Θέματα Θεολογίας της Λατρείας και σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘέματα Θεολογίας της Λατρείας και σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα (ΙΙΙ) / Issues of Theology of Worship and Contemporary Liturgical Questions (III)
Κωδικός5118
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Σκαλτσής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005467

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘέματα Θεολογίας της Λατρείας και σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600099318
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος της φοίτησης οι φοιτητές είναι σε θέση: - Να εμβαθύνουν σε θέματα θεολογίας της λατρείας. - Να ερευνούν τα σύγχρονα λειτουργικά θέματα, όπως η γλώσσα της λατρείας, η συμμετοχή του λαού στη λατρεία, η γυναίκα στη λατρεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποβλέπει: α) Να ενημερώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για τη θεολογική διάσταση της Χριστιανικής Λατρείας, αλλά και τη λειτουργική διάσταση της θεολογίας. β) Να εμβαθύνει σε θέματα που σχετίζονται με τον Τριαδολογικό, Χριστολογικό, ανθρωπολογικό, σωτηριολογικό και Θεομητορικό χαρακτήρα της Χριστιανικής Λατρείας. γ) Να τους ενημερώσει για συγκεκριμένα λειτουργικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως π.χ. είναι η συμμετοχή του λαού στη θεία Λατρεία, η λειτουργική γλώσσα, η θέση των γυναικών στη λειτουργική ζωή κ.ά. δ) Όλη αυτή η προβληματική και τα πορίσματα της σχετικής έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην επιστημονική τους πορεία, αλλά και στην ποιμαντική δραστηριότητά των στην Εκκλησία.
Λέξεις Κλειδιά
Λειτουργία και Κόσμος, Λειτουργία και Άνθρωπος, Ευχαριστιακή Θεολογία, Σύγχρονα Λειτουργικά Θέματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις240
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Βασιλειάδη Π.Β., Lex Orandi. Μελέτες λειτουργικής θεολογίας [Εκκλησία – Κοινωνία – Οικουμένη, 9], «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1994. -Μεταλληνού Γ.Δ. (πρωτ/ρου), Η θεολογική μαρτυρία της Εκκλησιαστικής Λατρείας, εκδ. «Αρμός», Αθήνα 21996. -Σκαλτσή Π.Ι., «Ιερουργοί και Φιλοθεάμονες». Κεφάλαια Ιστορίας και Θεολογίας της Λατρείας, εκδ. Δέσποινα Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2014. -Σκαλτσή Π.Ι., Η παράδοση της κοινής και της κατ’ ιδίαν προσευχής, με ειδική αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2008. -Σκαλτσή Π.Ι., Λειτουργικές Μελέτες Ι και ΙΙ, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007 και 2009. -Σκρέττα Νικοδήμου (Αρχιμ.), Η θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 22006. -Σμέμαν Α., Η λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ. «Σηματωρός», Λάρισα 1989. -Φίλια Γ., Παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2006. -Φουντούλη Ι.Μ., «Η λειτουργική ανανέωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δυνατότητες και εμπόδια», Κληρονομία 21 (1989), 325-334. -Φουντούλη Ι.Μ., «Σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα», Εκκλησία 11 (1992) 607-610, 657-660. -Φουντούλη Ι.Μ., Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τόμ. 1-5, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα. -Φουντούλη Ι.Μ., Λειτουργικά θέματα, 1-8, Θεσσαλονίκη. -Φουντούλη Ι.Μ., Λογική Λατρεία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα, (3η έκδοση) 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-08-2018