ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Propagation of Electromagnetic Radiation- Applications
ΚωδικόςΓΘΕ208
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Σιακαβάρα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40003031

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100085

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦυσικομαθηματική (Δ)
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α13 (187)
ΗμερολόγιοΤρίτη 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΦυσικομαθηματική (Δ)
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α13 (187)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 14:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας και Μαθηματικών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τη θεωρητική ανάλυση και τις σύγχρονες εφαρμογές των βασικών συστημάτων οδήγησης και ασύρματης μετάδοσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαμβάνει παρουσιάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, της θεωρίας καθώς και παραδείγματα και εφαρμογές που αποτελούν προϊόν επεξεργασίας, από τον διδάσκοντα, διαφόρων θεμάτων της ύλης του μαθήματος. Κατά τις παρουσιάσεις και μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, πραγματοποιείται επίλυση ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Ενότητα 1 (ώρες: 4 ): Οδηγούμενα κύματα (Εξισώσεις Maxwell και οδηγούμενα κύματα σε γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγούς). • Ενότητα 2 (ώρες: 10 ): Γραμμές μεταφοράς(ανοιχτές και ομοαξονικές): Ρυθμός TEM , κριτήρια ποιότητας μετάδοσης σήματος, λειτουργία γραμμών σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες , στάσιμα κύματα, ισχύς, προσαρμογή φορτίου σε γραμμή μεταφοράς. Παράμετροι σκέδασης σε δίθυρο δικτύωμα γραμμής. Ανάλυση μετάδοσης σήματος στο πεδίο του χρόνου. • Ενότητα 3 (ώρες: 4): Μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς; δομικά χαρακτηριστικά. Ανάλυση του ηλεκτρομαγνητικού τους πεδίου σε ημιστικό ΤΕΜ ρυθμό λειτουργίας με α)τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, την ανάλυση Fourier και τη μέθοδο των ροπών. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας τους. Εφαρμογές • Ενότητα 4 (ώρες: 7): Ραδιομετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας-κεραίες: Ακτινοβολία ρευματικών κατανομών(εξισώσεις Maxwell), χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας κεραιών , κεραίες στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στα radar. Διπολικές κεραίες • Ενότητα 5 (ώρες: 4): Μικροταινιακές κεραίες: δομή, ανάλυση λειτουργίας, τύποι μικροταινιακών κεραιών • Ενότητα 6 (ώρες: 7):Στοιχειοκεραίες: Ομοιόμορφες (γραμμικές,επίπεδες), ανομοιόμορφες , αμοιβαία αντίσταση κεραιών. • Ανασκόπηση(3ώρες)
Λέξεις Κλειδιά
Γραμμές Μεταφοράς, Κεραίες, Μικροκύματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι παραδόσεις γίνονται με το πρόγραμμα Power Point. Kατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται λογισμικά μαθηματικών καθώς και εξειδικευμένα (σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος)προγράμματα τα οποία παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ανάλυση και παρουσίαση διαγραμμάτων(αποτελεσμάτων)για διάφορες εφαρμογές που αφορούν τη διδασκόμενη ύλη καθώς και τις ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υπάρχουν δελτία αξιολόγησς σε έντυπη μορφή στα αρχεία του Τμήματος Φυσικής
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις_Πανεπιστημιακές παραδόσεις: ‘Κυματοδήγηση και ραδιομετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων_Efarmog;ew’, Ι.Ν. Σάχαλος , Αικ. Σιακαβάρα Σημειώσεις-Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 2015
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνεται ξενόγλωσση ή ελληνική βιβλιογραφία . Η μελέτη της δεν είναι υποχρεωτική.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2016