Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική [ΠΠΔΕ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική [ΠΠΔΕ] / Catechism and Christian Education
Κωδικός704
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Ράντζου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60000294

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600099000

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Α (96)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:00 έως 14:00
ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β (97)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 10:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας των παραδόσεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να καταγράφουν συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη της Κατηχητικής, γ) να δικαιολογούν τον επιστημονικό χαρακτήρα της, τη μεθοδολογία έρευνά της, δ) να διατυπώνουν κριτικές θέσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παιδαγωγικών και κοινωνικών προβλημάτων της εποχής από άποψη χριστιανική και ε) να αναπτύσσουν σχέδια μαθημάτων για τις κατηχητικές συνάξεις εφαρμόζοντας βιωματικές δραστηριότητες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: Διδασκαλία που βασίζεται στο σύνολο των κεφαλαίων του σχετικού συγγράμματος. Προτάσσεται η προσέγγιση και τεκμηρίωση της Κατηχητικής και Χριστιανικής Παιδαγωγικής ως επιστημονικού κλάδου, οι σχέσεις τους με παρεμφερείς επιστημονικούς κλάδους, καθώς και όλο το πλαίσιο προβληματισμών γύρω από το θέμα. Στη συνέχεια επιχειρείται μια ιστορική ανασκόπηση της Κατηχητικής και της Χριστιανικής Αγωγής από τον βιβλικό ακόμη χώρο μέχρι και τις σημαντικές εκφράσεις τους μέσα στο Χριστιανισμό, σε Δύση και Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στον ελλαδικό χώρο. Η μεθοδολογία στην έρευνα, ο σκοπός, το περιεχόμενο, τα μέσα και τα σύγχρονα προβλήματα της επιστήμης -με σαφείς αναφορές στο υποκείμενό της, στους φορείς αλλά και στους θεσμούς που την υπηρετούν- θα συμπληρώσουν τη σαφή εικόνα του αντικειμένου. Τέλος, η σύνδεση του γεγονότος της Κατήχησης και της Χριστιανικής αγωγής με νέα δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας, όπως τα μέσα ενημέρωσης, με άλλους τομείς της αγωγής, όπως η διαπολιτισμική αγωγή, η διαθρησκειακή αγωγή, η ειδική αγωγή, σκοπό έχουν να συνθέσουν την ολοκληρωμένη και πραγματική διάστασή της, αλλά και τις προοπτικές και τις δυνατότητες προσφοράς στο σύγχρονο παιδαγωγό.
Λέξεις Κλειδιά
κατηχητική, χριστιανική παιδαγωγική, παιδί, έφηβος οικογένεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση μικρών ταινιών, τραγουδιών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Εργαστηριακή Άσκηση602,4
Άσκηση Πεδίου150,6
Εξετάσεις150,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ιωάννης Κογκούλης, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Δ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
2. Κων. Φράγκος, Εισαγωγή στην Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, Τόμος Α, εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-06-2018