ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ / EARLY CHRISTIANITY
ΚωδικόςΚΔ29
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005026

Πρόγραμμα Σπουδών: Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής3210
Αγίας ΓραφήςΥποχρεωτικό3210
ΘρησκειολογίαςΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600100969
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχίο θεολογίας ή άλλης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: (α) να εντοπίζουν και να εξηγούν σημαντικά θέματα, μορφές και γεγονότα στον αρχέγονο χριστιανισμό (β) να αναλύουν κείμενα του αρχέγονου Χριστιανισμού και να διαπιστώνουν διακειμενικές και ιδεολογικές σχέσεις με το πολιτισμικό περιβάλλον (γ) να αξιοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία για τη μελέτη κειμένων του αρχέγονου Χριστιανισμού (δ) να διαπιστώνουν και συγκρίνουν σύγχρονες θεολογικές συζητήσεις με ανάλογες συζητήσεις στον αρχέγονο Χριστιανισμό ε) να συντάσουν κριτικές αναλυτικές μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές του αρχέγονου Χριστιανισμού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θέμα του μεταπτυχιακού μαθήματος είναι η μελέτη σημαντικών πτυχών του αρχέγονου Χριστιανισμού και της θέσης του μέσα στο πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον της εποχής του. Ειδικότερα στις 13 ενότητες του μαθήματος θα διδαχθούν τα εξής: 1) Μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές για τον αρχέγονο Χριστιανισμό 2) Απαρχές και ρωμαϊκή εξουσία και Ιουδαϊσμό 3) Η κοινωνική διαστρωμάτωση των αρχαίων χριστιανικών κοινοτήτων 4) Ιουδαιοχριστιανισμός και αντι-ιουδαϊκές τάσεις 5) Γνωστικισμός 6) Γυναίκες και κοινωνικό φύλο 7) Ασκητισμός 8) Περιοδεύοντες χαρισματούχοι και εκκλησιαστική οργάνωση 9) Η λατρευτική ζωή της κοινότητας 10) Εσχατολογία και καθυστέρηση της παρουσίας 11) Μαρτύριο 12) Η παράδοση για τον Ιησού: προφορικότητα και καταγραφή 13)Απόκρυφα κι η πορεία προς τον κανόνα
Λέξεις Κλειδιά
Αρχέγονος Χριστιανισμός, κοινωνικές ομάδες, γυναίκα, φύλο, εσχατολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (παρουσιάσεις με powerpoint και videoclips) Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας Blackboard Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική στήριξη με τη χρήση e-mails και skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων652,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών803,2
Μελέτη αρχαίων κειμένων και παρουσίαση401,6
Σύνολο25410,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Προφορική παρουσίαση και κριτική συζήτηση ενός κειμένου του αρχέγονου Χριστιανισμού (40% του τελικού βαθμού). Η παρουσίαση πρέπει να πληροί τους κανόνες προφορικής παρουσίασης όπως αυτοί περιγράφονται σε έντυπο στην υποστηρικτική σελίδα του μαθήματος στο moodle. - Γραπτή εργασία σχετική με το θέμα του μαθήματος. Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα στο moodle κι η εργασία πρέπει να πληροί τους κανόνες μίας γραπτής εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στη σελίδα στο moodle(60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Castelli, Elizabeth A. Martyrdom and Memory: Early Christian Culture Making. New York: Columbia University Press, 2004 Ehrman, Bart, After the New Testament, New York: Oxford University Press, 1999 Lightfoot, J.B. and J. R. Harmer, Translators, The Apostolic Fathers. Ed. Michael Holmes. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1998 MacMullen, Ramsay and Eugene Lane, ed., Paganism and Christianity, 100-425 C.E.Minneapolis: Augsburg Fortress Press, 1992 Meeks, Wayne, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, Yale Univ. Press 2003 Wilken, Robert. The Christians as the Romans saw them. New Haven, CT: Yale University Press, 1984
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2016