ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / Atmospheric Diffusion and Dispersion
ΚωδικόςΑΠΕ102
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαρίκλεια Μελέτη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003075

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100187
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για τις φυσικές και χημικές διεργασίες διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα καθώς και για τους μηχανισμούς απομάκρυνσής τους. Επίσης αποκτά θεωρητικές γνώσεις για τη χρηση μοντέλων ποιότητας αέρα τις οποίες και εφαρμόζει και πρακτικά στη χρήση μοντέλων θυσσάνου του Gauss.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ατμοσφαιρική ρύπανση κι αρχές διαχείρισης ποιότητας του αέρα. Δείκτες αέριας ποιότητας. · Ατμοσφαιρική διασπορά: Μηχανισμοί και παράμετροι επίδρασης. Ο ατμοσφαιρικός κύκλος διασποράς. Μονάδες μέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον αέρα. Ασκήσεις. · Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Ταξινόμηση-Ιδιότητες-Πηγές-Επιπτώσεις Αιωρούμενα σωματίδια. Ασκήσεις · Κλίμακες διασποράς. Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς: Βασικοί ορισμοί - Πεδία εφαρμογών- Τύποι – Ταξινόμηση. · Μοντέλα υπολογισμού της ατμοσφαιρικής διασποράς: Δομή – Προσέγγιση κατά Euler και κατά Lagrange. Παραδείγματα εφαρμογής απλών μοντέλων. · Τυρβώδη διάχυση - Θεωρίες υπολογισμού της τυρβώδους διάχυσης με έμφαση στη θεωρία βαθμωτής μεταφοράς. Ασκήσεις. · Μοντέλο θυσάνου του Gauss: Βασική αρχή – Προϋποθέσεις – Εξισώσεις του Gauss για σημειακή καμινάδα – Προσδιορισμός των τυπικών αποκλίσεων των κατανομών των συγκεντρώσεων - Σφάλματα. · Μοντέλο θυσάνου του Gauss: Διευρυμένες εξισώσεις του Gauss για σημειακή καμινάδα. Ειδικές περιπτώσεις. Χρήση νομογράμματος. Ασκήσεις. · Πρακτική άσκηση: Παρουσίαση του μοντέλου θυσάνου του Gauss RAM και επίδειξη του χειρισμού του. Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου RAM για τον υπολογισμό διασποράς από βιομηχανικές καμινάδες και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. · Μεταβολή του ανέμου με το ύψος. Ενεργό ύψος εκπομπής σημειακής πηγής. Επίδραση των κτιρίων και της καμινάδας στη διασπορά. Ασκήσεις. · Προσδιορισμός της ανύψωσης του θυσάνου ανάλογα με την ατμοσφαιρική κλάση ευστάθειας. · Μηχανισμοί απομάκρυνσης των ρύπων από την ατμόσφαιρα: Xημικοί μετασχηματισμοί - Bαρυτική καθίζηση σωματιδίων – Ξηρή εναπόθεση – Υγρή εναπόθεση. Ασκήσεις. Επανάληψη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις87
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΗΓΕΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, Γ. ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ, ΠΑΝ. ΕΚΔ. ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, Μ. I. ΑΣΣΑΕΛ, Κ. Ε. ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ,ΤΖΙΟΛΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-06-2016