ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / METACOGNITIVE STRATEGIES IN THE TEACHING AND LEARNING OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Τίτλος στα ΓερμανικάΜetakognitive Strategien im DaF-Unterricht
ΚωδικόςΓΔ_012
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014195

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600100470
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: • να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταγνώσης/μεταγνωστικών στρατηγικών • να ενσωματώνουν μεταγνωστικές στρατηγικές σε δραστηριότητες διδακτικών σεναρίων στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας • να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών σεναρίων • να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με λέξεις κλειδιά από βάσεις δεδομένων με τη χρήση Η/Υ • να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία που διδάχτηκαν και την ανάλυση μαθήματος που διεξήγαγαν • να κάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η έρευνα και καταγραφή προτάσεων εφαρμογής μεταγνωστικών στρατηγικών και η ενσωμάτωσή τους στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Βασική υπόθεση είναι ότι η εφαρμογή των μεταγνωστικών στρατηγικών μέσα σε διδακτικά σενάρια συνδέεται με τη βελτίωση της μάθησης και των επιδόσεων. Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι στόχοι, οι προϋποθέσεις και οι βασικές μεταγνωστικές διαδικασίες της μεταγνώσης, οι οποίες υφίστανται κατά την εφαρμογή διδακτικών σεναρίων στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένη γλώσσας. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, οι ίδιοι οι φοιτητές/τριες – σύμφωνα με τη θεωρία του πρώτου μέρους του μαθήματος – αφού πρώτα δημιουργήσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες διδακτικών σεναρίων ενσωματώνοντας σε αυτές μεταγνωστικές στρατηγικές, θα τις παρουσιάσουν στο σεμινάριο. Τέλος οι φοιτητές/τριες θα συνοψίσουν τα συμπεράσματα της εργασίας τους και θα κάνουν προτάσεις εφαρμογής της θεωρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους σε επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταγνωστικές στρατηγικές, εποπτεία, έλεγχος, ρύθμιση, γνωστική δραστηριότητα, διεργασία μάθησης, διδακτικά σενάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σχέδια μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ. και διαδραστικός πίνακας. Επίσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Moodle: α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Ο/Η διδάσκων/ουσα ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους φοιτητές σε συμβατική μορφή ή σε μορφή powerpoint γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με την εμπειρική έρευνα στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με παρατηρήσεις στους φοιτητές/τριες ζ) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού των εργασιών των φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων662,6
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών803,2
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα παρακάτω τρία μέρη που συνυπολογίζονται κατά 1/3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον το βαθμό έξι (6) σε κάθε μέρος: • παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο (1/3 του βαθμού), • παρουσίαση εμπειρικής εργασίας σε ομάδες (1/3 του βαθμού), • γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου (1/3 του βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γωνίδα, Ε. (2001). Γνωστική και μεταγνωστική άσκηση κατά την προσχολική ηλικία. Προσκεκλημένη ανακοίνωση στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοπαιδαγωγικής Έρευνας με θέμα “Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις”, Αθήνα. Efklides, A. (2001). Metacognitive experiences in problem solving: Metacognition, motivation, and self-regulation. In A. Efklides, J. Kuhl, & R. M. Sorrentino (Eds.), Trends and prospects in motivation research (pp. 297-323). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. Θεοδοσίου, Α. (2004). Μεταγνωστικές στρατηγικές και κλίμα παρακίνησης στη Φυσική Αγωγή. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή. Hucker, D. J., Dunlosky, J. & Graesser, A. C. (Eds.). (1998). Metacognition in educational theory and practice. Mahwah, NJ: Erlbaum. Kaiser, Ruth/Kaiser, Arnim (2006): Denken trainieren, Lernen optimieren. Metakognition als Schlüsselkompetenz. 2., überarbeitete Auflage. Augsburg: ZIEL. Konrad, Klaus (2005): Förderung und Analyse von selbstgesteuertem Lernen in kooperativen Lernumgebungen. Bedingungen, Prozesse und Bedeutung kognitiver sowie metakognitiver Strategien für den Erwerb und Transfer konzeptuellen Wissens. Lengerich: Pabst Science Publishers. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση. Αθήνα: Πεδίο. Μπαναβόπουλος, Κ. (2003). Μια πρόταση για συνδυαστική άσκηση γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων. Στο Α. Ευκλείδη, Μ. Τζουριάδου & Α. Λεονταρή (Επιμ. Έκδ.), Επιστημονική Επετηρίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Τόμος 1, σ. 36-59). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παντελιάδου, Σ. (1999). Μεταγνωστικές δεξιότητες και οργάνωση συμπεριφοράς για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση. Sternberg, R. J. (1998). Metacognition, abilities, and developing expertise: What makes an expert student? Instructional Science, 26, 127-140.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2018