Η Ορθοδοξία στην Τρίτη Χιλιετία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ Ορθοδοξία στην Τρίτη Χιλιετία / Orthodoxy in the Third Millennium
Κωδικός2192
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Τσομπανίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014156

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ Ορθοδοξία στην Τρίτη Χιλιετία
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600099524
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κειμένου «Η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο». • αναλύουν το νόημα της εκκλησιολογίας σε σχέση με λοιπά κοινωνικά φαινόμενα, όπως η παγκοσμιοποίηση. • είναι ενήμεροι για τη σημερινή κατάσταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τη στάση της έναντι των άλλων χριστιανικών Εκκλησιών. • είναι σε θέση να τοποθετούνται σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Oρθόδοξη Eκκλησία και κυρίως τη θέση των "άλλων" εκκλησιών στα πλαίσια της Ορθόδοξης αυτοσυνειδησίας με βάση και το συγκεκριμένο κείμενο. • μπορούν να κατανοούν τις προϋποθέσεις για σωστές διαχριστιανικές σχέσεις.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Με βάση το κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Ιούνιο του 2016 «Η αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο» το μάθημα εξετάζει τη σχέση της εκκλησιολογίας με την κοινωνική ηθική, ιδιαίτερα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, και δίνεται έμφαση στη μελέτη των προσπαθειών που καταβάλει η Ορθόδοξη Εκκλησία τα τελευταία χρόνια για συνεργασία με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες και τις άλλες θρησκείες για ειρήνη, δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με: •Εξέταση προφορική ή γραπτή στο τέλος του εξαμήνου •Εξέταση προφορική για τους αλλοδαπούς φοιτητές και φοιτήτριες. •Τα γραπτά βαθμολογούνται από τον καθηγητή και βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και φοιτητριών. •Εξέταση προφορική για ειδικές και προβλεπόμενες από το νόμο κατηγορίες φοιτητών και φοιτητριών. Η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα (συζήτηση, ερωτήσεις, διατύπωση παρατηρήσεων, παροχή πληροφοριών) συνήθως χρησιμοποιείται ως γενικός δείκτης του ενδιαφέροντός τους και διαμορφώνει το τελικό αποτελέσματα. Η αξιολόγηση (προφορική ή γραπτή) της επίδοσης των φοιτητών διασφαλίζεται με τη διαφάνεια. Εκτός του ότι εξηγούνται με ακρίβεια και σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης για το συγκεκριμένο μάθημα, η διαφάνεια διασφαλίζεται με ισοβαρή θέματα στις εξετάσεις, με δυνατότητα επανελέγχου του γραπτού ύστερα από αίτηση του φοιτητή, με αξιολόγηση των εργασιών τους δημοσίως.
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Στ. Τσομπανίδης, Μεταλειτουργία: Η συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεολογίας στην κοινή χριστιανική μαρτυρία για δικαιοσύνη, ειρήνη και ακεραιότητα της δημιουργίας, Εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2009. 2. U. Duchrow – F. J. Hinkelammert, Ιδιοκτησία για τους ανθρώπους, όχι για το κέρδος. Εναλλακτικές στην παγκόσμια τυραννία του κεφαλαίου, (μετάφρ. Θ. Δρίτσας – Κ. Σπαθαράκης), Εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήνα 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Γ. Τσέτσης (επ.), Οικουμενικός Θρόνος και Οικουμένη. Επίσημα Πατριαρχικά Κείμενα, εκδ. Τέρτιος, Κατερίνη 1989 2. Αλ. Καραπαναγόπουλος, Η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Προπαρασκευή της Μεγάλης Συνόδου 1959-1976 (ιστορικό χρονικό από πηγές αψευδείς), Τόμ. Β΄, Αθήνα 1990 3. Viorel Ioniţă, Towards the Holy and Great Synod of the Orthodox Church. The Decisions of the Pan-Orthodox Meetings since 923 until 2009, (Studia Oecumenica Friburgensia 62), Basel 2014 4. An. Kallis, Auf dem Weg zu einem Heiligen und Großen Konzil. Ein Quellen- und Arbeitsbuch zur orthodoxen Ekklesiologie, Münster 2013 5. Στ. Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης»: Μελέτες για την Οικουμενική Κίνηση και την αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο, Εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014, 6. Th. A. Meimaris, The Holy and Great Council of the Orthodox Church and the Ecumenical Movement, Ant. Stamoulis Publications, Thessaloniki 2013 7. Ευ. Βαρέλλα, Διορθόδοξοι και οικουμενικαί σχέσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τον Κ΄ αιώνα, (Ανάλεκτα Βλατάδων 58), εκδ. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1994
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-09-2017