ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β΄. / Themes in ancient and byzantine philosophy B
ΚωδικόςΔΘ30
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Μποζίνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600101020
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η βαθύτερη γνωριμία των φοιτητών με τη φιλοσοφία της ελληνιστικής περιόδου που επηρέασε σημαντικά τον ύστερο ιουδαϊσμό και την αρχέγονη χριστιανοσύνη. Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται ειδικότερα (α) η συνειδητο- ποίηση από τους φοιτητές της συμβολής των εξωτερικών συνθηκών στην εξέλιξη της ιστορίας των ιδεών και τουπνεύματος, (β) η ικανότητα συγκρητικής ανάλυσης βιβλικών και εξωβιβλικών πηγών και (γ) η συνδυαστική χρήση του πηγαίου υλικού και της σύγχρονης βιβλιογραφίας στη μελέτη της φιλοσοφίας από μέρους τους
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστηματική παρουσίαση των φιλοσοφικών τάσεων την αλεξανδρινή εποχή με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία της Στοάς και του Κήπου. 1) Μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη: χαρτογραφώντας το τοπίο της ελληνικής φιλοσοφίας τη μετακλασική εποχή 2) Το Λύκειο από τον 4ο έως τον 1ο μ.Χ. αι.: Θεόφραστος, Εύδημος, Αριστόξενος, Δικαίαρχος, Δημήτριος Φαληρέας, Στράτωνας, Λύκωνας, Αρίστωνας, Κριτόλαος, Ανδρόνικος, Βόηθος 3) Αρκεσίλαος και Καρνεάδης: η στροφή της Ακαδημίας προς τον σκεπτικισμό και τον Πύρρωνα 4) Ο Κήπος: Μέρος Ι (η αισθησιαρχία του Επικούρου και η υιοθέτηση της δημοκρίτειας θεωρίας των ατόμων και του κενού) 5) Ο Κήπος: Μέρος ΙΙ (η διδασκαλία του Επικούρου για τον άνθρωπο, την κοινωνία, τον πόνο και την ηδονή) 6) Η Αρχαία Στοά: Μέρος Ι (τυπική λογική, συλλογισμός, κατηγορίες, η θεωρία της tabula rasa, των κοινῶν ἐννοιῶν και της καταληπτικῆς φαντασίας ) 7) Η Αρχαία Στοά: Μέρος ΙΙ (η επιστροφή στον μονισμό της προσωκρατικής σκέψης και η επεξεργασία ενός νέου κοσμοειδώλου από τον Ζήνωνα και τους μαθητές του με βάση την ηρακλείτεια φυσική) 8) Η Αρχαία Στοά: Μέρος ΙΙΙ ( ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν, ατομικός και συμπαντικός λόγος, ἀπάθεια, κοσμοπολιτισμός, το ιδεώδες του στωικού σοφού) 9) Η Μέση Στοά: η μετεξέλιξη της στωικής φιλοσοφίας και η πρόσμειξή της με πλατωνικά στοιχεία στο έργο του Ποσειδώνιου 10) Οι κυνικοί της ελληνιστικής περιόδου (Βίων Βορυσθενίτης, Μένιππος, Μενέδημος, Φοίνιξ ο Κολοφώνιος κ.ά.) 11) Όψεις της ελληνιστικής πολιτικής φιλοσοφίας: (α) η ουτοπική Πολιτεία του Ζήνωνα ή το «ευαγγέλιο» του φιλοσοφικού κοινωνικού ριζοσπαστισμού, (β) το δικαιαρχικό mixtum genus και η επίδρασή του στον Πολύβιο, (γ) το μοναρχικό ιδεώδες στα ψευδο-πυθαγόρεια αποσπάσματα του Στοβαίου και άλλες πηγές της εποχής 12) Ιουδαϊκή φιλοσοφία: (α) απηχήσεις πλατωνικών και στωικών ιδεών στη σοφιολογική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, (β) Φίλωνας Αλεξανδρέας και οι πρόδρομοί του στους λόγιους κύκλους της ιουδαϊκής Διασποράς 13) Δοξογραφία, προσέγγιση ανάμεσα στις σχολές και οι απαρχές του φιλοσοφικού εκλεκτισμού στην αρχαιότητα
Λέξεις Κλειδιά
Αρχαία Ελλάδα- Φιλοσοφία, Ιστορία των ιδεών, Ελληνιστική Φιλοσoφία, Ελληνισμός και Χριστιανισμός, Αρχαία Φιλοσοφία-Επίκουρος-Στωικισμός-Σκεπτικισμός-Κυνισμός, Ιουδαϊκή Φιλοσοφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βασικά η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου. Προσμετράται θετικά η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα και η ανάληψη εργασίας την οποία παρουσιάζουν ενώπιον του καθηγητή και των συμφοιτητών τους
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Α.A. Long, Η Ελληνιστική Φιλοσοφία (Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί), μτφ. από τα αγγλικά Σ. Δημόπουλος και Μ. Δραγώνα–Μοναχού, Αθήνα 1987 2. R.W. Sharples, Μια εισαγωγή στην Ελληνιστική Φιλοσοφία (Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί), μτφ. Μ. Λυπουρλή-Γ. Αβραμίδης και επιμ. Κ. Καούκη, Θεσσαλονίκη 2002 3. K. Algra κ.ά. (επιμ.), The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Cambridge 1999 4. A. Kamesar (επιμ.), The Cambridge Companion to Philo, Cambridge 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2013