ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Γ΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Γ΄. / Themes in the history of doctrines ΙΙΙ
ΚωδικόςΔΘ10
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60004181

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ Γ΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600101069
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν με κριτικό πνεύμα να εμβαθύνουν στόν τρόπο ανάπτυξης του τριαδολογικού δόγματος μέσα από τή ζωή του εκκλησιαστικού σώματος στην ιστορική του πορεία κατά τον τέταρτο αίωνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συστηματική έρευνα θέματων της Ιστορίας των Δογμάτων (Ανάπτυξη του τριαδολογικού δόγματος κατά τον τέταρτο αιώνα). Θεματικές Ενότητες Παραδόσεων: 1) Εισαγωγικά στην ανάπτυξη της επιστήμης της Ιστορίας των Δογμάτων. 2) Ορθόδοξη Θεολογία και Αποκάλυψη. 3) Σύνοψη της τριαδολογίας των πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων των τριών πρώτων αιώνων. 4) Ανάπτυξη και εξέλιξη του Αρειανισμού Α´. 5) Ανάπτυξη και εξέλιξη του Αρειανισμού Β´. 6) Ο Αρειανισμός στη Δύση. 7) Αρειανικές Σύνοδοι κατά τον τέταρτο αιώνα. 8) Αντιμετώπιση του Αρειανισμού στην Ανατολή Α´: Αλέξανδος Αλεξανδρείας, Μ. Αθανάσιος. 9) Η Α´ Οικουμενική Σύνοδος. 10) Αντιμετώπιση του Αρειανισμού στην Ανατολή Β´: Καππαδόκες πατέρες. 11) Αντιμετώπιση του Αρειανισμού στη Δύση: Ιλάριος Πικταβίου. 12) Τριαδολογία αγίου Επιφανίου Κύπρου. 13) Η Β´ Οικουμενική Σύνοδος.
Λέξεις Κλειδιά
Τριαδολογία, Πνευματολογία, Αρειανισμός, Άρειος, Αλέξανδρος Αλεξανδρείας, Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Καππαδόκες πατέρες, Ιλάριος Πικταβίου, Επιφάνιος Κύπρου, Αίρεση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων75
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων11
Συγγραφή εργασίας / εργασιών125
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία και παρουσίασή της στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- BOBRINSKOY B., Le Mystère de la Trinité, Paris 1986. - BORCHARDT C., Hilary of Poitiers' role in the arian struggle, Martinus Nijhoff 1966. - DANIELOU J., Histoire des Doctrines Chretiennes avant Nicée, 2 Vol., Paris 1958-1961. - DE MARGERIE B., La Trinité dans l'histoire, Paris1974 - DUPIN A., Le Dogme de la Trinité dans les trois premièrs siècles, Paris 1937 - EVDOKIMOV P., Το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση, Θεσσαλονίκη 1991. GREGG R. (ed.), Arianism, London 1985. - GREGG R. & GROH E., Early Arianism, London 1975. - GRILLMEIER A., Christ in Christian Tradition, A. R. Mowbray 1965. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο., Ιστορία Δογμάτων. Τόμος Α´-B´, Θεσσαλονίκη 1984-1985. - HANSON R. P. C., The Search of the Christian Doctrine of God, Edinburg 1988. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο., Το Τριαδικόν Δόγμα κατά τον Δ´αιώνα, Θεσσαλονίκη 1969. - KASPER W., Le Dieu des Chretiens, Paris, cerf, 1990. - KELLY J., Early Christian Doctrines, London 1968. - KOPECEK Th., A History of Neo-Arianism Vol. I-II (Patristic Monographie Series no 8), Philadelphia 1979. - LEBRETON J., Histoire du Dogme de la Trinité, Paris 1910. - ΛΙΑΛΙΟΥ Δ., Ερμηνεία Δογματικών καί Συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Τόμ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1992. -LOSSKY V., Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1991. -ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ν., Ορθοδοξία και Αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς του Δ´, Ε´, ΣΤ´αιώνα, Θεσσαλονίκη 1992. - MEYENDORF J., Christ in Eastern Christian Thought, Washington and Clevenland 1969. - MESLIN M., Les Ariens d' Occident, Paris 1967. - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Ν. Η Τριαδολογία του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, Θεσσαλονίκη 1999. - PELIKAN J., Development of Christian Doctrine: Some Historical Prolegomena, New Haven 1969. - PELIKAN J., The Christian Tradition. A History of the Development of Doctrine, vol 1: The Emergence of the Catholique Tradition (100-600), Chicago 1971. - PRESTIGE G., God in Patristic Thought, London 1957. - SESBOUE B., Saint Basile et la Trinité, Paris 1998. - SMULDERS P., La Doctrine Trinitaire de S. Hilaire de Poitiers, Rome 1944. -ΣΚΟΥΤΕΡΗ Β., Ιστορία Δογμάτων. Τόμ. Α´-Β´, Εκδ. Επιμέλεια Διαφημηστική Α. Ε., Αθήνα 1998, 2004. - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α., Εισαγωγή εις την Ιστορίαν των Δογμάτων, εν Αθήναις 1962. - ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α., Ιστορία Δογμάτων I-II, εν Αθήναις 1963. - TORRANCE TH., The Trinitarian Faith. The Evangelical Theology of the Ancient Catholic Church, Edinburg 1988. - WOLFSON H., The Philosophy of the Greek Fathers. Vol. 1: Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge 1970. - WEEDMAN M., The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers, Leiden 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015