ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Geographic Information Systems
Κωδικός0305Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000458

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600101139
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να συλλέξουν και εισάγουν δεδομένα σε ένα ΓΣΠ. - Να γεωαναφέρουν και να ψηφιοποιήσουν ένα χάρτη. - Να ορίσουν το κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων. - Να συνδυάσουν και αναλύσουν διαφορετικά θεματικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας. - Να δημιουργήσουν θεματικούς χάρτες χρήσιμους στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. - Να εφαρμόζουν τεχνικές χωρικής παρεμβολής. - Να δημοσιεύουν θεματικούς χάρτες στο διαδίκτυο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Εισαγωγικές έννοιες. Συλλογή και εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ. Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων και Χαρτογραφικές Προβολές. Προβολικά Συστήματα. Μορφές χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ. Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων. Δουλεύοντας με τους πίνακες. Χωρική Ανάλυση. On-line GIS (Web GIS) και Cloud GIS. Χωρική Στατιστική (χωρική παρεμβολή). Πολυκριτηριακή ανάλυση σε περιβάλλον ΓΣΠ. Λήψη αποφάσεων στη διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Εφαρμογές στο φυσικό περιβάλλον, αστικό περιβάλλον, κτηματολόγιο, κλπ. Οφέλη από τη χρησιμοποίηση των Γ.Σ.Π. Εργαστήρια Εξοικείωση με το ArcGIS. Εξοικείωση με το περιβάλλον του ArcGIS Desktop. Προβολές και Προβολικά Συστήματα . Ψηφιοποίηση στο ArcGIS. Γεωαναφορά. Δημιουργία επεξεργασία και ανάλυση περιγραφικών και χωρικών δεδομένων. Vector και raster ανάλυση. Εφαρμογές χωρικής παρεμβολής. Δημιουργία χαρτών. Πολυκριτηριακή ανάλυση σε περιβάλλον ΓΣΠ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,8
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση802,9
Εκπόνηση μελέτης (project)281
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κουτσόπουλος Κωστής Χ., 2002, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN:960-7530-20-9 Συλλαίος Ν., Γήτας Ι., Συλλαίος Γ., 2007, Εισαγωγή στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και στην τηλεπισκόπηση, Εκδόσεις Γιαχούδη,ISBN:978-960-6700-12-5
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2017