδες) και (β) ασκήσεων (5 μονάδες) 2. Συμμετοχή στα Φροντιστήρια/Εργαστήρια και στις εργασίες που θα δίνονται στη διάρκειά τους. Η συνολική συνεισφορά τους στην τελική βαθμολογία μπορεί να φτάσει έως και τις 2 (δύο) μονάδες επιπλέον της βαθμολογίας των εξετάσεων. Προϋπόθεση είναι η βαθμολογία στις εξετάσεις να είναι τουλάχιστον 5 (πέντε).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Ιωαννίδης Δ. «Στατιστικές Μέθοδοι», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2005 - Ζαχαροπούλου Χ. «Στατιστική – Μέθοδοι και Εφαρμογές», Τόμος Β΄, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-05-2016