ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ / Physical Chemistry III
ΚωδικόςΥ13
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002641

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 193
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό4210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία7
Class ID
600101784
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
 • Υ04 ΦΥΣΙΚΗ Ι
 • Υ07 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
 • Υ10 ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Φαινόμενα μεταφοράς (μάζας, φορτίου, ορμής, θερμότητας). -Κινητική χημικών αντιδράσεων. -Κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητικό Μέρος Κινητική θεωρία αερίων (κατανομή ταχυτήτων, συγκρούσεις μεταξύ των μορίων, φαινόμενα μεταφοράς). Κίνηση ιόντων σε ηλεκτρολυτικά διαλύματα (διάχυση, μετανάστευση). Ευκινησία ιόντων και αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων. Κινητική συμπεριφορά μακρομορίων και κολλοειδών σωματιδίων. Χημική Κινητική. Απλές ομογενείς χημικές αντιδράσεις (κινητικές εξισώσεις αντιδράσεων 1ης, 2ης, 3ης και μηδενικής τάξης). Σύνθετες ομογενείς χημικές αντιδράσεις. Επίδραση της θερμοκρασίας στην κινητική χημικών αντιδράσεων, θεωρία του ενεργοποιημένου συμπλόκου. Μηχανισμοί χημικών αντιδράσεων. Κατάλυση. Ομογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Φωτοχημικές αντιδράσεις. Νόμοι της φασματοφωτομετρίας. Πολωσιμετρία. Κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων. Υπέρταση. Κινητικός έλεγχος ρεύματος. Εξισώσεις Butler-Volmer και Tafel. Έλεγχος μεταφοράς μάζας και μικτός έλεγχος ρεύματος. Βολταμμογραφικές καμπύλες. Ηλεκτρόλυση (νόμος του Faraday). Πειραματικό Μέρος Επίδραση της θερμοκρασίας και της ιονικής ισχύος στην ταχύτητα αντιδράσεων. Αγωγιμομετρική, φασματοφωτομετρική και πολωσιμετρική παρακολούθηση της κινητικής χημικών αντιδράσεων.
Λέξεις Κλειδιά
φυσική χημεία, φαινόμενα μεταφοράς, χημική κινητική, ηλεκτροδιακή κινητική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση150,6
Φροντιστήριο130,5
Σύνολο672,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ATKINS (III)-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
XHMIKH KINHTIKH 1. “Φυσική Χημεία Ομογενών και Ετερογενών Συστημάτων”, Δ.Α.Γιαννακουδάκης, Θεσσαλονίκη, 1985-1986. 2. “Physical Chemistry”, W.J.Moore, 5th Edition, Longman, London, 1952 3. “Physical Chemistry”, G.W.Castellan, 3rd Edition, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1983. 4. “Chemical Kinetics”, K.J.Laidler, 2nd Edition, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 1973. 5. “Fundamental Chemical Kinetics”, S.R.Logan, Longman, 1996. 6. “Kinetics and Mechanism”, A.A.Frost and R.G.Pearson, 2nd Edition, John Wiley & Sons, NY, 1961,. 7. “The Foundations of Chemical Kinetics”, S.W.Benson, McGraw-Hill, NY, 1960. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ 1. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992. (ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ-Βιβλιοθήκη Χημικού) 2. D. Pletcher , “A First Course in Electrode Processes”, The Electrochemical Consultancy, Romsey, England, 1991. (Βιβλιοθήκη Χημικού)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2013