ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / STRATEGIC MARKETING
Κωδικός03ΕΕ49
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωστουλα Μαργαριτη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001103

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600098934
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κατανόηση των βασικών αρχών του Μάρκετινγκ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. Επίσης επιδίωξη του μαθήματος είναι η λεπτομερής παρουσίαση των διαφόρων εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ καθώς και η παρουσίαση περιπτώσεων όπως το Μάρκετινγκ των Βιομηχανικών Προϊόντων, το Τραπεζικό Μάρκετινγκ, το Τουριστικό Μάρκετινγκ, το Πολιτικό Μάρκετινγκ και το Κοινωνικό Μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την ανάλυση των παρακάτω ενοτήτων 1. Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατηγική μάρκετινγκ, στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ 2. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 3. Σχέδιο μάρκετινγκ 4. Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών 5. Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας 6. Ανάλυση ανταγωνισμού 7. Ανάλυση καταναλωτών 8. Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς 9. Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων 10. Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων 11. Τεχνικές πολέμου μάρκετινγκ
Λέξεις Κλειδιά
στρατηγική μάρκετινγκ, δημιουργία προϊόντος, προώθηση, τιμολόγηση, διανομή, τοποθέτηση, σηματοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση παρουσιάσεων power point και ηλεκτρονικής επικοινωνίας-ενημέρωσης μέσω του moodle.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται απο τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου και την προαιρετική εργασία. Οι φοιτητές πρέπει να κατοχυρώσουν προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις. Ο βαθμός της εργασίας προσμετράται στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, (2013), Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. 2.Perreault, W., Cannon, J. & McCarthy E., (2011) Βασικές αρχές Μάρκετινγκ, μια στρατηγική προσέγγιση (μετάφραση), Εκδόσεις Πασχαλίδης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Βλαχοπούλου Μάρω, (1999), e-Marketing, Εκδόσεις Rosili. 2.Kotler, P., (2000), Marketing Management: Analysis Planning Implementation and Control, Prentice-Hall. 3.Dibb, S., Simkin, L., Pride, W., Ferrell, O.C., (2006), Marketing: Concepts and Strategies, 55th European Edition, Houghton Mifflin Company. 4.Σιώμκος, Γ., Τσιάμης Ι., (2004), Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 5.Τσακλάγκανος, Α., (2001), Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ (τόμος Α΄ & Β' ), Εκδόσεις Κυριακίδη. 6.Kotleρ & Keller, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (μετάφραση), (2006), Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-05-2018