ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / MICROTEACHING AND STUDENT PRACTICE
ΚωδικόςΥΕ22Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Πεπές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000546

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600101246

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοDienstag 08:00 to 10:00
ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοThursdsay 12:00 to 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ207Π ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • Υ406Π ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΕ21Π ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: Να έχουν διαμορφώσει μία ολόπλευρη εμπειρική - βιωματική αντίληψη για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του διδακτικού έργου, το οποίο πρόκειται να αναλάβουν ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν στην πράξη τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς έκβασης της διδασκαλίας, να μπορούν να εφαρμόζουν παιδαγωγικές τεχνικές διάγνωσης των ιδιαίτερων μαθησιακών δυνατοτήτων και προοπτικών των μαθητών τους, να έχουν την εμπειρία επιλογής των κατάλληλων παιδαγωγικών αρχών και διδακτικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία τους σε κάθε μαθησιακό περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Πρακτική Άσκηση και οι Μικροδιδασκαλίες αρχίζει με την ομαδική εξάσκηση των φοιτητών μέσα από Μικροδιδασκαλίες που παραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής σε εικονική τάξη με ακροατές τους συμφοιτητές και προχωρά στην Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με παρακολούθηση πραγματικών διδασκαλιών που γίνονται από τους καθηγητές των σχολείων και μετά με διδασκαλίες των ίδιων των φοιτητών τους σε πραγματική τάξη με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διδασκαλία και αξιολόγηση. Θέματα: 1. Εισαγωγή στις Μικροδιδασκαλίες και την Πρακτική Άσκηση 2. Μοντέλα Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης. 3.Οι Μικροδιδασκαλίες και το Μάθημα των Θρησκευτικών. 4. Η Πρακτική Άσκηση και το Μάθημα των Θρησκευτικών 5. Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλιών 6. Σχεδιασμός Πρακτικής Άσκησης 7. Μικροδιδασκαλίες στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής I 8. Μικροδιδασκαλίες στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής II 9. Μικροδιδασκαλίες στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής III 10. Πρακτική Άσκηση σε σχολεία I 11. Πρακτική Άσκηση σε σχολεία II 12. Πρακτική Άσκηση σε σχολεία III 13. Συνολική αξιολόγηση
Λέξεις Κλειδιά
Μικροδιδασκαλίες, πρακτική άσκηση, πληροφορική, νέες Τεχνολογίες, μάθημα Θρησκευτικών, πολυμέσα, εκπαιδευτική τεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Πρακτική (Τοποθέτηση)552,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Σταδιακές Πρόοδοι. β) Σχέδια διδασκαλίας. δ) Προφορική εξέταση - εργασία. ε) Υποχρεωτική και επιτυχής συμμετοχή στις Μικροδιδασκαλίες και στην Πρακτική Άσκηση .
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηρακλής Ρεράκης – Ευάγγελος Πεπές, Πρακτική Άσκηση και Μικροδιδασκαλίες. Θεωρία και Πράξη, εκδ. Δέσποινα Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ylf Metzer, Εγχειρίδιο μικροδιδασκαλίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, 1983 2. Βρεττός Ιωάννης, Μη λεκτική συμπεριφορά εκπαιδευτικού – μαθητή: άσκηση με μικροδιδασκαλία, εκδ. Ατραπός, Θεσσαλονίκη, 2003 3. Βρεττός Ιωάννης, Μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2002 4. Βρεττός Ιωάννης, Μικροδιδασκαλία: αποτελεσματικότητα και επιφυλάξεις, εκδ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσσαλονίκη 1990 5. Κουγιουρούκη Μαρίνα, Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: απόψεις υποψηφίων και υπηρετούντων εκπαιδευτικών, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003 6. Χατζηδήμου Δημήτριος, Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μία θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-10-2017