Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ. / The reception of the New Testament in literature and art
ΚωδικόςΚΔ36
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005034

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ.
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600100970
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πτυχίο θεολογίας ή άλλης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: (α) θα έχουν εξοικειωθεί με τη θεωρία της πρόσληψης και θα μπορούν με σαφήνεια και συγκροτημένα να παρουσιάζουν μεθοδολογικά ζητήματα, να εντοπίζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις (β) θα μπορούν να εντοπίζουν αναλογίες, ερμηνευτικές τεχνικές και μηχανισμούς πρόσληψης των βιβλικών κειμένων σε διάφορες μορφές ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας (γ) θα μπορούν να διακρίνουν μέσα στα καινοδιαθηκικά κείμενα θεολογικά θέματα, που αφορούν κυρίως στη χριστολογία και να εξηγούν πώς αυτά εντάσσονται μέσα στην αρχική αφηγηματική συνάφεια και πως στη συνέχεια αξιοποιούνται μέσα σε νέα αφηγηματικά πλαίσια (δ) θα μπορούν να αξιοποιούν την προηγούμενη γνώση τους σε θέματα ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης προκειμένου να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν διάφορα έργα της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργίας (ε) θα μπορούν να εργάζονται διεπιστημονικά και αξιοποιώντας εργαλεία από μη θεολογικές γνωστικές περιοχές προκειμένου να προτείνουν νέες αναγνώσεις του βιβλικού κειμένου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο τρόπος με τον οποίο τα βιβλικά κείμενα και ειδικότερα εκείνα της Καινής Διαθήκης προσλήφθηκαν και ερμηνεύθηκαν μέσα σε νέα πλαίσια μέσα στους αιώνες αποτελούν το θέμα του μαθήματος. Εξαιτίας του μεγάλου εύρους του θέματος το μάθημα θα επικεντρωθεί στα εξής σημεία: (1) η ιστορία της θεωρίας της πρόσληψης, πρόδρομοι Ι (Ρωσικός φορμαλισμός, H.-G. Gadamer) (2) η ιστορία της θεωρίας της πρόσληψης ΙΙ (Jauss, Iser), (3) η θεωρία της πρόσληψης και νεότερες οπτικές (Stanley Fish, Roland Barhes, Jacques Derrida, Hayden White), (4) οι βασικές αρχές της θεωρίας, (5) θεωρία της πρόσληψης κι ερμηνεία της Καινής Διαθήκης Ι (τύποι πρόσληψης, θεωρητικό πλαίσιο) (6) θεωρία της πρόσληψης κι ερμηνεία της Καινής Διαθήκης ΙΙ (προβλήματα κι όρια), (7) θεωρία της πρόσληψης κι η ιστορικοκριτική μέθοδος (8) η πρόσληψη του Ιησού στον κινηματογράφο Ι, (9) η πρόσληψη του Ιησού στον κινηματογράφο II, (10)η πρόσληψη του Ιησού και κειμένων της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία (ελληνική και ξένη), (11)η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη ζωγραφική, (12) πρόσληψη της Καινής Διαθήκης σε λαϊκές μορφές πολιτισμού και στην πολιτική, (13) αποτίμηση των δυνατοτήτων και των ορίων της μεθόδου
Λέξεις Κλειδιά
Kαινή Διαθήκη, ιστορία πρόσληψης, ερμηνεία, κινηματογράφος, τέχνη, λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (παρουσιάσεις με powerpoint και videoclips) Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της πλατφόρμας Blackboard Επικοινωνία με τους φοιτητές και συμβουλευτική στήριξη με τη χρήση e-mails και skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων55
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Mελέτη κινηματογραφικού υλικού /έργων τέχνης56
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Προφορική παρουσίαση και κριτική συζήτηση δύο σύγχρονων καλλιτεχνικών έργων σχετικών με το πρόσωπο του Ιησού (40% του τελικού βαθμού). Η παρουσίαση πρέπει να πληροί τους κανόνες προφορικής παρουσίασης όπως αυτοί περιγράφονται σε έντυπο στην υποστηρικτή σελίδα του μαθήματος στο moodle. - Γραπτή εργασία σχετική με το θέμα του μαθήματος. Τα θέματα θα αναρτηθούν στη σελίδα στο moodle κι η εργασία πρέπει να πληροί τους κανόνες μίας γραπτής εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό έντυπο στη σελίδα στο moodle(60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Robert C. Holub, Θεωρία της πρόσληψης: μία κριτική εισαγωγή, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004 • J.G. Crossley, Reading the New Testament: Contemporary Approaches, Routledge, London and New York 2010 • J.G. Crossley, “An Immodest Proposal for Biblical Studies”, Relegere 2:1 (2012): 153-177 • L.W. Hurtado, “On Diversity, Competence, and Coherence in New Testament Studies: A Modest Response to Crossley’s ‘Immodest Proposal’”, Relegere 2:2 (2012): 353-364 • R. Warning (επιμ.), Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis (UTB 303), Wilhelm Fink, München 1979 • H.R. Jauss, Η θεωρία της πρόσληψης. Τρία μελετήματα, Εστία, Αθήνα 1995 • W. Iser, Der implizierte Leser (UTB 163), W. Fink, München 31994 = W. Iser, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett, John Hopkins University Press, Baltimore & London 1974 • W. Iser, Der Akt des Lesens, W. Fink, München 1976 = W. Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, John Hopkins University Press, Baltimore & London 1978 • David Sheppard (επιμ.), Images of the Word: Hollywood’s Bible and Beyond (SBL. Semeia Studies 54), Society of Biblical Literature, Atlanta 2008 • P.C. Burns, Jesus in Twentieth Century Literature, Art, and Movies (UBC Studies in Religion 1), Continuum, New York & London 2007 • J.L. Staley / R. Walsh (επιμ.), Jesus, the Gospels and Cinematic Imagination: A handbook to Jesus on DVD, Westminster John Knox Press, Lousiville / London 2007 • R. Walsh, Reading the Gospels in the Dark: Portrayals of Jesus in Film, Continuum, London / New York 2003 • M. DiPaolo, Godly Heretics. Essays on Alternative Christianity in Literature and Popular Culture, McFarland & Company, Jefferson et al. 2013 • W.G. Wells, Competing Cinematic Christs: A Critical Matrix for Evaluating Twenty- First Century Jesus-Story Films, Dissertation, Faculty of the University of Texas 2011 • Ph. Culbertson / E.M. Wainright (επιμ.), The Bible in / and Popular Culture: A Creative Encounter (SBL.Semeia Studies 65), SBL, Atlanta 2010 • P. Grace, The Religious Film: Christianity and the Hagiopic, Willey-Blackwell, Oxford 2009 • F.L. Bakker, The Challenge of the Silver Screen: An Analysis of the Cinematic Portraits of Jesus, Rama, Buddha, and Muhammad (Studies in Religion and the Arts 1), Leiden / Boston, Brill 2009 • L. Baugh, Imaging the Divine. Jesus and Christ-Figures in Film, Sheed & Ward, Kansas City 1997 • V.H.T. Nguyen, “The Quest for the Cinematic Jesus: Scholarly Exploration in Jesus Films”, CBR 8 (2010): 183-206
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2016