ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣ / HISTORICAL SIGHTS IN GERMAN-SPEAKING COUNTRIES AND IN GREECE:THEIR PRESENTATION, PROMOTION AND TEACHING IN GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Τίτλος στα ΓερμανικάHistorische Stätten im deutschsprachigen Raum und in Griechenland: Präsentation, Werbung und Didaktisierung für den DaF-Unterricht
ΚωδικόςΓΔ_010
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014182

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9
Λογοτεχνία-ΠολιτισμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100464
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις της ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης σχετικά με μνημεία στο γερμανόφωνο ή ελληνικό χώρο, είναι σε θέση να ψάχνουν, να βρίσκουν και να μελετούν επιστημονική βιβλιογραφία σχετική με το θέμα, να παρουσιάζουν προτάσεις για μαθήματα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, είτε να κάνουν προτάσεις για ξενάγηση ή για τη διαφήμιση/προβολή ενός αξιοθέατου. Ξέρουν να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα και να κρατάνε σημειώσεις, να παρουσιάζουν (με PowerPoint, σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων) ένα ιστορικό μνημείο και να κάνουν προτάσεις για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός μαθήματος για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα ή για μία ξενάγηση ή για την προώθηση και διαφήμισή του στην αγορά (επίσης σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων)). Οι φοιτητές/τριες γράφουν μία επιστημονική εργασία αναστοχαζόμενοι/ες τα αποτελέσματα του σεμιναρίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)20,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)953,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών431,7
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεργασία στο σεμινάριο, παρουσίαση θέματος, γραπτή εργασία (Ο τελικός βαθμός αποτελείται από τον μέσω όρο των βαθμών που πρέπει να είναι όλοι πάνω από την βάση)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altmayer, Claus (2004): Kultur als Hypertext. Zur Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache. München. Iudicium Verlag Altmayer, Claus (2008): Was ist „deutsche Kultur“? Zum Gegenstand der Kulturstudien im Fach Deutsch als Fremdsprache aus transkultureller Perspektive. In: Martinson, Steven D./Schulz, Renate A. (Hg.) (2008): Transcultural German Studies. Deutsch als Fremdsprache. Building Bridges. Brücken bauen. Bern, Berlin u.a.: Peter Lang S. 25-37 Assmann, Aleida (2007): Geschichte im Gedächtnis: von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung. München: C.H. Beck Bastübner-Kizik, Camilla (2015): Über „Erinnerungsorte“ zur Vielfalt des deutschsprachigen Raums. In: Fremdsprache Deutsch 52/11-15. Eckerth, Johannes/Wendt, Michael: Interkulturelles und transkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht, Peter Lang Verlag: Frankfurt/M. u.a. Fremdsprache Deutsch (2015): Landeskunde und kulturelles Lernen. Heft Günther-Arndt, Hilke (Hg.) (2008): Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin. Cornelsen Verlag Heinrichs, Werner (2012): Kulturmanagement. Eine praxisorientierte Einführung: 3. vollst. überarbeitete Auflage. Darmstadt: Verlag Wissen verbindet Helbig, Gerhard/Götze, Lutz/Henrici, Gert/Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Deutsch als Fremdsprache: Ein internationales Handbuch. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2001:1273-1278. Hu, Adelheid/Byram, Michael (Hg.) (2008): Interkulturelle Kompetenz und fremdsprachliches Lernen. Modelle, Empirie, Evaluation – Intercultural Competence and language learning. Models, empiricism and evaluation. Tübingen: Gunter Narr Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych, Christian/Hufeisen, Britta/Riemer, Claudia (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Berlin, New York: De Gruyter (Das gibt es in der Bibliothek als e-book: Fragen Sie die Bibliothekarinnen, wie Sie da reinkommen und das runterladen können.) Lenger-Sidiropoulou, Renate M. (2008): Landeskunde und Geschichte im interkulturellen DaF-Unterricht am Beispiel des Themenbereichs „Migration“. In: Zielsprache Deutsch. 35,1 S.23-35 Osterhammel, Jürgen (2009): Die Verwandlung der Welt. München. Verlag C.H. Beck Sauer, Michael (2009): Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Seelzel-Velber. Verlag Klett/Kallmeyer Schmidt, Sabine/Schmidt, Karin (Hg.) (2007): Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht. Berlin: Cornelsen Schulz, Renate A./Tschirner, Erwin (Hg.) (2008): Communicating across Borders. Developing Intercultural Competence in German as a Foreign Language. München. Iudicium Verlag Schulze, Hagen (2002): Kleine deutsche Geschichte. München. Verlag C.H. Beck Schweiger, Hannes/Hägi, Sara/Döll, Marion (2015): Landeskundliche und (kultur-)reflexive Konzepte. Impulse für die Praxis. In: Fremdsprache Deutsch 15/S.3-10 Straub, Jürgen/Weidemann, Arne/Weidemann, Doris (Hrsg.) (2007): Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe – Theorien – Anwendungsfelder. Stuttgart: Metzler Treichel, Dietmar/Mayer, Claude-Hélène (Hrsg.)(2011): Lehrbuch Kultur. Lehr- und Lernmaterialien zur Vermittlung kultureller Kompetenzen, Münster-New York-München-Berlin: Waxmann Trim, John u.a. (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin, München u.a.: Langenscheidt Weidenmann, Arne/Straub, Jürgen/Nothnagel, Steffi (2010): Wie lehrt man interkulturelle Kompetenz? Theorien, Methoden und Praxis in der Hochschulausbildung. Ein Handbuch. Bielefeld: transcript Wierlacher, Alois/Bogner, Andrea/Hrsg.) (2003): Handbuch interkulturelle Germanistik. Stuttgart, Weimar: Metzler
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-08-2017