ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / Introduction to Chemical Technology
ΚωδικόςΥΧΤ271
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001030

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600101855
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eισαγωγικές αρχές, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, μονάδες, το Διεθνές Σύστημα, διαστασιακή ανάλυση και κλιμάκωση μεγέθους, στοιχεία ροής ρευστών και άντληση, νερό, απόβλητα, στοιχεία μετάδοσης θερμότητας, αρχές διαχωρισμών, στοιχεία χημικών αντιδραστήρων, στοιχεία βιοτεχνολογίας, θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Φροντιστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές. Eργαστηριακές ασκήσεις: εξάτμιση, ξήρανση στερεών, άντληση ρευστών, μέτρηση διαμέτρου κόκκων κόνεων, αεροκυκλώνας, κατάτμηση και κοσκίνιση, διήθηση (με φιλτρόπρεσα), εμπλουτισμός μεταλλευμάτων με δονούμενη τράπεζα, επίπλευση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση στις εξεταστικές περιόδους ή δυο απαλλακτικές πρόοδοι (ισχύει ο μέσος όρος αυτών). Οι βαθμοί στο σάϊτ του Εργ. Γ&ΑΧΤ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmAT7oSIUQg1cEh2LUhGQ1U0Yy1Xc05YLXhDSVVlUWc&hl=en_GB#gid=46
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασικά: Haynes W.M. (Ed.), 2011, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 92th ed., CRC Press, Boca Raton. Green D.W., Perry R.H., 2007, Perry's Chemical Engineers' Handbook, 8th Ed., McGraw-Hill Professional Γενικά Ζαμπούλης Δ. , Ζουμπούλης Α. , Μάτης Κ., Μαύρος Π., 2009, Εισαγωγή στη Χημική Τεχνολογία, εκδ. Τζιόλας, 428 σσ. Jess A., Kragl U., Wasserscheid P., 2009, Chemical Technology: An Integral Textbook, Wiley VCH. Smith R., 2005, Chemical Process Design and Integration, 2nd Ed., Wiley, Chichester. Kirk R.E., Othmer D.F., Kroschwitz J.I., Howe-Grant M., 1991-1994, Encyclopedia of Chemical Technology, Wiley. Pecsok R.L., Chapman K., Ponder W.H., 1975, Chemical technology handbook : guidebook for industrial chemical technologists and technicians, American Chemical Society. Mukhlenov I.P., Koval G., 1974, Chemical technology, MIR. Ροή ρευστών Μετάδοση θερμότητας Bird RB, Stewart WE, Lightfoot EN, 2001, Transport Phenomena, 2nd Edition, Wiley, New York. Νικολός Ι.Κ., 2007, Σημειώσεις μαθήματος Μετάδοση Θερμότητας, Πολυτεχνείο Κρήτης (pdf). Πανίδης Θ., 2010, Μετάδοση Θερμότητας, Πανεπιστήμιο Πάτρας (pdf). Ισοζύγια μάζας και ενέργειας Νερό
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-07-2013