ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ / Environmental Remote Sensing and Digital Image Analysis
Κωδικός0309Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000462

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600101143
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Να αναζητήσουν στο διαδίκτυο δορυφορικές εικόνες και άλλες βοηθητικές πληροφορίες. - Να διορθώσουν (προ-επεξεργαστούν) πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα. - Να εφαρμόσουν βασικές και προχωρημένες τεχνικές ερμηνείας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. - Να παράξουν θεματικούς χάρτες από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων. - Να ελέγξουν την ακρίβεια των παραγόμενων χαρτών. - Να εφαρμόζουν τεχνικές ανίχνευσης των αλλαγών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χαρακτηριστικά του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διαδρομή της ακτινοβολίας, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα της επιφάνειας της γης). Ιστορική εξέλιξη της Τηλεπισκόπησης (αεροφωτογραφίες, δορυφόροι, τύποι απεικονιστών). Εμφάνιση ψηφιακής εικόνας (συστήματα εμφάνισης, φορμάτ και λογισμικά, χωρική-χρονική-φασματική-ραδιομετρική διακριτική ανάλυση και τεκμηρίωση δεδομένων-metadata). Διόρθωση ψηφιακής εικόνας (συστηματικά σφάλματα εικόνας, εγγραφή εικόνας και γεωμετρική - ατμοσφαιρική - τοπογραφική διόρθωση). Βελτίωση εμφάνισης εικόνας (φίλτρα, ανάλυση υφής) και δημιουργία μωσαϊκού εικόνας. Ανάλυση εικόνων και εξαγωγή θεματικής πληροφορίας (δημιουργία χαρτών). Δείκτες βλάστησης, ταξινόμηση εικόνας (επιβλεπόμενη, μη-επιβλεπόμενη) και έλεγχος ακρίβειας θεματικών χαρτών. Η πρακτική εξάσκηση γίνεται με τη χρήση του λογισμικού ERDAS Imagine. Μετασχηματισμοί ψηφιακής εικόνας (tasselled cap, ανάλυση κυρίων συνιστωσών). Μέθοδοι ανίχνευσης αλλαγών (αλλαγές χρήσεων γης, παρακολούθηση δασικών οικοσυστημάτων, χαρτογράφηση δασικών πυρκαγιών, παρακολούθηση επανεμφάνισης της βλάστησης). Προχωρημένες τεχνικές ταξινόμησης εικόνας (αντικειμενοστραφής ταξινόμησης, SVM).
Λέξεις Κλειδιά
Tηλεπισκόπηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,8
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση802,9
Εκπόνηση μελέτης (project)281
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας (2006). Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Β. Γκιούδας Εκδοτική, Αθήνα. Μερτίκας Σ. (1999) Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας. Εκδοτικός Όμιλος Ίων, Αθήνα ISBN 960-405-949-1
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2017