ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / Solid State Physics
ΚωδικόςΣΥΥ201
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαγγελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003122

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600100172
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΑΥ204 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΜΑΥ205 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
 • ΜΑΥ206 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
 • ΓΘΥ209 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΜΑΕ202 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
 • ΓΘΕ205 ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους φυσικών φαινομένων. • Να μάθουν να μελετουν φαινόμενα ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά. • Να συνδέσουν τη θεωρία με καθημερινές συσκευές. • Να εξασκηθούν σε πρώτο στάδιο ποιοτικής έρευνας και σύζευξη με τη θεωρία. • Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1 (ώρες: 4): Η έννοια του χημικού δεσμού στα Στερεά, Περιοδικός πίνακας, Ομοιοπολικός- ετε-ροπολικός-Ιονικός δεσμός. Δεσμός Η και van der Waals. Ενότητα 2 (ώρες: 4 ) Δυναμική των ατόμων σε κρυσταλλικά υλικά 1: Κρυσταλλικό Δυναμικό, εξίσωση κινήσεως, μονοατομική και διατομική γραμμική αλυσίδα. Ενότητα 3 (ώρες 4): Δυναμική των ατόμων σε κρυσταλλικά υλικά 2: Σκέδαση από χρονικά μεταβαλλόμενες δομές, φασματοσκοπία φωνονίων, ελαστικές ιδιότητες κρυστάλλων. Πειραματικές διατάξεις. Φασματοσκοπία Raman. . Ασκήσεις Ενότητα 4 (ώρες: 4): Θερμικές Ιδιότητες 1: Πυκνότητα καταστάσεων, θερμική ενέργεια αρμονικών ταλα-ντωτών, ειδική θερμότητα. Ενότητα 5α (ώρες 2 ): Θερμικές Ιδιότητες 2: Αναρμονικότητα, θερμική διαστολή, αγωγιμότητα λόγω φω-νονίων. Ενότητα 5β(ώρες 2 ): Ελεύθερο ηλεκτρόνιο 1: Ελεύθερο ηλεκτρόνιο σε φρέαρ δυναμικού, αέριο Fermi σε Τ=0, Ενότητα 6 (ώρες: 4): Ελεύθερο ηλεκτρόνιο 2: Στατιστική Fermi, ηλεκτρονική ειδική θερμότητα στα μέ-ταλλα, ηλεκτροστατική θωράκιση σε αέριο Fermi – Μετάβαση Mott, θερμιονική εκ-πομπή σε Μέταλλα. Ασκήσεις Ενότητα 7 (ώρες: 4 ): Ηλεκτρονική δομή Στερεών 1: Ιδιότητες συμμετρίας, Θεώρημα Bloch, σχεδόν ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Ασκήσεις Ενότητα 8α(ώρες: 2 ): Ηλεκτρονική δομή Στερεών 2: Ισχυρά συνδεδεμένο ηλεκτρόνιο, παραδείγματα ηλεκτρονικών δομών, πυκνότητα καταστάσεων σε κρυσταλλικά και άμορφα υλικά. (Φασματοσκοπία φωτο-εκπομπής) Ενότητα 8β(ώρες: 2 ): Κίνηση ηλεκτρονίων και φαινόμενα μεταφοράς 1: Κίνηση ηλεκτρονίου στις ταινίες και ενεργός μάζα, έννοια οπής, σκέδαση ηλεκτρονίων. Ασκήσεις Ενότητα 9α (ώρες: 4): Κίνηση ηλεκτρονίων και φαινόμενα μεταφοράς 2: Εξίσωση Boltzmann και χρόνος ηρέμησης, ηλεκτρική αγωγιμότητα μετάλλων, θερμοηλεκτρικό φαινόμενο, ηλεκτρική αγωγιμότητα εντοπισμένων ηλεκτρονίων. Ασκήσεις Ενότητα 10 (ώρες: 4): Οπτικές ιδιότητες Υλικών 1: Διηλεκτρική συνάρτηση, απορρόφηση της ΗΜ-ακτινοβολίας, διηλεκτρική συνάρτηση αρμονικού ταλαντωτού, εγκάρσιοι και διαμήκεις τρόποι, επιφανειακά κύματα σε διηλεκτρικά. Ασκήσεις Ενότητα 11(4 ώρες): Οπτικές ιδιότητες Υλικών 2: Τοπικό πεδίο, πολωσιμότητα, ελεύθερο ηλεκτρόνιο, διαταινιακές μεταπτώσεις, εξιτόνια, διηλεκτρικές απώλειες. Πειραματικές διατάξεις: Φασματοσκοπία με φωτόνια και ηλεκτρόνια. Φασματοσκοπία υπερύθρου. Ασκήσεις Ενότητα 12 (ώρες: 4): Ημιαγωγοί 1: Ηλεκτρονική δομή βασικών ημιαγωγών, πυκνότητα φορέων σε ενδο-γενείς ημιαγωγούς, προσμείξεις. Ασκήσεις Ενότητα 13 (ώρες: 4): Ημιαγωγοί 2: Αγωγιμότητα ημιαγωγών, μηχανισμοί σκέδασης στους ημιαγωγούς ετεροδομές ημιαγωγών και υπερδομές, Πειραματικές διατάξεις: Φαινόμενο Hall, κβαντικό φαινόμενο Hall, συντονισμός cyclotron, στοιχεία επιταξίας ημιαγωγών.
Λέξεις Κλειδιά
Στερεά, Μονοατομική αλυσίδα, Ταλαντώσεις πλέγματος, φωνόνιο, Ηλεκτρονική δομή, ελεύθερο ηλεκτρόνιο, θεωρημα Bloch, Εξίσωση Boltzmann, επιφανειακά κύματα, Οπτικές ιδιότητες Υλικών, Ημιαγωγοί, ετεροδομές, κβαντικό φαινόμενο Hall
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διαφάνεiες PowerPoint, προσομοιώσεις με χρήση Mathematica, Origin . Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους φοιτητές. Ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων51
Φροντιστήριο39
Εξετάσεις3
Σύνολο210
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2016