ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ / Inorganic Chemistry III
ΚωδικόςΥ19
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002647

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό6310

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600101789
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: •Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χημεία ενώσεων συναρμογής. •Να ερμηνεύουν τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και τις φυσικοχημικές ιδιότητες ενός συμπλόκου με χρήση κατάλληλων θεωριών. •Να επεξεργάζονται σύνθετα προβλήματα σύνθεσης και ταυτοποίησης συμπλόκων. •Να σχεδιάζουν και να εκτελούν τη σύνθεση συμπλόκων χειριζόμενοι εργαστηριακές συσκευές. και εργαστηριακά όργανα. •Να χειρίζονται φασματοφωτόμετρα και άλλα εργαστηριακά όργανα και να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις αντίστοιχες μεθόδους. •Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών με μορφή γραπτής εργασίας. •Να παρουσιάζουν ενώπιον ακροατηρίου ερευνητικά άρθρα με χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός ligand (μονοδραστικά, πολυδραστικά, χηλικά κλπ) και αριθμού συναρμογής. Γεωμετρίες για τους συνηθέστερους αριθμούς συναρμογής. Χηλικό αποτέλεσμα. Ονοματολογία. Ισομέρεια (γεωμετρική, ιονικη, συναρμογής κλπ). Σχέση γεωμετρίας και συμμετρίας (Στοιχεία Συμμετρίας, Κρυσταλλογραφικών Συστήματων και πινάκων χαρακτήρων των πιο σημαντικών για τα σύμπλοκα ομάδων συμμετρίας). Σκληρά και μαλακά οξέα και βάσεις. Σταθερά σταθερότητας και ανταλλαγής. Σχέση ηλεκτρονικής διαμόρφωσης στοιχείων και ιόντων με την διαμαγνητική και παραμαγνητική συμπεριφορά. Μαγνητική ροπή του σπιν. Διαγράμματα Orgel και Tanabe –Sugano. Ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αγωγοί, Ημιαγωγοί και μονωτές. Τάξεις Ενώσεων Συναρμογής: (Ενώσεις συναρμογής με αλογόνα και ψευδαλογόνα. Το νερό ως ligand. Υδροξο και οξο-σύμπλοκα. Υδριδο Ενώσεις Συναρμογής. Ενώσεις Συναρμογής του διοξυγόνου (Ο2) και του διαζώτου (Ν2). Ενώσεις με δότες άτομα Ν και Ο. Καρβονυλικές Ενώσεις Συναρμογής. Νιτρόζυλο Ενώσεις Συναρμογής. Ενώσεις Συναρμογής του κυκλοπενταδιενίου). Θεωρίες: Werner, Sidwick, Pauling, VBT (Θεωρία σθένους δεσμού), CFT (Θεωρία κρυσταλλικού πεδίου), MO (Θεωρία Μοριακών τροχιακών). Σύνθεση Ενώσεων Συναρμογής: (Αντιδράσεις προσθήκης. Αντιδράσεις Διάσπασης. Αντιδράσεις Οξειδοαναγωγής. Αντιδράσεις Αντικατάστασης). Αντιδράσεις των Ενώσεων Συναρμογής. (Αντιδράσεις στο μεταλλικό κέντρο. Αντιδράσεις στα συναρμοσμένα ligands. Αντιδράσεις στο σύμπλοκο). Ενώσεις συναρμογής και διαφορές εφαρμογές. Μελέτη Ενώσεων Συναρμογής με χρήση φασματοσκοπικών και μαγνητικών τεχνικών. Eργαστηριακές ασκήσεις. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων μαγγανίου, νικελίου και χαλκού με βάσεις του Schiff. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων του νικελίου και χρωμίου με διθειοκαρβαμιδικά ligands και φωσφίνες. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων του χρωμίου με ligands αιθυλενοδιαμίνη, ουρία, ισοθειοκυανικά, οξαλικά, αμμωνία. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων του κοβαλτίου με πυριδίνη και αμμωνία. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων του χαλκού με ligands αμμωνία, ακετυλακετόνη και διθειοκαρβαμιδικά. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων του σιδήρου με διθειοκαρβαμιδικά ligands. Μελέτη των παρασκευασθέντων ενώσεων με φασματοσκοπία IR, UV-Vis. Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Φασματοσκοπική σειρά των μελετηθέντων ligands. Προσδιορισμός της δομής με χρήση των φασματοσκοπικών και μαγνητικών δεδομένων. Βιβλιογραφική ενημέρωση. Παρουσίαση ερευνητικού άρθρου με οπτικοακουστικά μέσα. Εργασίες.
Λέξεις Κλειδιά
Χημεία ενώσεων συναρμογής, ονοματολογία, ισομέρεια, συμμετρία, διαμαγνητισμός-παραμαγνητισμός, κατηγορίες συμπλόκων, αντιδράσεις σύνθεσης, φασματοσκοπικές μελέτες, εφαρμογές, σύνθεση και μελέτη συμπλόκων, βιβλιογραφική ενημέρωση, προφορική παρουσίαση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1295,2
Φροντιστήριο100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Προφορική παρουσίαση60,2
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Κεσίσογλου - Π. Ακρίβος: Χημεία Ενώσεων Συναρμογής" Εκδόσεις ΖΗΤΗ (2013), ISBN978-960-456-332-6
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-12-2016