ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / Theoretical Mechanics
ΚωδικόςΓΘΥ206
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚλεομένης Τσιγάνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002888

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600100215
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται η πρότερη καλή γνώση της Γενικής Φυσικής Ι και του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 1) θα έχουν εμβαθύνει τις γνώσεις τους στους θεμελιώδεις νόμους της Μηχανικής και θα έχουν καταλάβει το αυστηρό μαθηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζονται οι νόμοι αυτοί και παράγεται η νέα γνώση που καλύπτει το συγκεκριμένο αντικείμενο. 2) θα έχουν κατανοήσει πως προκύπτει όλη η θεωρία του αντίστοιχου γνωστικού πεδίου, στηριζόμενοι σε βασικές αρχές και χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα μαθηματικά 3) θα έχουν αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις περνώντας από την κλασσική Νευτώνεια προσέγγιση στην προχωρημένη προσέγγιση της Μηχανικής Lagrange και στη μοντέρνα προσέγγιση της Μηχανικής του Hamilton 4) θα έχουν εξοικειωθεί με νέους προχωρημένους τρόπους μοντελοποίησης και επεξεργασίας πολύπλοκων μηχανικών συστημάτων και εύρεσης των εξισώσεων κίνησης και των πρώτων ολοκληρωμάτων.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Νευτώνεια Μηχανική: Αξιώματα. Νόμοι της ∆υναμικής και διανυσματικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις της κίνησης. Νόμοι διατήρησης. 2. Κίνηση σε αδρανειακό και μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς: Υποθετικές δυνάμεις και ∆Ε κίνησης. Παραδείγματα. 3. Συστήματα Συντεταγμένων: Έκφραση των διαφορικών εξισώσεων κίνησης σε καρτεσιανές και καμπυλόγραμμες συντεταγμένες. Παραδείγματα. 4. ∆υναμική: Λύσεις ισορροπίας και χαρακτηρισμός ευστάθειας. Μελέτη συντηρητικών συστημάτων 1 (β.ε.) με τη μέθοδο του δυναμικού. ∆ιαγράμματα φάσης. 5. Εφαρμογές σε συστήματα 1 (β.ε.): αρμονικός ταλαντωτής, απλό εκκρεμές, συστήματα με τριβές, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. 6. Κεντρικές δυνάμεις: ∆ιατήρηση της στροφορμής. Ενεργό δυναμικό και μελέτη του ισοδύναμου συστήματος ενός βαθμού ελευθερίας. 7. Επίλυση των ∆.Ε. κίνησης σε βασικά πεδία κεντρικών δυνάμεων στη Φυσική: δυνάμεις βαρύτητας, Coulomb, Yukawa. Πρόβλημα των δύο σωμάτων. 8. Αναλυτική Μηχανική: ∆εσμοί της κίνησης και αντιδράσεις – βαθμοί ελευθερίας. Ταξινόμηση μηχανικών συστημάτων. Αρχή των δυνατών έργων. 9. Αρχή του D'Alembert και Εξισώσεις Lagrange: Συνάρτηση του Lagrange για δυνάμεις που προέρχονται από βαθμωτό και διανυσματικό δυναμικό. Παραδείγματα 10. Εφαρμογές: εύρεση εξισώσεων κίνησης και διατηρήσιμων ποσοτήτων (ολοκληρώματα) με τη μέθοδο του Lagrange. 11. Αναλυτική Μέθοδος του Hamilton: Συνάρτηση Hamilton, κανονικές εξισώσεις, χώρος φάσεων και ολοκληρώματα κίνησης. Εφαρμογές. 12. H Αρχή της Ελάχιστης ∆ράσης: Αρχή του Hamilton και αξιωματική θεμελίωση της Μηχανικής. Φυσική σημασία της ΑΕ∆ και σχέση της με άλλα πεδία της Φυσικής.
Λέξεις Κλειδιά
Κλασική Μηχανική, Αναλυτική Μηχανική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων42
Φροντιστήριο78
Εξετάσεις3
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Ι. ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ. ΓΙΑΧΟΥ∆ΗΣ & ΣIA O.E. 2. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, T.W.B. KIBBLE & F.H. BERKSHIRE, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Goldstein H. Classical Mechanics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1980 Sheck Fl. Mechanics, Springer, 1999 Γ.Καραχάλιος, Β. Λουκόπουλος. "Θεωρητική Μηχανική", 2014
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2016