ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / CANON LAW I. PRIMARY SOURCES AND GENERAL NORMS
ΚωδικόςΥ405
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Γιάγκου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005066

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600101223

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοΤρίτη 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος ο επιδιωκόμενος μαθησιακός στόχος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές ποιές είναι οι πηγές Κανονικού Δικαίου από της συστάσεως της Εκκλησίας μέχρι σήμερα και ποιές είναι οι απορρέουσες εξ αυτών κανονικές αρχές που διέπουν το Θεανθρώπινο οργανισμό της Εκκλησίας. Παράλληλα να κατανοήσουν και τον τρόπο εφαρμογής των ιερών κανόνων και να αντιληφθούν το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών θεσμών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές διδάσκονται τα κεφάλαια που αναφέρονται στο γενικό μέρος του Κανονικού Δικαίου, όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στις επιμέρους 13 ενότητες: 1. Η έννοια του Κανονικού Δικαίου. Σχέσεις Δικαίου και Θεολογίας. Το Κανονικό Δίκαιο στη σύγχρονη έρευνα. 2. Θεμελιώδεις πηγές του Κανονικού Δικαίου (Αγία Γραφή, Ιερά Παράδοση, Ιεροί Κανόνες). 3. Η συγκρότηση των πρώτων κανονικών συλλογών. Το corpus canonum της Εκκλησίας. 4. Οι νομοκανονικές συλλογές: Νομοκάνονας σε ν΄ τίτλους, Νομοκάνονας σε ιδ΄ τίτλους. 5. Συμπληρωματικές πηγές . Ενδημούσα Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. 6. Τα ερμηνευτικά υπομνήματα. 7. Κανονικές αποκρίσεις 8. Εξομολογητάρια. 9. Υστεροβυζαντινές κανονικές πηγές 10. Κανονικές πηγές της Τουρκοκρατίας. Το κανονικό έργο των Κολλυβάδων. 11. Μοναστηριακά Τυπικά και Μοναχικοί Κανόνες. 12. Σύγχρονοι Καταστατικοί Χάρτες των Εκκλησιών. 13. Το Κανονικό Δίκαιο σε θέματα Πανορθοδόξου ενδιαφέροντος.
Λέξεις Κλειδιά
Δίκαιο, Νομοκάνονες, Καταστατικοί Χάρτες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Προφορική ή γραπτή αξιολόγηση
Σύνολο803,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αναλαμβάνουν να συντάξουν δυο μικρές εργασίες που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και οι οποίες είναι διαμορφωτικές του τελικού βαθμού της προφορικής ή γραπτής αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παντελεήμονος Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόης και Σερεντίου, Επιτομή Κανονικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη 2005.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Νικοδήμου Μίλας, Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας, μτφρ. Μελετίου Αποστολοπούλου, εν Αθήναις 1906 (ανατ. Αθήναι 1970). 2.Παναγιώτη Ι. Μπούμη, Κανονικόν Δίκαιον, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2008. 3.Παναγιώτη Παναγιωτάκου, Σύστημα του εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τομ. 3, Το Ποινικόν Δίκαιον της Εκκλησίας, τομ. 4, Το Δίκαιο των Μοναχών, εν Αθήναις 1962, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 2000. 4.Γεωργίου Πουλή, Το Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα – Κομοτηνή 2005. 5.Κωνσταντίνου Μ. Ράλλη, Το Ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν Αθήναις 1907, ανατύπωση Θεσσαλονίκη 1998. 6.Σπύρου Τρωιάννου – Γεωργίου Α. Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, 2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή 2003. 7.Αναστασίου Χριστοφιλοπούλου, Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, Αθήναι 21965. 8.Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου – Γεωργίου Α. Πουλή, Πηγές του εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου, 2ή έκδοση, εκδόσεις Παναγιώτη Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007 9.Γεωργίου Πουλή, Νομοθετικά κείμενα Εκκλησιαστικού Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2007. 10.Ράλλη, Γ. Α. – Ποτλή, Μ., Σύνταγμα των θείων και ιερών κανόνων κ.λπ.,τόμος 1-6, Αθήνησιν 1852-1859 (ανατύπωση Αθήναι 1966). 11.Σπύρου Τρωιάννου, Κανονικές αποκρίσεις και πραγματείες της βυζαντινής περιόδου, Αλεξάνδρεια 2002 (ανατ.). 12.Σπύρου Τρωιάννου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, 2η έκδοση, Αθήνα – Κομοτηνή 1999. 13.Βλασίου Ι. Φειδά, Ιεροί Κανονές και καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1998. 14.Πάυλου, Μητροπολίτου Σουηδίας (Μενεβίσογλου), Ιστορική εισαγωγή εις τους ιερούς κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Στοκχόλμη 1990. 15.Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη, Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου Πρόχειρον νόμων ή Εξάβιβλος, Αθήναι 1971.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015